Nye åpningstider ved NAV

Fra 1.01.2016 endrer NAV Frogn den generelle åpningstiden til klokken 12.00-15.00 for drop-in samtaler, unntatt onsdager hvor vi ikke tar imot drop-in besøk.

Ny åpningstid ved NAV Frogn fra 1. januar 2016

Fra 1.01.2016 endrer NAV Frogn den generelle åpningstiden til klokken 12.00-15.00 for drop-in samtaler, unntatt onsdager hvor vi ikke tar imot drop-in besøk.
 
Årsaken til nye åpningstider er at stadig flere av våre brukere får løst sine behov ved å kontakte oss på telefon eller benytte våre elektroniske selvbetjeningsløsninger. Avtalte oppfølgingssamtaler på NAV-kontoret vil gå som vanlig selv om disse skjer utenom ordinær åpningstid.
 
NAV Frogn ønsker med dette å tilby en bedre tjeneste til kommunens innbyggere og samarbeidspartnere ved at kontoret får frigjort ressurser til å følge opp de som trenger mer omfattende bistand, sier NAV-leder Gro Ravne i Frogn. Timeavtaler, møtevirksomheter etc. gjennomføres som normalt i tidsrommet 08.00-15.30.
 
Informasjon om NAV og alle våre tjenester finner brukere på nav.no og Ditt NAV 24 timer i døgnet. Brukere vil også fortsatt kunne kontakte NAV via telefon 55 55 33 33.