Ombudsutvalget: Nyvalgte brobyggere

Ombudsutvalget for helse- og omsorgstjenester i Frogn kommune er opprettet for å bistå alle som benytter tjenester innen helse, omsorg og velferd.

Kanskje du lurer på noe om disse tjenestene? Ønsker du hjelp til å klage på noe eller kanskje du har forslag til forbedringer? Da er ombudsutvalget der for deg.

Hva kan ombudsutvalget hjelpe med?

Utvalget kan gi råd og bistå innbyggere, brukere og pårørende av tjenestene innen områdene helse, omsorg og velferd i kommunen. Utvalget kan fremme innbyggerens synspunkter ved å opprette dialog med kommunen, de kan bistå i klagesaker, og kan også delta på møter sammen med den det gjelder. Utvalget skal ha funksjon som «brobygger» mellom pasienter, brukere, pårørende og tjenesteenhetene/forvaltningen i Frogn kommune. Formålet er å få løst saken på så lavt nivå som mulig.

Hvem er ombudsutvalget?

Utvalget har tre medlemmer og ledes av Karl Gustav Antonsen. De andre medlemmene er Stein Erik Halck og Sonya Ayara. Utvalget er valgt av kommunestyret og representantene er fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Medlemmene i utvalget har taushetsplikt. Dersom du ønsker at utvalget skal bistå deg, vil du bli bedt om å fylle ut en samtykkeerklæring om dette.

Hvordan kommer du i kontakt med ombudsutvalget? 

Leder for utvalget, Karl Gustav Antonsen kan treffes på tlf. 920 91 416. Du kan også ta kontakt med servicetorget, søknadskontoret eller ett av tjenestestedene for å få kontaktinformasjon. Du finner også informasjon om utvalget på kommunes hjemmeside www.frogn.kommune.no.

Trenger du bistand innen helse- og omsorgstjenestene i Frogn kommune? Da kan du kontakte det nyopprettede ombudsutvalget, ved f.v. Karl Gustav Antonsen, Sonya Ayara og Stein Erik Halck.