Lyst til å jobbe med flyktninger?

Ledige stillinger ved Follo Kvalifiseringssenter

Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski sentrum, voksenopplæring for innvandrere, søker kontormedarbeidere og programrådgivere til vårt voksenopplæringssenter.

Søknadsfrist: 1. desember 2015.

Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski er et interkommunalt voksenopplæringssenter for ca. 200 flyktninger og innvandrere. Senteret tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap og har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktninger. Vi holder til i trivelige lokaler og har egen kantine.

Senteret eies av Frogn, Ski og Vestby kommuner.

For utfyllende stillingsbeskrivelser, se Follo Kvalifiseringssenter IKS sine hjemmesider, www.folloks.no under «Stilling ledig»: https://www.folloks.no/?page_id=682

For nærmere opplysninger, kontakt Elisabeth Hystad, tlf. 64 91 19 53/50.

Søknad sendes Follo Kvalifiseringssenter IKS via elektronisk søknadsskjema på deres hjemmeside. Se annonsen her: Follo kvalifiserinssenter.pdf