Om kommunale avgifter

For mange har de kommunale avgiftene i år medført en økning. Kommunale avgifter for vann og avløp er beregnet etter selvkostprinsippet - les mer her.

Beregnes etter selvkostprinsippet

Kommunale avgifter for vann- og avløp er beregnet etter selvkostprinsippet som sier at brukere faktureres for kostnaden knyttet til drift og vedlikehold av kommunalt nett. Hver år legges nivået for kommunale avgifter fram til politisk behandling i handlingsprogrammet og vedtas av Kommunestyret.

Tidligere har brukere betalt kun en symbolsk sum for fastledd (kr. 100). Fastledd er en del av beregning som går til å betale drift, vedlikehold og investering. For å kunne dekke kostnader knyttet til drift, vedlikehold og investering måtte kommunen velge mellom å øke årsgebyr eller fastledd. Det ble valgt å øke fastledd da dette medførte at selve årsgebyret kunne holdes lavt. Vi minner om at årsgebyret betales etter det forbruket brukere har og en økning i årsgebyret kunne medført et større beløp enn det som nå er fakturert for fastledd.

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/vann-og-avlop/kommunale-avgifter/