Nyttår og fyrverkeri

Det er lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak - derfor går vi igjen sammen om et flott fyrverkeri i Drøbak på nyttårsaften!

Innhold

I år som i fjor er det lokalt forbud mot fyrverkeri i sentrum av Drøbak, dette etter vedtak fra brannvesenet. Men ingen grunn til bekymring; Nyttårsfyrverkeri blir det likevel! Støtt og kjøp buttons, og nyt fyrverkeriet for barna kl 17.00 og selvfølgelig en spektakulær opplevelse ved midnatt!

 

Her er vedtaket fra Follo Brannvesen: 

Enkeltvedtak om forbud mot bruk av fyrverkeri i gamle Drøbak i tidsrommet 31.12.16 kl. 18:00 til 01.01.17 kl. 02:00:

I henhold til politivedtektene for Frogn kommune §5 er det:  På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd har fått melding. 

Melding kan unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200.  

For å ivareta brannsikkerheten i Drøbaks tette trehusbebyggelses vedtar brannsjefen forbud mot bruk av fyrverkeri i dette området. 

Vedtak: Brannsjefen vedtar forbud mot bruk av fyrverkeri i gamle Drøbak i tidsrommet 31.12.16 kl. 18:00 til 01.01.17 kl. 02:00. Unntak for vedtaket er fellesfyrverkeri i Båthavna fra Molo A og B.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr 20: om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, samt forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. Fullmakt for kommunen til å fastsette regionale begrensninger i bruk av fyrverkeri

Forbudet er gjeldende i tidsrommet 31. desember 2016 kl. 18:00 til 1. januar 2017 kl. 02:00.  Område dette er gjeldende for er definert som antikvarisk spesialområde.

Ved overtredelse av enkeltvedtak fastsatt i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven kan brannsjefen ta i bruk de reaksjoner som denne gir adgang til, jf. § 42 Straff. 

Det informeres om at ved oppskyting av fyrverkeri utenom tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200. skal det søkes brannvesenet jf. brann og eksplosjonsvernloven og Forskrift av 26.06.2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.