Nå er flere brygger i Drøbak åpne

Nå er Kommunebrygga, Brevik og Digerud brygge rehabilitert og åpen for brukere!

Klar til bruk

Det gjenstår kun noen små estetiske tiltak som f.eks. kobling av lyspullert, men dette vil ikke påvirke bruk av bryggene.