Kurskvelder psykisk helse

Temaene spenner fra psykiske lidelser hos barn og unge, vold i nære relasjoner og spillavhengighet på kurskveldene innen psykiske lidelser som arrangeres i februar/mars.

Arrangør: Ahus ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Ski, Oppegård, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP).

Målsetning: Øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser. "Menneskelig nær - faglig sterk".

Målgruppe: Alle som er interessert i temaet.

Undervisning og dialog: På hver kveld vil det være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Gratis: Tilbudet er gratis og det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Sted: Kommunestyresalen i Rådhuset i Ski, Idrettsveien 8

Les mer på www.ahus.no