Møte HOST 11.05.2020

Opptak fra digitalt møte i hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 11.05.2020

Innhold

Til møteområde med dokumenter

Saksliste:

Muntlige orienteringer (Klikk på linker for å se opptak av sakene)

  • Orientering om Fontene-huset
  • Orientering om status for arbeidet med ressurssenteret og Frogn arbeids- og aktivitetshus
  • Orientering om status enheter tilknyttet covid-19

Skriftlig orientering