Ny frist for å søke om UKS midler

Ny frist for å søke om UKS midler er 18. mars 2016

Den opprinnelige søknadsfristen som var 1. mars er utsatt til 18. mars.

Betingelser for å søke:

  • Barn og unge bosatt i Frogn kommune
  • Tiltaket det søkes om skal komme flest mulig til gode
  • Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Ungdommens kommunestyre (UKS) vil avholde tildelingsmøte våren 2016.

Søknad sendes Ungdommens kommunestyre, v/Asle Moe, Frogn kommune, Pb 10, 1441 Drøbak, eller pr. e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no