Ønsker du å beholde kvistmottaket?

Kvistmottaket på Heer har i mange år vært en populær tjeneste for alle som trenger å kvitte seg med vanlig hageavfall, men etter flere år med dumping av søppel risikerer vi nå at anlegget må stenges.

Populært mottak

I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet, men vær oppmerksom på hva du kaster. Folk må skjerpe seg: det kastes alt for mye søppel på vårt kvistmottak!

Vanlig hageavfall kan innbyggere og privatpersoner i Frogn kaste på kvistmottaket, en åpen plass i Skanseveien mot Heer, på oversiden av serviceanlegget (også kalt Gropa). Her kan du dumpe hageavfall året rundt; men det er kun tillatt med kvist og hageavfall. Gamle juletrær, greiner, løv og kvist kan altså kastes fritt.

Men her er ikke plass for stein, store røtter og annet grovt hageavfall, dette må du levere hos Follo Ren. Det samme med bygningsmateriell, toaletter, gamle blomsterpotter, treverk og annet skrot. Det samme gjelder for hagerømlinger.

Risikerer stenging

I utgangspunktet er grunneier ansvarlig for opprydding hvis grunnet blir kontaminert. Vi må derfor minne om at anlegget skal motta kun kvist! Mottak av andre type materialer krever tillatelse fra Fylkesmannen.

Vi har tidligere fått pålegg fra Fylkesmannen der de krever en risikovurdering mottaksanlegget. Hvis ikke vi kan vise til en forbedring, vil det være høy risiko for at anlegget blir beordret stengt når vi gjennomfører denne vurderingen.

Hva kan du gjøre

Kvistmottaket er en populær tjeneste for alle, så vær oppmerksom på hva du kaster. Alltid.

Bilder 

Slik ser det ut ved kvistmottaket nå

Slik så det ut tidligere i vår