Ny inngang

Nå har Drøbak kirke blitt tilgjengelig for flere enn de unge og friske. Hovedinngangen har fått en verdig entre og er blitt universell utformet.

Ny inngang

Drøbak arkitektkontor har i samarbeid med kirkevergen, rådet for funksjonshemmede, Frogn kommune har kommet fram til en løsning som kunne aksepteres på en fredet kirke fra 1776 av Riksantikvaren.

Bror Bringsværd fra Drøbak Arkitektkontor holdt tale ved «åpningen» av inngangen, der han takket for et konstruktivt  samarbeid med kirken og byantikvaren.

F.v. snekkermester Matthias Beier, Borge Bringsværd ved Drøbak Arkitektkontor AS, Govert van. den Brink fra kirkekontoret og Erlend Høyem fraUteanlegg AS