Nytt ordensreglement

Nytt ordensreglement er vedtatt for de kommunale skolene i Frogn kommune, og gjøres gjeldende fra 1. mars 2016.