Nominer til Drømmestipendet

Nå er det klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet! 100 nye kulturutøvere i landet skal i perioden mai-juni 2017 få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2017.

Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Frogn kommune i gang!

Også i år deles det ut 100 stipend à 10 000 kroner, til sammen én million kroner! Dette er 14. gang Drømmestipendet blir utdelt i regi av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. 

Det er kulturskolens leder som er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til Drømmestipendet. I kommunene gjennomføres et grundig juryarbeid før det nomineres. Alle som ønsker å bli vurdert som drømmestipendkandidater oppfordres til å ta kontakt med kulturskolen.

Du finner også mer info på www.drommestipend.no

Frist for å sende inn søknad til Frogn Kulturskole er 12. februar 2017.

Alle norske kommuner kan levere én nominasjon i hver av kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Altså maksimalt syv nominasjoner pr kommune. Stipendmottakerne er ungdom mellom 13 og 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk.

Målet med både nominasjonen og stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer. Det er svært mange gode kandidater som blir nominert hvert år fra hele landet.

- Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer, sier rektor i kulturskolen, Hege Elnæs.

I 2014 var Frogn kommunes kandidat en av de heldige, da mottok Irma Micaela Gilboe kr. 10 000 i stipend, mens Michelle Aavitsland fikk samme ære i 2012 (bildet).