Ny kommunalsjef

Fritz Arne Solhaug er fra januar 2018 vår nye kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. Han kom fra stillingen som kommunalsjef i Sande kommune.

Solhaug er utdannet cand.polit. fra universitetet i Tromsø med fagene sosialøkonomi, offentlig politikk og sosialpolitikk. Han har arbeidet i bank, som helse- og sosialsjef i Nordreisa og Alta kommuner og siden 2013 har han vært kommunalsjef i Sande kommune i Vestfold.

- Frogn kommune er en dynamisk og utviklingsorientert organisasjon, der det settes fokus på at innbyggere både kan og vil ta ansvar for eget liv. Dette krever samhandling mellom ulike faggrupper, samspill og dialog med innbyggerne, samt fokus på utvikling - som for eksempel velferdsteknologiske løsninger og digitalisering, sier Fritz Arne Solhaug, og røper at nettopp dette synes han er viktig: - Utvikling av samhandling er etter min mening en forutsetning for å utvikle urealiserte muligheter og løsninger.

Fritz Solhaug er 59 år, gift, bosatt i Sande og har to voksne barn og en stesønn på 9 år.