Fortsatt regulering i vannforbruket

Til tross for mer regn: Vi bruker fremdeles for mye vann, og i Frogn kommune gjelder reguleringen i innbyggernes vannforbruk frem til nytt høydebasseng er klart i september.

Mandager og torsdager basert på ditt husnummer

Etter to ukers testperiode hvor vi åpnet for vannslanger og spredere mandager og onsdager, ser vi dessverre at vannforbruket ble fordoblet og varte døgnet rundt. Dette har resultert i at høydebassengene ikke fylles. I tillegg opplever vi ustabilitet på nettet, og enkelte har i tillegg fått partikler i vannet og brunt vann grunnet trykkendringer.

Vi forstår at folk ønsker å vanne hagen og vaske bilen, og gjør nå et nytt forsøk på en regulering basert på husnummer. Vi endrer også til mandag og torsdag for å sikre at vi får to «rolige» driftsdager.

  • Har du husnummer med partall, kan du vanne på mandager.
  • Har du husnummer med oddetall, kan du vanne på torsdager.

Den nye ordningen innebærer altså at man kan vanne/bruke vannslange en dag i uken, og vi understreker at vanning ikke skal skje hele døgnet.

Innbyggere i Frogn må være oppmerksom på at vannbeholdningen fremdeles er kritisk, og oppfordrer alle til å vise hensyn og bruke sunn fornuft.

Vi håper vanning basert på husnummer vil vise seg å være tilstrekkelig og at vi slipper å innføre total vanningsforbud.