Ledningsanlegg Odalen – Haveråsen

Den store prosjektet med ledningsanlegg Odalen – Haveråsen og rehabilitering av vei nærmer seg slutten. Her kan du se mer om videre framdrift og tilknytting til offentlig vann og avløp.

Prosjektet er nå i avslutningsfasen og Frogn kommune ønsker å informere berørte parter angående videre framdrift og tilknytting til offentlig vann og avløp. 

Videre framdrift:

Det har tidligere blitt informert om at asfaltering skal skje i månedsskifte mai/juni. Pga. at deler av grøftearbeidene ble utført på vinterstid, og ønske om best mulig kvalitet på veibyggingen, er det bestemt at utførelse av asfalteringen utsettes. Det skal asfalteres to lag, og det første laget med asfalt utføres i siste halvdel av juni, og veien vil da være i god stand. Det andre laget skal utføres ila. august. Det gjøres oppmerksom på at veien kan bli midlertidig stengt vedrørende asfaltarbeider, men da bare i korte perioder.

Tilknytting av offentlig vann og avløp:

Kommunestyret vedtok i 2015 utbygging av vann- og avløpsledning til Haveråsen. I den forbindelse har kommunen prosjektert slik at ledningens kapasitet blir tilstrekkelig for tilknytning av områder fra Odalen til Haveråsen. Anlegget er lagt i veien og prosjektert slik at det er avsatt stikkledning ved hver avkjørsel til Vestbyveien for å tilrettelegge tilknytning. Kommunen tilbyr tilknytning til de eiendommer som ønsker å knytte seg til kommunalt nett. Ta gjerne kontakt med enhet for Miljø, idrett og kommunalteknikk for mer informasjon om tilknytningsmulighet og gebyr. Vi gjør alle oppmerksom at det ikke er anledning til å tilknytte seg kommunalt nett uten tillatelse fra kommunen.

Ved øvrige spørsmål vedrørende tilknytting rettes disse til Frogn kommune v/ Otto Schacht på tlf. 64 90 60 00 eller e-post otto.schacht@frogn.kommune.no.

Avslutningsvis vil vi beklage ulempene dette medfører og håper på forståelse.

For evt. øvrige spørsmål om prosjektet, vennligst ta kontakt med Frogn kommunes representanter:

Prosjektleder: Lars Thømt, mobil 415 31 340, e-post: lars.thomt@frogn.kommune.no     

Byggeleder: Anders Melleby, mobil 476 35 481, e-post: anders.melleby@folloprosjekt.no