Økende skogbrannfare

Skogbrannfaren i Oslo og Akershus er stor, og brannvesenet har nå vedtatt totalforbud mot bålbrenning med umiddelbar virkning.

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Totalforbudet gjelder bruk av åpen ild i skog og mark, inkludert griller. Det betyr imidlertid ikke at det er totalt forbudt å bruke engangsgrill i hagen eller nede på stranden. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet (se www.yr.no) øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann. 

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde, og gjelder i Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås, Enebakk, Oppegård, Ski, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Halden, Askim, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Eidsberg, Aremark og Marker kommuner.
 
Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.
 
Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

Oppdatert informasjon om skogbrannfaren finnes på yr.no:  http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Her finner du god informasjon om reglene om bålbrenning:
http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/