KulturGlimt 2022

Endelig! – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt 16.sept til 25. september 2022

Innhold

 

Endelig!  – nå er det igjen klart for en ny serie med KulturGlimt 16.sept til 25. september 2022 

Gjennom kulturdagene håper vi å kunne tilby et bredt spekter av kunst – og kulturuttrykk i form av bidrag fra ulike kultur - og næringsaktører, - alene eller i samspill med andre.

Kanskje har du/dere allerede planlagt noe i den aktuelle perioden som vi kan løfte frem i rampelyset, slik at flere ser det? Eller brenner du/dere inne med en idé som nå endelig kan realiseres?

Vi håper KulturGlimt kan bidra til gode synergier mellom kultur og næring. Serveringssteder, butikker o.a. oppfordres til å se på muligheter for å nyttiggjøre seg oppmerksomheten som kulturdagene gir - og gjerne knytte til seg innslag av KulturGlimt på egen arena.

Bidragsyterne står selv som ansvarlig arrangør for egne bidrag, men vi ser gjerne på deres idéer sammen med dere for å se hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for realisering og samhandling.

Frogn kommune programmerer, koordinerer og markedsfører vårt felles KulturGlimt.
Så bidrar vi selvfølgelig med å sette alle kulturenhetens tjenester i høygir!
Bl.a. flytter vi Drøbak kino ut på torget fredag 23. september i tidsrommet kl. 18-23 og lørdag 24. september skal vi sammen med andre kulturaktører fylle en scene på Torget med KulturGlimt periodevis i tidsrommet kl. 12-20.

Vi håper mange aktører vil løfte sitt arrangement/aktivitet frem i rampelyset!

Interessepåmelding til kulturglimt@frogn.kommune.no innen 15. mai.