Nytt for private avløpsanlegg

For alle med private avløpsanlegg: Kommunen har byttet slamtømmer fra Aqua Power AS til Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra 1. mars 2018.

Private avløpsanlegg (gråvannsanlegg, minirenseanlegg, tette tanker, slamavskillere og så videre) har fått ny avtale om slamtømming. Avtalen kommunen hadde med Aqua Power er gått ut, og Arnkværn Miljø og Renovasjon vant anbudskonkurransen om slamtømming i Frogn de neste årene.

Arnkværn Miljø og Renovasjon kan kontaktes for tømming på tlf 953 02 300, eller e-post oslo@va365.no. De fortsetter der Aqua Power slapp, og om innbyggerne ikke bestiller tidligere tømming selv, kommer tømming ca. ett år etter forrige kommunale tømming for anlegg som skal ha årlig tømming.

Kontakt for slamtømming AMR: oslo@va365.no og tlf. 953 02 300. Se https://arnkvaern-oslo.no/