Midler til innovasjon og nyskaping

Sitter du med planer for nyskaping og utvikling? Prosjekter som bidrar til bærekraftig og grønn næringsutvikling? Da bør du lese her!

Nå lyses det ut prosjektmidler til innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus gjennom regionalt innovasjonsprogram, for å styrke den internasjonale konkurranseevnen til næringslivet i Oslo og Akershus.

Søknadsfrist er 25. november.

Midlene er rettet mot næringslivsorganisasjoner, kommuner, regionråd, organiserte bedriftsnettverk forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer.

Midler kan tildeles innen innsatsområdene:

  • Klynge- og nettverksutvikling
  • Entreprenørskap og vekstbedrifter
  • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon
  • Tidligfase finansiering
  • Kommersialisering av forskningsresultater

Sjekk ut om dette kan være nioe for deg og din idé her