Ny gangsti ved Ullerud

Gangstien ved Ulleruddammen fra Ullerud helsebygg til Follo museum er snart ferdig - og vi inviterer til offisiell åpning! Snorklipp ved ordfører, servering av kaffe og kake og anledning til å prøvevandring. Velkommen onsdag 28. juni kl. 14.00.

Gangstien ved Ulleruddammen fra Ullerud helsebygg til Follo museum er et av flere tiltak for å sikre bedre folkehelse hos befolkningen. Beboerne på Ullerud sykehjem, Ullerud bofellesskap og Ullerud helsebygg samt barna i Ullerud barnehage sikres nå nær tilgang til skogsarealer for rekreasjon og lek. Gangbroen og stien med unntak av den siste delen opp til Follo Museum vil være universelt utformet.

I sammenheng med Ullerud hage og kafeteriaen i Ullerud helsebygg er målet at Ullerud skal være et helt naturlig sted for allmennheten å kunne bevege og oppholde seg.

Velkommen til offisiell åpning onsdag 28. juni kl. 14.00!