Milepæl på helsebyggtomta

Nå kommer det byggekran på tomta for det nye helsebygget på Ullerud – og da starter byggingen i høyden. Les mer her.

Det arbeides for fullt på helsebyggtomta! 

Som mange sikkert både har hørt og merket, har det pågått, og pågår fremdeles, sprengning på tomta. Men dette går nå mot slutten og all vesentlig sprengning vil være ferdig fredag 6. november.

Direkte etter dette vil det påbegynnes boring av energibrønner. Denne aktiviteten starter fra mandag 9. november og vil pågå i 3-4 uker. Det skal bores et visst antall brønner med en dybde på ca. 300 m.

Også betongarbeidene kan påbegynnes når sprengningen er gjort. Frem mot jul vil det foregå forskaling og utstøpning av ringmurer og fundamenter nede i byggegropen, sammen med avretting og bunnledninger.

For å kunne håndtere materialer og nødvendig utstyr vil det tirsdag 10. november bli montert en byggekran. Montering av kranen vil pågå utover kvelden denne dagen, og kranen vil nok være synlig for de fleste når den er på plass med en høyde på over 40 meter!