Vil du leie en brygge??

Eller kanskje et torg? Lurer du på muligheten av å leie torg, brygger, friområder og parker i kommunal eie; sjekk her!

Innhold

Kommunen jobber med å gjøre alle områder og lokaler som er til utleie, tilgjengelig for elektronisk booking.

Informasjon om utleieobjektene og elektronisk søknad finnes her