Ny kommunalsjef

Randi M. Tornås (44) er ansatt i den nyopprettede stillingen som kommunalsjef for miljø, eiendom og teknisk drift i Frogn kommune.

Ny kommunalsjef i Frogn kommune

Randi M. Tornås kommer fra stillingen som leder av plan og utviklingsavdelingen i kommunen. Tidligere har hun erfaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat der hun jobbet med energiforsyning. Hun er utdannet arealplanlegger fra Universitet i Ås (NMBU). 

Vår nye kommunalsjef er bosatt på Kolbotn i Oppegård kommune, men kjenner Frogn godt etter å ha arbeidet her i fire år.

- Enhetene for eiendomsforvaltning, samfunnsutvikling og miljø, idrett og kommunalteknikk har en solid kompetanse og er avhengige av hverandre for å gi gode tjenester til våre innbyggere. Vi forvalter store verdier og utfører viktige samfunnsoppgaver som er sentrale for en god utvikling. Sammen skal vi tilrettelegge for gode fysiske omgivelser for brukerne av kommunen. Jeg gleder meg til å lede dette arbeidet fremover, sier Randi M. Tornås, som allerede er i gang i sin nye jobb.