Områderegulering Gamle Drøbak

Hva tenker du om utviklingen av Gamle Drøbak? Plandokumentene for områderegulering ligger nå på kommunens hjemmeside og kan sees her.

Planforslaget for områderegulering Gamle Drøbak skal førstegangsbehandles i HMPB-møte 17. oktober 2016. Her skal politikerne fatte vedtak om planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn eller om det sendes tilbake til rådmannen for videre bearbeiding.

Se planforslaget her