Tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Søknadsfrist er 20. november.

Gå til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for søknadsskjema og mer informasjon