Muskel - og skjelettskole

Dette tilbudet er til deg i yrkesaktiv alder som har muskel- og skjelettplager. Målet med kurset er å komme i gang med økt fysisk aktivitet, samt øke kunnskapen rundt aktivitet og livsstil.

 

Muskel- og skjelettskole for alle

Det vil i løpet av samlingene være 45 minutter med trening og 15 minutter hvor vi blant annet snakker om hverdagsaktivitet, «fear avoidance», motivasjon og mestring og ergonomi i hverdagen. Kurset holdes av fysioterapeut og frisklivskoordinator.

Periode: 13. april -  29. juni 2016
Treningsgruppe: Onsdager kl. 08:15-09:15 på Stamina trening Drøbak
Oppstartsamtaler: 18., 29., 31. mars og 1. april.


Hva krever dette av deg?
Du må:
- Kunne gå uten ganghjelpemidler
- Fungere i en gruppe med andre
- Være eller kunne bli motivert til å endre vaner
- Møte opp til avtalte tidspunkter
- Gjennomføre minimum en egentreningsøkt per uke (fås av fysioterapeut)


Påmelding: innen 29. mars 2016
Pris: 300 kr
Kontaktinformasjon:
Kristina Thomassen, frisklivskoordinator Frogn kommune
Tlf.: 474 66 898, epost: frisklivssentralen@frogn.kommune.no