Nytt miljøfyrtårn

Firmaet Uteanlegg as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Frogn kommune gratulerer!

Miljøfyrtårn-sertifikatet overrekkes i kommunestyret på Frogn rådhus mandag 9. november

- Dette har vært og er en spennende prosess, som har resultert i full gjennomgang av hele bedriften med alle våre 25 ansatte involvert. Sertifiseringen har skjedd i samarbeid med Andersen Miljø-Konsult og det er HMS/KS leder Ragnhild Grey Tomter som har ledet prosessen for Uteanlegg AS.

- Vi har arbeidet med vår påvirkning av det ytre miljøet, arbeidsmiljø, energiforbruk, transport og logistikk, utslipp, HMS- systemer mm. Vi har spesielt fokus på transport og avfallshåndtering, opplyser daglig leder Erlend Høyem i Uteanlegg as.

Uteanlegg as ble sertifisert i juni i år og ordfører i Frogn kommune, Odd Haktor Slåke, vil overrekke sertifikatet i kommunestyret på Frogn rådhus mandag 9. november.

Rådmannen i Frogn kommune, Harald K. Hermansen, gratulerer Uteanlegg as med miljøfyrtårnsertifiseringen. - Miljøfyrtårnsertifiseringen er en viktig sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. At vi i Frogn kommune har forpliktet oss til å ha kompetanse på dette er bra for kommunen og for kommunens bedrifter. Jeg håper flere lokale bedrifter følger etter, sier Hermansen.

For å bli sertifisert etter miljøfyrtårnordningen må det utarbeides en miljøanalyse hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Men jobben er ikke gjort når virksomheten er sertifisert. Ordningen legger opp til videre systematisk arbeid med gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.

Mer om miljøfyrtårnsertifiseringen på: www.miljofyrtarn.no