Nye regler for bålbrenning

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Men de nye reglene gir lov til å bruke sunn fornuft.

Bålreglene er endret

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning: Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. I de nye forskriftene er forbudsperioden er uendret, men forbudsområdet er utvidet fra «i eller i nærheten av skogmark» til «i eller i nærheten av skog og annen utmark». Snaufjell, holmer og strandområder er inkludert i dette, altså områder der det normalt ikke er brannfare. Det er også blitt lagt til inn også en ny setning: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». Så nå er det lov å bruke hodet:)

- Vi synes det er bra at myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september.  De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Forskriftene har altså tidligere ikke hatt noen «det-er-lov-å-bruke-hodet-setning», en setning som sier at det likevel er lov å gjøre opp ild hvis det ikke er brannfare.

- Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue, poengterer Kalheim. - Det skal ikke så mange dager med tørt og varmt vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke betydelig i deler av Sør-Norge. Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en liten glo starte en brann, understreker han.

Med henvisning til regelverket finner han grunn til å påpeke at det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

- Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter, fremholder Kalheim.

Se nærmere informasjon fra Follo brannvesen: http://www.follobrannvesen.no/generelle-krav-til-aktsomhet-og-forbud-mot-aa-gjoere-opp-ild.5865715-191071.html

Forskriften som gjelder Frogn finnes her https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2003-12-15-4882