Litt deppa?

Både voksne og eldre kan oppleve nedstemthet og depresjon. Kanskje et av våre kurs kan hjelpe deg?

Kurs for seniorer som opplever nedstemthet og depresjon

Seniorkontaktene i Frogn kommune tilbyr kurs i mestring av depresjon for seniorer. Oppstart 28. september kl 11.00 – 13.00 på Seniorsenteret.

Kurset passer for alle seniorer som opplever at man ikke har det så bra. Mange opplever ulike former for tap som for eksempel å miste familie og venner eller dårligere helse. Dette kan medføre tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon.

Målet med dette kurset er både å redusere disse planene, samt forebygge at de skal komme igjen. Gjennom kurset vil du lære enkle teknikker som du kan benytte på egenhånd og en modell som viser hvordan triste og negative tanker påvirker både humør og følelser. Kurset bygger på kognitiv teori.

Kurset vil gå over ni møter, samt et oppfølgingsmøte litt senere. Det vil gis hjemmeoppgaver, samt kurshefte som kjøpes gjennom kurset.

For påmelding kontakt: Tone Holti, telefon 415 31375 eller Marianne Molle, telefon 907 92687   

Kurs i mestring av depresjon, KID-kurs, for voksne med lette til moderate depresjonssymptomer.

Dette vil si deg som i perioder kjenner deg nedstemt på en slik måte at det går ut over livskvalitet og hverdagsfungering. Vanlige opplevelser ved depresjon er fravær av glede, tristhet, tilbaketrekning, søvnproblemer, følelse av å være verdiløs, uro, lite initiativ, grubling, konsentrasjonsvansker, irritabilitet.

Kursets innhold og målsetning KID er utviklet av prof.dr.med Odd Steffen Dalgard, psykiatrisk sykepleier Anne Nevra og psykolog Trygve A Børve. KID-kurs er basert på kognitiv teori og terapi, og har bevist effekt ved depresjon.

Som deltaker på KID-kurs får du opplæring i bruk av ulike metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon. Målet med KID-kurs er at du, gjennom den modellen og de verktøyene som kurset tilbyr, skal stå sterkere i selv å håndtere depresjon/nedstemthet – både her og nå, og på sikt. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne utfordringer i gruppa, men kursdeltakerne må arbeide med sitt eget hjemme, og ved hjelp av de modellene som gis på kurset. Kursboken «Å mestre depresjon» benyttes aktivt både på kurset og i hjemmearbeidet.

Oppstart: mandag 3.10.16 kl.14.00- 16.30, så følgende datoer: 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11 med oppfølgingsdag 5.12.16.

Praktiske opplysninger

• Du må være folkeregistrert i Frogn kommune.

• Kurset går 2-4 ganger i året i regi av psykisk helsetjeneste i kommunen. Kurset blir ledet av godkjente kursledere og går ukentlig over åtte ganger.  Hver samling er på 2,5 timer. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

• Kurset koster kr 500.

• Dersom du ønsker mer informasjon eller å melde deg på kurs kan du gjøre dette gjennom din fastlege eller ved å ta kontakt med Søknadskontoret i kommunen på tlf: 64 90 60 00/61 00. Du kan også ta direkte kontakt med kursledere, Tine Hegg på tlf. 400 27341 og Kirsten Aaslund på tlf. 415 31388.

• Mer informasjon om KID finner du på www.fagakademiet.no og på www.psykiskhelse.no

• Kursleder: Ann-Kristin Brandstamoen/Kirsten Hjørdis Aaslund