Nytt system ved legevakten

Ring først! Follo lokalmedisinske senter, som er legevakt for kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden Ski og Ås, tok fra 1. november i bruk et nytt system for registrering av pasienter til legevakten på Ski.

Det nye systemet innebærer at innbyggere som trenger legetilsyn, alltid må ringe før man oppsøker legevakten. Da får fagpersonell anledning til å vurdere problemstilling, prioritere hastegrad og rett behandlingsnivå. Dette vil sikre at alvorlige tilstander ikke blir oversett og at de sykeste får hjelp først.

Erfaring fra andre legevakter som har tatt systemet i bruk, viser at det i en oppstartperiode kan bli lengre ventetid på telefonen. Dette kan naturlig nok kunne medføre økt ventetid også på legevakten.

For akutte henvendelser som ikke kan vente, ring 113.