Omsorgsboliger overtas av kommunen

Det er oppnådd enighet med USBL Eiendom AS om at Frogn kommune overtar eiendommen Fugleveien 27, som består av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Overtakelse er satt til 2. mai 2016.

Trygge boliger fremover

Fugleveien omsorgsboliger består av 10 leiligheter i ulik størrelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne fordelt på tre etasjer. Hver beboer har egen leilighet. Fugleveien disponerer også felles stue og kjøkken i to av etasjene.

- Avtalen er til stor glede både for ansatte, beboere og deres pårørende/ verger. Det er fint at vi nå kan sikre beboerne i Fugleveien 27 en trygg bolig fremover, og også har trygget arbeidsplassene for våre ansatte, sier enhetsleder for utvikling, tilrettelegging og omsorg, Therese Steen Johansen.