Frogn kommune innfører mobbeknapp

Frogn kommune gjør mye for å forhindre mobbing, og nå ønsker vi å ta i bruk et nytt system for melding av mobbing.

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever.

Vi ønsker å avdekke mobbing og krenkelser raskt, og innfører derfor en enklere måte å melde mobbing på. På It’s Learning og skolens hjemmeside vil vi legge ut en «mobbeknapp». Denne knappen vil føre videre til et elektronisk skjema. Her skrives det inn navn, klassetrinn og hvem som melder. Når skjemaet er ferdig utfylt, vil melder få en kode på mobiltelefonen som legges inn, og så er meldingen sendt. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig. Når skolen har avklart hva som har skjedd, vil foresatte få enkeltvedtak om undersøkelsessaken og hvilke tiltak skolen evt iverksetter.

Vårt mål er at vi sammen skal gjøre skolene våre mobbefri!

Frogn, august 2016
Rektorene i Frogn kommune

Hør mer her: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02016516/29-08-2016#t=1h45m22s