Mot mobbing!

Frogn kommune inviterer til åpent fagforedrag om mobbing torsdag 9. juni kl. 18.00-19.30 på Seiersten ungdomsskole.

Skoler og barnehager, FAUer, Utdanningsforbundet, Idrettsrådet, DFI, fritidsklubben, folkevalgte og HOOK er blant de inviterte når en av dem som kan mest om mobbing her i landet, Pål Roland, besøker Frogn og aulaen på Seiersten ungdomsskole torsdag 9. juni.

Tema for møtet er samfunnets ansvar for at ”barn er barn”; hvordan forstå hva mobbing er og hva alle kan bidra med?

Pål Roland Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering. Forskningen er videre knyttet til aggresjonsperspektivet, innovasjons-/organisasjonslæring og tidlig innsats. 

Velkommen!  

Klikk her for å se invitasjonen