Leie av kommunale lokaler

Nå er det tid for å sende inn søknad om leie av lokaler igjen!

1.mai er det frist for å sende inn søknad om lån/leie av kommunale lokaler for neste sesong/skoleår. Gamle gymsal er under rehabilitert neste skoleår og er derfor ikke til utlånt. 

Dette gjelder fast utlån/utleie, ikke sporadisk. 

Alle som søker, vil få svar om søknaden er innvilget eller ikke før 24.juni. Treningstider i gymsaler/idrettshaller vil bli  fordelt i samarbeid med Frogn idrettsråd.

Klikk her for å gå til skjema