Møt vår nyansatte næringsrådgiver

Karianne Thomassen er ny næringsrådgiver i Frogn kommune. Hun ønsker samarbeid og inviterer til å ta kontakt: - Det er viktig for kommunen å ha god dialog og kontakt med næringslivet i Frogn.

Karianne har de siste fem årene jobbet som innovasjons- og markedsføringskoordinator i en norsk produksjonsbedrift, der hun har jobbet med prosjekter innen innovasjon og forretningsutvikling. Tidligere har hun arbeidet med varehandel, innkjøp og lagerstyring/logistikk. Hun har også jobbet innenfor flere områder i bank og verdipapirbransjen. Karianne har Bachelor i markedsføring med fokus på merkevarebygging og en Master of Science i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI og National University of Singapore/ Gründerskolen.

Hovedoppgave
En av hovedoppgavene til vår nye næringsrådgiver er å være bindeledd mellom kommunen og næringslivet, og arbeide for å realisere kommunens satsningsområder for næringsutvikling og verdiskapning. Fokus vil være på økt næringsattraktivitet, styrket bostedsattraktivitet og økt besøksattraktivitet. Rådgiverstillingen inngår også i et felles team med planavdelingen under Enhet for Samfunnsutvikling. Kommunen ønsker å være en medspiller for næringslivet og mye av tiden til næringsrådgiveren skal derfor brukes ute i næringslivet. På denne måten kan saker som det arbeides med lokalt og som har behov for kommunal medvirkning, diskuteres på et tidlig tidspunkt og lette arbeidet i den videre saksgangen. Næringsrådgiveren skal ha en utadvendt rolle hvor samarbeid med blant annet Frogn Næringsråd, Follorådet, NMBU, nærliggende kommuner og Fylkeskommunen blir sentralt.

Strategisk næringsplan
Karianne forteller at hun vil starte utarbeidelsen av en strategisk næringsplan for Frogn og fortsette arbeidet med næringsutviklingsplanen utformet i kommuneplanen for Frogn 2013-2025: - Gjennom utvikling av en egen næringsstrategi for kommunen, vil vi kunne kartlegge muligheter og begrensninger for Frogn kommune som tilrettelegger for næringsutvikling. Jeg ønsker å forstå Frogn næringslivs behov og vil jobbe aktivt for å styrke kommunens bidrag til utvikling i eksisterende næringsliv, fremme gründervirksomhet og tilrettelegge for å kunne tiltrekke oss nye virksomheter, sier hun – og gleder seg stort til å ta fatt.