Kulturminnevern i Frogn

Mye kulturhistorisk kunnskap var samlet da kulturminneseksjonen i Akershus fylkeskommune besøkte Frogn kommune for å snakke om forholdet mellom kommunen og fylket, med spesielt fokus på kulturminner.

Innhold

Besøk fra fylkeskommunen

I anledning statlig og fylkeskommunal satsning på samarbeid og kompetanseheving innenfor kulturminnefeltet, besøker Kulturminneseksjonen i fylkeskommunen alle kommunene i Akershus. I dag var turen kommet til Frogn.

Christian Hintze Holm, leder av Kulturminneseksjonen i Fylkeskommunen, orienterte blant annet om roller og samarbeidsrutiner, og skisserte planer som omfattet kompetanseheving, støtte av samarbeidsfora og nettverk, forsterket informasjon til politikere og kommunebesøk.
- Det vil alltid være et spørsmål om hvilket kulturminne som er viktigst. De av nasjonal verdi, av regional verdi – eller kanskje de av lokal eller privat verdi? Dette må vi samarbeide om, understreket Holm

Andre stikkord for dagen var fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og riktig restaurering.  Frogn kommune orienterte om områdeplanen Gamle Drøbak og de konkrete byutviklingsområdene som skal vurderes i planarbeidet. Så var det befaring til området ved Tverkjegla, der hensynssone og bevaring av kulturmiljø i kommuneplanen er aktuelle spørsmål, før ferden gikk videre til de konkrete byutviklingsområder innenfor reguleringsplanen i Gamle Drøbak.