Mer fleksible åpningstider på NAV

NAV henger med i tiden og tilbyr stadig mer fleksible løsninger for sine brukere. Fra 1. juli vil besøkende uten timeavtale bli tatt imot av en egen veiledningsvert på sitt mottak på Rådhuset. Verten skal bistå og hjelpe brukerne over på de nye elektroniske tjenestene.

Fra 1. juli og ut 2017 vil åpningstiden ved NAV være tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 – 14.00 for besøkende uten timeavtale. Disse timene vil begge mottaksrom bemannes og NAV stiller altså med egen «sveve-vert» som skal veilede brukerne på NAVs digitale løsninger.

- I løpet av høsten vil vi rett og slett vurdere å ta bort kølapp-automaten og heller hjelpe fortløpende. Hensikten er å sikre at alle som kan selvbetjene seg med telefon og PC velger dette, og dermed frigi tid til oppfølging av brukere/arbeidsgivere som virkelig trenger det, sier NAV-leder Gro Ravne i Frogn.

- Årsaken til nye åpningstider er at stadig flere av våre brukere får løst sine behov ved å kontakte oss på telefon eller benytte våre elektroniske selvbetjeningsløsninger. NAV Vestby har allerede de samme åpningstidene som NAV Frogn innfører fra 1.07, og trenden i Akershus går i samme retning, sier Ravne.

Timeavtaler, møtevirksomheter etc. gjennomføres som normalt i tidsrommet 08.00-15.30.


NAVs telefonnumre er tilgjengelig fra kl. 08.00 – kl. 15.30 og er:
55 55 33 33 For personbrukere
55 55 33 36 For leger og arbeidsgivere
55 55 33 34 For spørsmål om pensjon
55 55 33 39 Gjeldsrådgivning

Mer informasjon og alle NAVs tjenester finner brukere på nav.no og Ditt NAV 24 timer i døgnet.