Miljøfyrtårn i pumpeteknikk

Firmaet Pumpeteknikk as i Frogn kommune kan nå stolt kalle seg Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Frogn kommune gratulerer!

Miljøfyrtårn for fremtiden

- Dette har vært og er en spennende prosess, som har resultert i full gjennomgang av bedriftens HMS-system, forteller daglig leder i Pumpeteknikk as, Fridtjof Støre. Sertifiseringen har skjedd i samarbeid med konsulent Dag Kristiansen, og det er miljøfyrtårnansvarlig Joacim Elgaaen Kristiansen som har ledet prosessen for Pumpeteknikk as.

- Vi har arbeidet med arbeidsmiljø, innkjøp, energiforbruk, transport, avfall, HMS- systemer mm. Vi har spesielt fokus på innkjøp og energiforbruk.  Det blir spennende å følge utviklingen etter at vi flyttet til nytt og mer energieffektivt lokale i Sagaveien 13 (selskapets hjemmeside www.pumpeteknikk.as)

Pumpeteknikk as ble sertifisert i mars i år og ordfører i Frogn kommune, Odd Haktor Slåke, overrakk sertifikatet i kommunestyret på Frogn rådhus mandag 20. juni.

Rådmannen i Frogn kommune, Harald K. Hermansen, gratulerer Pumpeteknikk as med miljøfyrtårnsertifiseringen.
- Miljøfyrtårnsertifiseringen er en viktig sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.  At vi i Frogn kommune har forpliktet oss til å ha kompetanse på dette er bra for kommunen og for kommunens bedrifter. Jeg håper flere lokale bedrifter følger etter, sier Hermansen.

For å bli sertifisert etter miljøfyrtårnordningen må det utarbeides en miljøanalyse hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Men jobben er ikke gjort når virksomheten er sertifisert. Ordningen legger opp til videre systematisk arbeid med gjennom årlige miljøhandlingsplaner og resertifisering hvert tredje år.

Mer om miljøfyrtårnsertifiseringen på: www.miljofyrtarn.no