Minnemarkering i Badeparken

Søndag 30. oktober 2022 gjennomførte Frogn kommune og Foreningen Æresgjeld en minnemarkering over de seks Isbjørn-karene som ble henrettet på Håøya 2. november 1941. Minnemarkeringen ble gjennomført ved Minnesmerket i Badeparken, Drøbak, der ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas deltok sammen med pårørende, Foreningen Æresgjeld og samarbeidspartnere.

Historien om Isbjørn-karene startet 29 mai 1941 på Svalbard, og handler om 8 norske karer som jobbet på Svalbard. De ønsket melde seg til tjeneste i de norske styrker i England. For å komme seg til England fra Svalbard kapret de Isbryteren Isbjørn, og 6 fra mannskapet sluttet seg til dem. Imidlertid, pga dårlig vær og andre uheldige omstendigheter oppga Isbjørn-karene kapringen og gav kommandoen tilbake til kapteinen. Ved ankomst Bjørnøya ble alle 14 ble arrestert. Kaprerne ble fraktet til Tromsø, arrestert av tyskerne og stilt for retten. Dommene ble lange tukthus straffer og en dødsdom. I etterkant av disse dommene kom det ordre fra Berlin om at disse dommene var for milde. Det ble ny rettsak ved den tyske krigsretten i Oslo den 6 oktober 1941. Det ble da 9 dødsdommer og 5 lange tukthus straffer. Etter noen dager ble 3 av de dødsdømte benådet. Etter at Isbjørn-karene ble dømt til døden satt de fengslet på Akershus festning frem til den 1 november 1941. Da ble de underrettet om at de skulle skytes neste dag og ble flyttet til Hovedøya. Klokken seks om morgenen 2. november ble de ført ut og ombord i et skip. Isbjørn-karene ble fraktet ca en og en halv time sørover i Oslofjorden i en mørklagt båt før de ble tatt i land på en ukjent øy. Dette var etter all sannsynlighet Håøya. Ibjørn-karene ble etter forklaringen til den tyske feltpresten henrettet en og en og gravlagt i en ferdig grav tidlig om morgenen 2. november 1941. Graven er enda ikke funnet.

De seks Isbjørn-karene som ble henrettet er: • Ernst Thor Hekkelstrand, 25 år fra Ballangen. • Halvor Sverre Rødaas, 25 år fra Oslo. • Johan Henry Olsen, 23 år fra Laksefjord. • Karl Eugen Engen, 30 år fra Askim. • Sverre Helmersen, 31 år fra Stange. • Bjarne Sevald Langseth, 29 år fra Salten.  

Foreningen Æresgjeld er en non-profit, politisk og religions-nøytral forening som består av en gruppe frittstående medlemmer med ulik bakgrunn. Foreningen har gjennomført omfattende undersøkelser og funnet at totalt ble 411 nordmenn henrettet under krigen. Av disse er 139 personer, dvs ca 1/3 av de som ble henrettet, fortsatt ikke funnet.

Foreningens arbeid har vært fokusert på to områder:

• Det ene er å samle inn informasjon om de henrettede og henrettelsene. Det blir gjort gjennom intervjuer til de pårørende, intervju med vitner eller deres nærstående og ikke minst omfattende søk i private og offentlige arkiver i inn- og utland.

• Det andre området er fysiske søk. Da leter vi etter både rettersted og graver. Det er fem geografiske områder som vi søker i:

o Håøya ved Drøbak o Oslofjorden utenfor Nesodden o Flere områder øst for Oslo o Hestviken utenfor Bergen.

Foreningen har etablert et eget arkiv med mer enn 5 000 dokumenter. Det er det største arkivet om henrettede fra krigen. I tillegg har Æresgjeld foretatt omfattende fysisk leting, spesielt på Håøya, men også på andre steder. Foreningen har formidlet informasjon om de henrettede til både allmennheten og de pårørende, og har gjennomført flere minnemarkeringer.

Foreningen har etablert samarbeid med Forsvaret - spesielt Forsvarsdepartementet, Forsvarets Spesialstyrker, Brigade Nord, Heimevernet, Veterantjenesten og Forsvarets museer - i tillegg Frogn kommune, Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Sjøfartsmuseet, Hjemmefrontmuseet, Riksarkivet, Viken fylkeskommune, Falstadsenteret og Samlerhuset. I tillegg har en rekke privatpersoner gitt verdifull støtte.

Minnemarkeringen ble avsluttet med nedleggelse av blomster på minnesmerket og 1 minutt stillhet for å hedre alle nordmenn som ofret sitt liv for vår frihet, fred og demokrati.