Listeforslag kommunestyrevalget 2019

Til politiske partier og andre som stiller liste vedkommunestyrevalget i Frogn i 2019.

Listeforslaget må ha kommet frem til Frogn kommune kl. 12.00 den 1. april 2019.

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Frist for tilbakekalling av listeforslag:

I henhold til valgloven § 6-5, jf § 15-5,  er fristen for tilbakekalling av listeforslag 23. april kl. 12.00.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med Frogn kommune.