Nyansatt leder for turistkontoret

Atle Conradsen (39) er ansatt som ny leder av Frogn kommunes turistkontor. Han overtar etter Tom Kristiansen som går av med pensjon ved årsskiftet.

Atle Conradsen kommer i dag fra stillingen som distriktssjef for Oslo og Akershus i bilutleiefirmaet RAC Norway AS. Han har utdanning i reiseliv fra University of Newcastle, Australia, og har mange års arbeidserfaring innen reiseliv, salg og markedsføring. Han har innehatt ulike lederfunksjoner i Avis bilutleie og har flere styreverv bl.a. i NHO Reiseliv Oslo og Akershus.

- Frogn kommune har ambisjon om å være en attraktiv kommune som legger forholdene til rette for et innovativt og fremtidsrettet næringsliv med utgangspunkt i opplevelser, reiseliv, kunst og kultur, og gode bomiljøer. Leder for turistkontoret vil ha en sentral funksjon i vårt felles arbeid for å nå våre mål. Det er naturlig nok ikke lett å erstatte Tom Kristiansen og den innsatsen han har gjort for turistkontoret siden 1995, men heldigvis hadde vi svært mange gode søkere til stillingen. Jeg er nå svært glad for å kunne ønske Atle velkommen til oss, sier kommunalsjef Olav Neander.

Påtroppende kultursjef Hanne Løkka er også svært fornøyd med at Atle blir en del av Enhet for kultur og frivillighet og gleder seg til arbeidet med å videreføre og videreutvikle kommunens arbeid innenfor reiselivet, i samarbeid med de mange aktørene.

- Frogn kommune har mange utrolig bra attraksjoner og det er med stor glede og ydmykhet  jeg går til oppgaven med å ivareta rollen som vertskap for besøkende. Videre ser jeg frem til å kunne være en strategisk ressurs, utvikler og medspiller for reiselivet i kommunen, sier den nyansatte turistsjefen.

Atle Conradsen er opprinnelig fra Lillesand, men er nå bosatt på Nesodden med kone og barn. Han starter opp i stillingen så raskt som mulig etter årsskiftet.

 

Nyansatt leder for turistkontoret i Frogn kommune, Atle Conradsen.

F.v.: Påtroppende enhetsleder for kultur og frivillighet Hanne Løkka, nyansatt turistsjef Atle Conradsen og kommunalsjef Olav Neander ser mange spennende muligheter for Frogn som turistdestinasjon når de to førstnevnte starter opp etter jul.