Mobbeombud på plass

Anette Einan Enoksen er vårt nye mobbeombud! Hun vil arbeide for å sikre at barn og ungdom i Frogn kommune skal ha det trygt og godt i barnehagen, gjennom grunnskolen og på fritiden.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet for informasjon og veiledning om mobbing og psykososialt miljø. Du kan ta kontakt som elev, foresatt, ansatt, leder i skole/barnehage, eller om du ønsker informasjon eller veiledning. Både små spørsmål og store bekymringer er velkomne.

Mobbeombudet kan blant annet gi informasjon om forebygging av mobbing og om hvilke rettigheter man har, råd om hvordan foresatte eller elever skal gå frem for å kontakte skole eller barnehage, veiledning til ansatte for å sikre at barna og ungdommen har det trygt og godt, og mer.

Anette har en master i psykologi, og har erfaring fra diverse arbeid med mennesker, inkludert barn og ungdom. Hun kan kontaktes via mail: anette.enoksen@frogn.kommune.no, telefon: 400 27 356 eller på Facebook: @mobbeombudifrogn.