Kurs i kunstgress

Mandag var det opplæringskurs for drift av kunstgressbanen på Seiersten, der deltakere både fra DFI, entreprenør og kommune ble kurset i drift og vedlikehold.

Krevende drift

Vinterdrift av kunstgressbane kan være krevende. Drift av bane med IR-varme, innføring i og styring av IR-varmeanlegg og overføring og innlegging av styringsverktøy (programvare og tilgang til anlegget via PC) for IR-varmeanlegget var noe av det som sto på timeplanen.

Det er mange variabler for drift av bane og IR-varme i forhold til temperatur, vindstyrke, snø, sludd, salting, granulathåndtering, børsting, harving, bruk av matte osv. Det er individuelle forhold for hver enkelt bane. - Det er viktig at man kommer i gang med driften slik at man får justert inn den optimale driften for denne spesifikke banen. Dette er nå i gang og vil bli fulgt opp fortløpende. Kurset vil bli fulgt opp med flere opplæringsrunder etter at driften har kommet i gang og man har fått prøvd og feilet litt, sier ingeniør Geir H Wiger i Follo Prosjekt.