Koronavirus: oppdatert informasjon

Her får du siste nytt om koronavirus i Frogn kommune.

Innhold

Gå til samleside for korona- og vaksineinformasjon                                      Change language

Siste oppdatering    

Helsedir Smittervern

15. oktober 2021: Fra uke 43 (25. oktober 2021) samordner og flytter vi testsenter og vaksinesenter til Holterveien 24 bak Drøbak city (gamle Luftambulansebygget).

Nedrigg og flytting av testsenter og vaksine blir utført torsdag 21. og fredag 22. oktober slik at det er klart til åpning 25. oktober. Det vil dermed bli redusert kapasitet for test og vaksine disse to dagene.

Det er statlige føringer på kommunenes beredskap for test og vaksine. For å effektivisere både TISK og vaksinering samt justere antall ansatte til pandemiarbeidet, er det nødvendig å slå sammen denne innsatsen. Samtidig har vi økt beredskap i klargjorte lokaler for gjennomføring av vaksinedose 3. Dette skjer i første omgang for de over 65 år:

Oppfriskningsdose koronavaksine: Frogn kommune vil fra uke 44 starte med å tilby en oppfriskningsdose til de fra 65 år og eldre.

Vi starter med aldersgruppen 85 år og over, så 75-84 åringer deretter 65-74 åringene.  Sykehjemsbeboerne i kommunen har allerede fått tilbud. Mer informasjon kommer.

En oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2. Det er foreløpig kun Comirnaty (Pfizer) som skal brukes til oppfriskningsdose.

Koronavaksine og influensavaksine bør ikke gis samtidig, og vi anbefaler minimum én ukes intervall.

For influensavaksine, ta kontakt med din fastlege.

11. oktober 2021: Svindelforsøk per SMS
Det er kommet meldinger fra blant annet Oslo om at flere innbyggere har mottatt SMS om 3. vaksinedose der kommunen står som avsender i tekstfeltet. Mottaker blir bedt om å svare med personnummer og navn. Ikke svar på slike meldinger om du skulle motta det; det er et svindelforsøk.

Fredag 1. oktober 2021: Status Frogn kommune  

Det er påvist åtte nye tilfeller av covid-19 så langt denne uken. De fleste er kjente nærkontakter. Pr i dag har vi åtte isolerte i Frogn; en betydelig nedgang! Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har økt noe. Ahus har hatt en moderat økning i antall innleggelser med covid-19 de siste dagene.

Frogn kommune er fremdeles på risikonivå 2. Vi oppdaterer status/informasjon fremover ved endringer eller større hendelser.

Bekreftede tilfeller 

September har vært den måneden så langt i pandemien med flest bekreftede tilfeller, hele 128. Det er flere bekreftede tilfeller en vi hadde i hele 2020. Vi er nå på god vei ut av den 4.smittebølgen. De siste 14 dagene har vi hatt 26 nye tilfeller som gir oss en forekomst pr 100 000 innbyggere på ca. 160. Det er fremdeles i stor grad kjente smitteveier, men andelen med ukjent smittekilde ser ut til å være lett økende.  Det er aldersgruppen 11 til 17 år det har vært flest tilfeller også i uke 38 og så langt i uke 39. 

Normal hverdag med økt beredskap 

Vi har nå gått over i normalisert hverdag med økt beredskap. Det betyr at vi kan leve nesten som normalt og at kommunen må opprettholde beredskap for håndtering av pandemien. Bakgrunnen for dette er blant annet at målet for håndteringen av pandemien i Norge er endret:  «håndteringen av pandemien skal ivareta helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien. I en normal hverdag med økt beredskap er regjeringens strategi å hindre at covid-19-pandemien fører til en betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene samtidig som befolkningen opplever en normal hverdag, andre offentlige tjenester kan ytes på forsvarlig nivå og økonomien beskyttes. Smittevernet mot covid-19 skal innlemmes i det ordinære smittevernet» 

Covid-19 er ikke lenger en ukjent sykdom og vi har lært mye om hvordan tiltak kan bidra til å begrense videre smitte og ikke minst er nå store deler av befolkningen beskyttet gjennom vaksinasjon og/eller gjennomgått sykdom. Vi har kommet dit at vi snart kan håndtere covid-19 slik vi gjør med andre luftveisinfeksjoner. 

Fremdeles er rådene disse: 

 1. Holde hendene rene og bli hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber 

 1. Alle med symptomer på covid-19 bør teste seg for koronavirus, uavhengig av vaksinasjonsstatus. 

De som får påvist covid-19 sykdom må gå i isolasjon. Deres nærkontakter er anbefalt enten å unngå kontakt med andre eller å teste seg.

Vaksine 

79,6% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,8% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,7% og 87,6%.  

95% i aldersgruppen 16 og 17 år har fått første dose og 64,7% i aldersgruppen 12-15år. 

Vi har nå åpnet vaksinekontor på rådhuset (inngang D).  

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 08:30-11 og 12:30-14.  

Fredag 24. september 2021:  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Lokal forskrift i Frogn opphører.

Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

 Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

2021-09-25-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.webp

Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19?

2021-09-25-flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.webp

Ukentlig oppdatering

23. september 2021: 

Det er påvist 3 nye tilfeller av covid-19 i dag. Alle tre er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolasjon. Pr i dag har vi 37 isolerte og 40 i karantene i Frogn.

Vi ser nå en fallende smittetrend. Andel smittetilfeller som har ukjent smittevei har også falt. Samlet gjør dette at kommunen er tilbake på risikonivå 2. 

Vi nærmer oss med stormskritt full gjenåpning av samfunnet. I den forbindelse har regjeringen vedtatt at nedjustert TISK innføres fra mandag 27. september 2021. I praksis betyr det at langt færre får pålegg om karantene. Den smittede får selv hovedansvaret for å informere sine nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Se mer om nedjustert TISK og hjemmetesting under.

Smitte

Smitteutbruddet med tilknytning til Frogn VGS er nå klart avtagende. Gult tiltaksnivå avsluttes, og skolen går tilbake til grønt tiltaksnivå i uke 39. Jevnlig testing for 1. trinn beholdes i uke 39 og avsluttes etter det. 

Så langt i uke 38 har vi registrert 9 nye tilfeller. Siste 14 dager har vi i Frogn hatt 64 bekreftede tilfeller. Dette gir oss en forekomst pr 100 000 innbyggere på ca 400, ett fall fra rundt 600 på vei inn i uke 37.I populasjonen 11 til 17 år er smittetrykket også fallende. 

Nedjustert TISK

Nå som størstedelen av befolkningen er godt beskyttet gjennom vaksinasjon og sykdomsbyrden ved covid-19 er redusert, er vi på vei mot full gjenåpning av samfunnet, som nå er nært forestående. I forbindelse med dette har regjeringen besluttet at TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene) nedjusteres fra mandag 27.09.21. 

Dette betyr at 

 • Ansvaret for å informere nærkontakter i all hovedsak overføres til den smittede og at nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som f.eks. kjæreste eller bestevenn), ikke lenger har karanteneplikt. 
 • Kommunens smittesporingsteam vil som før ringe alle som bekreftes smittet og personer som skal holde karantene. 
 • Det aller mest effektive tiltaket i pandemien beholdes; nemlig at de som bekreftes smittet skal holde isolasjon så lenge de kan være smittsomme. 
 • Med nedjustert TISK hvor øvrige nærkontakter ikke lenger skal i karantene, utgår ordningen med test for karantene for barn og unge.

Vaksine

79% av Frogns befolkning er nå vaksinerte med minst 1 dose. 70,5% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 87,3%. 

Nytt vaksinekontor: Denne uken flyttet vaksinesenteret ut av Smia fordi vi nå i hovedsak er ferdig med den storstilte vaksineringen av våre innbyggere. Fra uke 39 vil vaksinering skje ved vaksinekontor på rådhuset som er samlokalisert med teststasjonen (inngang D). Vi konsentrerer oss om ungdom (16-17) og barn (12-15 år) som ikke har fått første dose ennå, de som fortsatt ikke har fått andre dose og dose 3 til de med svært redusert immunforsvar 

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Har du ikke fått første dose enda? Ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2, mandag – fredag kl 10.00-14.00. 

Positiv hurtigtest hjemme – hva nå?

Dette skal du gjøre når du får positiv selvtest på Covid-19: 

 1. Isoler deg og hold avstand til andre.
 2. Ring smittesporingsteamet på telefon 957 13000 tastevalg 3, helst mellom kl. 08.30 og 15.00. De har svært mye å gjøre. Hvis du ikke får svar, prøv igjen senere.
 3. Bestill bekreftende PCR-test på teststasjonen. Informer om positiv selvtest når du møter opp på teststasjonen.
 4. Gi beskjed til dem du har hatt nær kontakt med de siste to dagene, slik at de får testet seg. Sett gjerne opp en liste over dine nærkontakter.

Dersom du får positivt resultat på en hurtigtest hjemme, skal denne som hovedregel alltid kontrolleres med PCR-test på teststasjon. Bestill deg tid for koronatest her, og velg første ledige time. Bekreftende test (PCR) bør tas innen 24 timer, for raskt å kunne bekrefte/avkrefte om du er smittet.

Ved positiv test skal du være i hjemmeisolasjon og husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (som kjæreste eller bestevenn) i karantene. Dette gjelder frem til svar på den bekreftende PCR-prøven er klart, og videre dersom PCR-prøven også er positiv.

Hvis PCR-test er negativ, blir hurtigtesten regnet som falsk positiv.

Husk at en negativ test er et øyeblikksbilde og ingen garanti for at man ikke er smittet. 

Se tidligere oppdateringer her

Det er god kapasitet på testsenteret. Har du symptomer og vil testes?

Klikk her for å booke time for testing

Eventuelt kan du ringe testsenteret på tlf. 957 13 000

Telefontider til testsenter:

Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00
Lør–søndag kl. 11.00–12.00

Dette gjelder i Frogn nå

Se hvilke regler som gjelder for Frogn her 

Les mer på regjeringen.no

Hvilke vurderinger ligger bak smitteverntiltakene? 


Stadige endringer i pandemiens utvikling kan gjøre enhver forvirret. Det skjønner vi godt - vi blir nok alle litt svimle av og til… For hvorfor endres tiltakene så plutselig – når de sa noe annet bare for et par dager siden? Og hvorfor kan ikke det ene åpne når det andre får åpne? Her er et forsøk på å vise litt av bakgrunnen for hvilke tiltak som fattes hvor og når – slik at vi alle kan klare å henge litt mer med.

Les om hvilke vurderinger som ligger bak tiltakene her

   Følg med på oppdateringer om korona på kommunes facebooksider 

Er du helsepersonell?

  Sykepleier 

Frogn kommune vil trenge helsepersonell til oppgaver i våre institusjoner, boliger m.fl. Oppgaver innenfor sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse: 

Se mer og registrer din interesse her

Tidligere oppdateringer 

September 2021

16. september 2021:

Etter en stigning i slutten av forrige uke og starten av inneværende, ser vi nå ut til å ha en smittetrend som flater ut og har tro på at situasjonen lokalt er i ferd med å stabilisere seg.

Det har vært en betydelig økning av smitte blant barn og unge de siste ukene. Til tross for svært mange tilfeller på kort tid, er smittevei kjent i de fleste tilfellene; under 10% har ukjent smittevei. Økning i antall smittetilfeller også utenom avgrensede utbrudd, gir økt risiko for rask akselerasjon i nye smittetilfeller. Kapasitet for smittesporing og testing er dermed fremdeles under press. Samlet gjør dette at kommunen er på risikonivå 3. Dersom smittetrenden holder seg flat eller vi ser en nedgang kommende uke, vil vi komme tilbake til risikonivå 2.

Smitte:

Smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole er over, og vi har nå utbrudd ved Frogn VGS. Utbruddet rammer i hovedsak første trinn der jevnlig testing er iverksatt. Skolen er også satt på gult tiltaksnivå i 14 dager for holde kontroll på utbruddet og redusere risiko for spredning til de andre trinnene. 

Så langt i uke 37 har vi registrert 32 nye tilfeller. Dette gir oss 90 tilfeller siste 14 dager og en forekomst på 567 pr 100 000 innbyggere. I populasjonen 11 til 20 år er smittetrykket lokalt nå på over 2000 nye tilfeller pr 100 000 siste 14 dager.  Per 16.09.21 er 61 personer i hjemmeisolasjon, 126 personer i karantene og 5 klasser i testregime for barn og unge under 18 år.

De fleste smittetilfellene har kjent smittevei, konkret har over 90% av tilfellene siste 14 dager kjent smittested. Vi har fremdeles har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen selv det er mange tilfeller. 

Vi minner om at prøvesvar finnes på HelseNorge og vi anbefaler at ungdom skaffer seg bank-ID slik at de selv kan sjekke prøvesvar. Foresatte mister mulighet til å se sine barns helseopplysninger på HelseNorge når barna fyller 16 år. 

Vaksine:

78% av Frogns totale befolkning er nå vaksinert med minst en dose. 70% er fullvaksinert med to doser. For innbyggere over 18 år er tallene hhv. 91,3% og 85,6%.

Hele 93% av 16-17-åringene i Frogn er vaksinert med første dose. Innen 1.oktober vil de aller fleste av disse ha oppnådd beskyttelse. Det lover godt for reduksjon av smitte i denne aldersgruppen de nærmeste ukene.

Det er fremdeles i aldersgruppen 25 til 39 år vaksinedekningen er lavest. Her er 18,3% uvaksinert. OBS: Det er fortsatt mulig for innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Denne uken startet vi vaksinering av 12-15-åringene våre. Denne gruppen skal så langt kun ha en vaksinedose. 42% i denne aldersgruppen har så langt fått sitt stikk og flere har time til vaksinering neste uke. Inkluderer vi dem som har hatt covid-19 i denne aldersgruppen, regner vi at ca. 50% vil være beskyttet om 3 uker.

NB: Man er ikke fullgodt beskyttet før etter andre dose og vi håper flere vil melde seg til sin dose 2-vaksinering. Vi ser at det det er mange som ikke møter opp til dose 2 (unntatt er innbyggere som har gjennomgått covid-19 og av den grunn ikke skal ha dose 2). Vi har hatt god kontroll på vaksinedosene frem til etter sommeren. Men vi ser at veldig mange ikke har møtt opp til sine timer nå i august og september. Vi har derfor blitt sittende med en betydelig mengde doser som vi er redd for å måtte kaste dersom ikke flere melder seg til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed dersom du ikke kommer til vaksinetimen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time.

Drop in: Vi tilbyr drop-in for koronavaksine førstkommende mandag 20. september mellom kl 12-14 på Smia flerbrukshus. Ta med legitimasjon! Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Dersom du har registrert ditt barn i vaksinekø og ikke innen ett døgn har fått sms om å booke time, ber vi om at du ringer vaksinekontoret på tlf. 957 13 00, tastevalg 3, mandag – fredag kl 10.00-14.00.

Dose 3 gis til dem med svært redusert immunforsvar. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

14. september 2021: Frogn kommune tilbyr nå 3. dose koronavaksine til enkelte grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Se mer her

Ukentlig oppdatering 9. september 2021: Vi har fremdeles en stigende smittetrend og har hatt en betydelig økning av smitte blant barn og unge i likhet med store deler av landet. Smitten sprer seg i hovedsak blant de unge som ikke er beskyttet av vaksine. De som er vaksinert og likevel blitt smittet er i all hovedsak hustandsmedlemmer med tett kontakt til et smittetilfelle og har milde symptomer. Smitteveiene er i de fleste tilfeller kjent. Samlet gjør dette at kommunen fremdeles er på risikonivå 2. Men, med denne økningen vi ser nå er vi på vei over i risikonivå 3.

Smitte

Smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole ser ut til å nærme seg over, det er sist registrert nye tilfeller med tilknytning til dette utbruddet onsdag 08.09.21.

Så langt i uke 36 har vi registrert 29 nye tilfeller, dette gir oss 96 tilfeller siste 14 dager og en forekomst på over 600 pr 100 000 innbyggere. Dette er det helt klart høyeste smittetrykket kommunen har hatt så langt i pandemien. Per 09.09 er 53 personer i hjemmeisolasjon, 49 personer i karantene og 7 klasser fra ulike skoler i testregime for barn og unge under 18 år.

De fleste smittetilfellene har kjent smittevei, konkret har over 90% av tilfellene siste 14 dager kjent smittested. Det betyr at vi fremdeles har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen selv det er mange tilfeller. Det er som tidligere kommunisert, fra både kommunen og sentrale myndigheter, sykdomsbyrde vi nå ser mest på og ikke smittetallene.

Mengden nye tilfeller gir stort trykk på testsenteret og smittesporingen. Med mange smittetilfeller blant yngre er også antall nærkontakter pr tilfelle økt.

Vi minner om at dersom du er kjent nærkontakt og har symptomer, skal du isoleres og husstandsmedlemmer skal være i karantene til nærkontaktens testresultat foreligger

Vaksine

90,9% av Frogns befolkning over 18 år er nå vaksinerte med 1 dose. 85,4% er fullvaksinert med to doser. Ser vi på befolkningen vår samlet er tilsvarende tall 74,5% og 69%

Det er vaksinert i overkant av 480 innbyggere denne uken, i all hovedsak dose 2 for innbyggere over 18 år, og dose 1 for 16-17 åringer.  Frogn kommune har startet vaksinering av 16-17 åringer denne uken.   Regjeringen har anbefalt vaksinering av 12-15 åringer, og Frogn kommune starter med dette fra 13 september. Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ Merk: De som er under 16 år må ha med samtykkeskjema fra begge foreldre.

Det er fortsatt mulig for de øvrige innbyggerne over 18 år å få time til koronavaksine. De kan ta kontakt med vaksinetelefonen 957 13 000, tastevalg 2. Åpent mandag – fredag kl 10-14.

Det er viktig å gi beskjed dersom man ikke kommer til timen, ta kontakt med vaksinetelefonen dersom du ikke får kommet til din time. 

Det er i aldersgruppen 10-20 år + 25-40 det er fleste smittetilfeller nå, og det er også her vaksinasjonsgraden er lavest. Vaksine tilbys på vaksinasjonssenteret på Smia frem til 21. september. Fra oktober vil vaksinasjonskontoret slås sammen med testsenteret på rådhuset.

Vaksine beskytter mot alvorlig sykdom (husk at man ikke er fullvaksinert før en uke etter dose 2!) Når så mange er vaksinerte, betyr det også at det ikke er grunnlag for å stenge ned samfunnet i like stor grad som det er gjort tidligere – til tross for at Norge og Frogn opplever vekst i smittetallene. De unge der smitten nå øker, har liten risiko for alvorlig sykdom.

3. september 2021:

 • 2.september ble det påvist fem nye tilfeller av covid-19.
 • 3.september har det så langt blitt påvist sju nye tilfeller av covid-19.

Det er totalt bekreftet 46 nye tilfeller i uke 35, som er det høyeste antallet vi har hatt siden pandemiens start.

Grunnet et så stort press må smittesporingsteamet i Frogn kommune gjøre strenge prioriteringer etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringen ved kapasitetsutfordringer er som følger:

1. Vaksinasjon  2. Testing  3. Smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære 4. Smittesporing av øvrige nærkontakter.

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å kontakte nærkontakter som tidligere, slik at positive må nå selv varsle sine øvrige nærkontakter.

- Vi informerer skoler, barnehager og fritidsaktiviteter i form av et skriv for hva som gjelder den enkelte.

- Vær derfor oppmerksom på informasjon som blir gitt ut via dine kanaler, og følg disse veiledningene og retningslinjene.

1. september 2021: Det ble bekreftet ytterligere ett tilfelle 31/8, dermed totalt 14 tilfeller denne dagen. I dag er det totalt 7 nye tilfeller av covid-19 så langt; de fleste tilknyttet smitteutbruddet ved Montessori ungdomsskole.

Flere skoleklasser ved ulike skoler har innført testregime. Vi minner om at dersom en i husstanden er kjent nærkontakt og har symptomer, må vedkommende isoleres og resten av husstanden i karantene.

August 2021

31. august 2021: Det er påvist 13 nye tilfeller av covid-19 i dag. Smittesporing pågår for flere av tilfellene. Hittil vet vi at minimum 7 av dagens tilfeller tilhører utbruddet på Montesorri ungdomsskole. Alle elever i skolen er i karantene/isolasjon.

30. august 2021: 

oppdatert kl. 22.00: Det er bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19 i kveld. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette tilfellet har ingen tilknytning til utbruddet på Montessori ungdomsskole.

Dermed har vi 13 påviste tilfeller i dag. Det er det meste Frogn kommune har hatt på én dag så langt i pandemien.

Frogn kommune har nå 35 personer i hjemmeisolasjon og ca 250 personer i karantene/testregime for barn og unge under 18 år.

Vi har hittil i dag mottatt 12 positive prøvesvar. Hovedtyngden av disse har tilknytning til utbruddet på Montessori ungdomsskole, og det er så langt 23 tilfeller tilknyttet utbruddet. 

Ved behov for testing, bestill time digitalt her

29. august 2021: Det er i dag bekreftet 11 nye tilfeller av covid-19. Flere av disse er tilknyttet ett utbrudd på en skole i vår kommune. Vi ber alle ha lav terskel for å holde seg hjemme ved selv milde symptomer, og teste seg.

Det er totalt bekreftet 23 nye tilfeller av covid-19 denne uken. Det er det meste Frogn kommune har hatt på en uke siden midten av april. 

27. august 2021: Det er i kveld bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Det er dermed bekreftet totalt 5 tilfeller totalt i dag.

Det er i dag bekreftet fire nye tilfeller av covid-19. Dette er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolasjon. Vi har dermed totalt 11 nye tilfeller så langt i uke 34.

Alle 16- og 17-åringer (2004-2005 kullet) i Frogn; nå er det deres tur! Fra mandag 30. august kan du booke deg time for vaksine. Å registrere at du ønsker vaksine, kan du gjøre allerede, via link på vår hjemmeside.

- Frogn kommune starter vaksinering av 16.- og 17-åringer (født 2004-2005) fra uke 36. Målet er at alle våre 16- og 17-åringer skal være beskyttet med første dose før høstferien. Dette skal vi klare! sier en optimistisk kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Registrering for dem som ønsker vaksine i denne aldersgruppen kan gjøres allerede nå. Mandag 30. august 2021 åpnes timeboka slik at man kan bestille time til vaksinering.
Registrering gjøres via link på kommunens hjemmeside. Informasjon sendes også ut fra Frogn VGS når registreringen åpner. Tilbudet innebærer at alle videregående skoleelever kan motta vaksine (for elever under 16 år kreves samtykke fra begge foreldre). Dette må medbringes til vaksinestedet.
Tilbudet om vaksine i Frogn omfatter 16- og 17-åringer (født 2004-2005) bosatt i Frogn, samt alle elever ved Frogn VGS uavhengig av bosted.

Vi vaksinerer  (1 dose) i perioden fra 6.-10. september 2021. Den 10. september ønsker vi å vaksinere alle som går på Frogn Videregående skole (født 2002-2005), vaksinasjonen vil foregå på skolen. De som ikke har anledning til vaksinasjon på  Frogn videregående skole 10. september, kan booke seg time til vaksinering i SMIA. Dette gjelder også øvrige innbyggere født 2004-2005 .

For dem som ikke har anledning i uke 36, kan vaksine også mottas i uke 37. PS: Innbyggere over 18 år som ønsker vaksine, men ennå ikke har fått første dose, må fremover ringe vår vaksinetelefon 957 13 000, tastevalg 2 for å booke time til vaksinasjon. Du kan ringe mellom kl 10.00 og 14.00, mandag til fredag.

Nå kan du fremskynde vaksinedose 2!

Venter du på dose 2? Frogn kommune forventer nå et overskudd av koronavaksiner og inviterer derfor alle innbyggere til å fremskynde dose 2. Vi ber nå alle som ennå ikke er fullvaksinert med to doser om å fremskynde sin time for annen vaksinedose. OBS: Dose 2 kan tidligst settes 21 dager etter første dose for de som har fått Pfizer.
De som har fått Moderna som første dose i annen kommune, må ha minst 28 dagers intervall. For dem som ikke selv velger seg en tidligere time,  vil time til vaksinasjon vil bli fremskyndet av kommunen. Frem til uke 34 (25. august) vaksinerer vi på tirsdager og onsdager. Fra uke 35 (30.08.21) vaksinerer vi på mandager og tirsdager.

Slik fremskynder du time til dose 2: Alternativ 1: Gå inn på SMS med linken til opprinnelig time til dose 2- avsender «Helseboka» Trykk på linken: «Se timen her» og logg inn slik at du kommer til bildet hvor det står «Endre timen» Trykk på linken «Endre timen», og velg «Flytt timen».
Du vil da få opp alternative datoer som samsvarer med det intervallet du nå kan endre til Endring av time er gjennomført når du mottar SMS med ny time Alternativ 2: Logg inn her: https://www.helseboka.app/login eller bruk appen til helseboka.
Er du vaksinert med første dose i annen kommune eller i utlandet? Ring vaksinetelefonen på 957 13000, tastevalg 2.

Har du ikke fått dose 1 enda: Ring vaksinetelefonen på 957 13000, tastevalg 2. Siste mulighet for å få dose 1 i Frogn blir trolig tirsdag uke 33.

Frogn kommune ber dem som ikke har booket seg time til koronavaksine dose 1, gjøre dette så fort som mulig.

Lærere og barnehageansatte er prioritert for 1.dose før skolestart (nasjonale føringer fra FHI). Når vi nå fremskynder dose 2 på en del innbyggere ser vi på listene over lærere og barnehageansatte vi har fått for å fullvaksinere så mange vi kan fra denne gruppen før skolestart. Altså prioriteres denne gruppen for fremskynding av dose 2

26. august 2021: Det er bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. Disse har alle smittested utenfor kommunen.

Vi opplever noe forlenget analysetid på prøvene om dagen, men svartiden er innenfor 1-3 dager. Det er mange som tester seg på testsenteret om dagen, noe som er svært positivt. Vi takker for tålmodigheten da innbyggere til tider kan oppleve kø til sin testtid.

Det er nå flere klasser på Frogn VGS som nå er inn under testregime for barn og unge under 18 år, i henhold til nye nasjonale føringer, se den nye lokale forskriften om unntak fra smittekarantene for elever over 18 år. 

24. august 2021: Vi mottok ytterligere ett tilfelle av covid-19 i går kveld. Dermed var det totalt 2 nye tilfeller 23/8.

Det er bekreftet til sammen to tilfeller av Covid-19 i dag. Dette er kjente nærkontakter med smittekilde utenfor kommunen. Disse går nå over til hjemmeisolering.

23. august 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn i dag. Dagens tilfelle har smittested utenfor kommunen.

Kommunens vaksinestatus viser at 89,7% av befolkningen over 18 har fått minst 1 dose i Frogn. Over 9000 frogninger har nå definisjonen fullvaksinert. Men vi ønsker fremdeles å få økt vaksinedekningen i aldersgruppene under 45 år. Husk at du kan bestille time på nett -  du bestiller enkelt time her!

Husk også at studenter som har reist tilbake til sitt studiested må si fra om de ikke trenger time til dose 2 her i Frogn. Da får vi mulighet til å gi disse dosene til noen andre.

20. august 2021: Det er i dag bekreftet 2 nye tilfeller av Covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over i isolasjon. Frogn kommune har dermed hatt 362 tilfeller totalt så langt i pandemien.

18. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Dette er ikke en kjent nærkontakt, men smittested/-kilde er med sikkerhet utenfor kommunen

17. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av Covid-19 i Frogn. Dette er en kjent nærkontakt som nå går fra karantene til isolasjon.

13. august 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i dag. Dette er ikke en kjent nærkontakt, men smittested er utenfor kommunen.

Av tilfellene som ble bekreftet 11. august har smittesporingsarbeidet vist at en av disse var kjent nærkontakt, og har med stor sannsynlighet smittekilde utenfor kommunen. Frogn kommune har dermed hatt 358 tilfeller totalt så langt i pandemien, 4 er nå isolerte og vi har 21 kjente nærkontakter som oppholder seg i vår kommune.

11. august 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse er ikke kjente nærkontakter. Smittesporing pågår for å kartlegge nærkontakter og smittested/-kilde.

10. august 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som går over fra karantene til hjemmeisolering.

3. august 2021: Det er i dag bekreftet ett dødsfall i Frogn grunnet covid-19. Kommunen kondolerer og sender våre varmeste tanker til de pårørende og andre etterlatte blant oss. Vi har i tillegg ett nytt smittetilfelle i dag, det er en kjent nærkontakt som går fra karantene til hjemmeisolering. Dette er kommunens første smittetilfelle i august.

Oppsummert har vi i Frogn kommune pr 03.08.2021 registrert 354 smittede, 348 friskmeldte, 2 dødsfall og 4 isolerte i løpet av pandemien. Frogn kommune vil fremskynde koronavaksine dose 2. Timen vil bli automatisk flyttet, og innbyggerne må følge med på SMS når ny tid er gitt.

 

Juli 2021

29. juli 2021: Vi har i dag fått ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over i hjemmeisolering.

28. juli 2021: Det er i dag registrert tre nye tilfeller av covid-19 i vår kommune. To av disse er kjente nærkontakter. Smittesporing pågår for å kartlegge smittekilder.

22. juli 2021: I går kveld fikk vi ytterligere ett nytt tilfelle med covid-19. Totalen for gårsdagen endte derfor på tre nye smittede. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

21. juli 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse er kjente nærkontakter som nå går fra karantene over til hjemmeisolering. Smittesporingen tyder på at begge er smittet utenfor kommunen. Det er totalt 15 tilfeller bekreftet så langt i juli.

20. juli 2021: Det er i dag bekreftet et nytt smittetilfelle med covid-19 i Frogn. Dette er en ukjent nærkontakt med foreløpig ukjent smittekilde. Dette er tilfelle nr. 346 så langt i pandemien.

18. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Det er ikke kjent nærkontakt, men vi vet med sikkerhet at smittekilden er utenfor kommunen

12. juli 2021: Det er i ettermiddag bekreftet ett nytt tilfelle av Covid-19. Dagens tilfelle har foreløpig ukjent smittekilde, men smittesporing pågår. Dette er tilfelle nr 344 så langt i pandemien.

10. juli 2021: Det er bekreftet totalt to tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går fra karantene til hjemmeisolasjon. Det er også ved disse tilfellene sterk mistanke om deltavarianten. Det er totalt 9 personer med påvist covid-19 i Frogn kommune som nå er i hjemmeisolasjon.

9. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Frogn. Dette er en kjent nærkontakt som går over til hjemmeisolasjon. Smittesporingsarbeidet gir også her grunn til å mistenke delta-varianten av viruset.

8. juli 2021: Som forventet ut fra smitteutviklingen nasjonalt, har vi i dag fått bekreftet Delta-varianten av koronaviruset i Frogn kommune. Denne varianten er veldig smittsom, og sporingen etter smitteøkningen som har vært i kommunen sist uke (7 tilfeller), gir grunnlag for å mistenke flere tilfeller også i dagene fremover.

Selv om vi forventer å få flere smittetilfeller med Delta fremover, har vi god kontroll, melder fagkoordinator smittevern, Maria Granås Martinsen. - Smittekilden er utenfor kommunen, og grunnet godt interkommunalt samarbeid og grundig TISK-arbeid er dette under kontroll, sier hun - men understreker at det fremdeles er viktig å følge de nasjonale smittevernrådene.

Vaksineringsstatusen i Frogn viser at totalt 836 personer har fått første vaksinedoser denne uken (823 med 1. dose, 13 med 2. dose) - og det er særlig aldersgruppen 25-39 år som har mottatt vaksine sist uke. Se oppdatert ukentlig vaksinestatus her

7. juli 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går fra karantene til hjemmeisolering.

Det er med dette bekreftet totalt 5 tilfeller så langt denne uken, og 7 så langt i juli.

6. juli 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det første har kjent smittested og kilde. Det siste tilfellet har ikke kjent nærkontakt, men vi vet med sikkerhet at smittekilde er utenfor kommunen. 

5. juli 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i dag; en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette er tredje tilfelle så langt i juli, og det er bekreftet 6 tilfeller siste 14 dager i Frogn kommune, 336 totalt i løpet av pandemien. 

3. juli 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Det er kjent smittekilde, hvor smittested er utenfor kommunen.

2. juli 2021: Denne uken har vi satt 1291 vaksinedoser, i hovedsak dose 1. Med det har nå om lag 60% av Frogns befolkning fått dose 1 (74% av innbyggerne over 18 år). Det betyr altså at om 3 uker er 60% av våre innbyggere godt beskyttet mot covid 19!

- De gode klemmene må nok vente et par uker til, men dette er likevel et svært gledelig tall, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun har all grunn til å være stolt over jobben hun og de andre i smitte- og vaksinasjonstemaet har gjort, for gladnyhet nummer to er nok en milepæl: I dag har alle i Frogn som har registrert seg for vaksine, mottatt invitasjon til time for dose 1!

- Dette betyr at vi nærmer oss innspurten på denne massevaksineringen, sier en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas. Han understreker den store innsatsen som er lagt ned i gjennomføringen av massevaksinasjonen fra alle som jobber ved vaksinesenteret. – Og ikke minst er det fantastisk at oppslutningen rundt vaksinasjon er så god! Innen skolestart i uke 32 har kommunen oppnådd høy grad av beskyttelse i alle aldersgruppene som er inkludert i vaksinasjonsprogrammet. Takk til Frogns innbyggere - med høy andel vaksinerte beskytter vi hverandre!

Vaksinasjonsstatus i Frogn kommune pr. 2. juli 2021, se mer her  

1. juli 2021: Det er i kveld bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er i likhet med forrige tilfelle, også en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dette er tilfelle nr 334 i Frogn kommune så langt i pandemien.

Juni 2021

30. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

22. juni 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller i dag. De er begge kjente nærkontakter med smittested utenfor kommunen.

18. juni 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Dagens tilfelle er nr 330 så langt i pandemien.

18. juni 2021: Rådmannen har, etter smittevernfaglige råd, besluttet at SFO og barnehager går over til grønt nivå og ordinær drift fra mandag 21. juni 2021.

Dette gjelder frem til sommerferien. SFO og barnehagene stenger i uke 28, 29 og 30. Vi forbereder videre oppstart på grønt nivå fra 1. august 2021. Om det skulle skje forandringer i smittenivå, og vi må endre til gult nivå, så vil vi orientere om dette i god tid.

17. juni 2021: Innbyggere som ønsker etterregistrering av vaksiner fra utlandetbes henvende seg til fastlege for etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet. Dette er ikke regnet som en del av vaksinasjonsprogrammet og man må derfor betale egenandel for dette.

Dersom vaksinene tatt i utlandet ikke er EMA-godkjent (godkjent av det europeiske legemiddelbyrået) eller dokumentasjonen på vaksinasjon ikke er tilstrekkelig vil vaksinering ikke kunne etter registreres.

EMA-godkjente vaksiner er:

 • Comirnaty (pfizer & BioNTeck)
 • Moderna
 • Vaxzevria (tidligere kalt AstraZeneca)
 • Janssen

Dersom man har fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør en primært benytte et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering. Har man dette trenger man ikke registrere vaksinasjonen i Norge for å slippe innreisekarantene.

11. juni 2021: ❗️❗️En feil på systemet i vaksineregistreringen har gjort at mange i dag har fått sms om å registrere seg for vaksine. Dette er en teknisk feil og vi ber alle som har fått meldingen om å se bort fra denne.

PS: De som mot formodning klarte å bestille time, skal ikke møte opp til denne timen. Forsøk gjerne å avbestille den, ellers vil vaksinasjonssenteret ta kontakt med de det gjelder på mandag.

8. juni 2021: Lokal forskrift med forsterkede smitteverntiltak i Frogn kommune oppheves fra midnatt natt til fredag 11. juni 2021. Vi vil fra samme dato følge nasjonale tiltak. Se hva som gjelder her:  https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

7. juni 2021: Vaksinasjonskort/koronapass: Etter hvert som flere blir fullvaksinert, blir det også mulig å reise. Vaksinetjenesten gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk. 

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

FHI melder at koronasertifikat er klart til bruk i Norge i løpet av juni. Helsenorge.no gir opplysninger om prøvesvar og vaksinasjonsstatus som benyttes til koronasertifikatet.  

Et sett av regler bestemmer om koronasertifikatet får grønt eller rødt lys. Reglene er i tråd med covid-19- forskriften og EUs retningslinjer. Alle land beslutter egne regler. Nettsiden Re-open EU presenterer et verktøy som gir oversikt over helsesituasjonen i europeiske land basert på data fra det Europeiske smittevernbyrået (ECDC). Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk. 

Det er regjeringen som vil beslutte hva slags områder koronasertifikatet vil kunne brukes til innenlands, og dette er ennå ikke besluttet. Mange spør om etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet. Det er ennå ikke noe system på plass for det - følg helsenorge.no/koronasertifikat for oppdatert informasjon. 

6. juni 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolering. Det er også en klasse på Frogn VGS som i dag er satt i karantene. Den berørte klassen er allerede informert via skolen. 
3. juni 2021: Vi har hatt avtale med russen om at de kan komme til testsenteret i Frogn kommune for drop-in testing hver onsdag. Vi utvider nå tilbudet til å gjelde hele uken.

All russ som går på Frogn VGS eller som er bosatt i Frogn kommune kan nå komme alle dager for hurtigtest på teststasjonen ved rådhuset. De må booke seg time på forhånd via kommunens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/

Alle som er uten symptomer, vil få hurtigtest. Hvis en tester seg fordi man har symptomer, skal man holde karantene til prøvesvar er bekreftet negativt, og det vil bli tatt vanlig test (PCR) i tillegg. Ved positiv prøve skal man isolere seg, og komme tilbake for å ta en ordinær PCR-prøve.

Når en russ uten symptomer skal booke seg time, vil spørsmålet dere ser under komme opp. Da ønsker vi russen skriver i kommentarfeltet at de er russ slik at de likevel kommer igjennom til testing.

  

 

2. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over til hjemmeisolering.

Onsdager er forøvrig satt av til drop in-testing for russen. Alle avgangselever ved Frogn VGS kan komme til drop-in testing ved testsenteret i et gitt tidsrom. Alle som er uten symptomer, vil få hurtigtest. Har man symptomer får man vanlig test (PCR). Hvis man tester seg fordi man har symptomer skal man holde karantene til prøvesvar er bekreftet negativt. Ved positiv prøve skal man isolere seg.- Vi vil gjerne rose russen for godt oppmøte i dag, sier Maria Granås Martinsen, fagkoordinator smittevern.

Vaksinasjon:

I dag har det vært lange køer utenfor vaksinasjonssenteret på Smia. Dette skyldes at serveren på registreringsverktøyet kommunene benytter, har vært rammet av tekniske problemer og ligget nede i hele dag. Dette er utenfor vår kontroll - og vi takker alle som ble berørt for tålmodigheten!

De ansatte ved vaksinasjonssenteret på Smia har derfor måtte operere med manuelle lister, noe som naturlig nok tar lengre tid for hvert enkelt sprøytestikk. Det innebærer også en stor jobb med etterregistrering. Tallene og den ukentlige vaksinasjonsstaus vil derfor ikke være klare før tidligst torsdag ettermiddag/kveld, kanskje senere. Foreløpige, ubekreftede tall viser at det til sammen er satt opp mot 1100 doser denne uken; dette omfatter både dose 1 og dose 2.

1. juni 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittested utenfor kommunen.

Vi har fått svar på alle tester som ble tatt 31/5.

Mai 2021

30. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i kveld. Begge er kjente nærkontakter. 

Vi opplever økt svartid på testene som ble tatt i går i forhold til det som har vært vanlig den siste tiden. Forventet svartid er nå 1-3 dager.

Venter du på svar? Du kan sette på sms-varsling på "min side" på helsenorge.no for å få SMS når prøvesvaret er klart.

29. mai 2021: Det er bekreftet ett nytt tilfelle med covid-19 i dag. Dagens tilfelle har foreløpig ukjent smittested/-kilde. Smittesporing pågår for å finne dette.

28. mai 2021: Det er i dag bekreftet et nytt til felle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen.

Vi har fått svar på de fleste av de 132 prøvene som ble tatt i går, blant disse flere nærkontakter.

27. mai 2021: Det er i dag bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. Alle tre er kjente nærkontakter. Som forventet etter smittesporing har to av disse tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Det siste tilfellet har smittekilde utenfor kommunen.

26. mai 2021: Lettelser, men fortsatt forsiktighet i Frogn

- Dette er tillit under ansvar, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, når han nå varsler om lettelser i de lokale tiltakene som innføres i Frogn kommune fra midnatt natt til torsdag 27. mai 2021.

«Ta i bruk friheten dere får, men følg reglene som fortsatt gjenstår!» er budskapet fra FHI, og ledelsen i Frogn kommune slutter seg til dette når det nå er utarbeidet enkelte lettelser i tiltaksnivået for kommunen.

- Smitteutbruddet etter 17. mai viser hvor sårbare vi er som lokalsamfunn. Ved gjenåpning av samfunnet øker selvfølgelig risikoen for smitte, men ved rask og god smittesporing og etterlevelse av karantene har vi greid å få kontroll på smitten igjen, sier ordfører Raanaas, som sender en takk for innsatsen til innbyggerne i Frogn: - De har vært lojale og påpasselige, og gjennom denne dugnadsinnsatsen bygget fundamentet for den positive utviklingen. Lettelsene begrunnes også i at vi er mindre sårbare og tåler mer nå, siden de mest utsatte er vaksinert. Samtidig minner jeg om at det kan komme innstramninger igjen om vi opplever nye smitteutbrudd, understreker ordføreren.

Frogn kommune har gjennom helgen og de første dagene i uken fulgt utviklingen nøye og samhandlet med våre nabokommuner om videre gjenåpning. Vi ser nå at smittetrykket i regionen tillater at vi kan gjøre ytterligere reduksjoner på tiltakene og få mer samordnede regler i regionen. Det betyr at innbyggere i flere kommuner får tilgang på sine tilbud i nærmiljøet og at risikoen for stor mobilitet dermed vil avta som følge av forskjellige regler. Dette sammen med smittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og økt vaksinasjon har gjort at vi kan innføre lettelser og etter hvert glede oss over et mer normalisert hverdagsliv.

- Når vi nå åpner opp ytterligere, vil dette gi et stort ansvar til den enkelte for å fortsette å gjøre gode vurderinger i forhold til etterlevelse av smittevern. Innbyggerne i Frogn har vist over tid at vi tar ansvar og jeg er derfor glad for at noe mer av hverdagen kan komme tilbake. Men igjen; det er en skjør balanse mellom at samfunnet går som normalt og at vi har pandemien under kontroll – så fortsett å være flinke frogninger! oppfordrer ordføreren.

Her kan du se hva som vil gjelde i Frogn fra midnatt natt til 27. mai 2021 og inntil videre. Forskriften vurderes igjen innen 10. juni.

Nasjonale retningslinjer samt endringer i lokal forskrift

Her er noen av tiltakene som vil gjelder fremover:  

• Idrett og fritidsaktiviteter: 20 innendørs, 30 utendørs. Anbefaling om 2m avstand ved idrett/fysisk aktivitet inne og følge veilederen.

• Arrangementer:  Ikke forbud mot arrangementer, men antallsbegrensning, slik:

a. 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på private sammenkomster, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et antall nødvendig voksne som tilretteleggere. Hva som menes med private sammenkomster er definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd e).

b. 10 personer på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter, livssynssamligninger og seremonier, som definert i nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd av 27. mars 2020 nr. 470 § 13 første ledd a) til d), likevel 

 1. 100 personer hvor alle i publikum og deltakere sitter på faste, tilviste plasser
 2. 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

• Servering: Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat og kun frem til kl 22.00.

• Munnbind: Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

• Anbefaling om hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/

-----

Det ble i går testet 106 personer, av disse er det en som er koronapositiv. Dagens tilfelle er kjent nærkontakt som har tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Det er nå 13 isolerte og ca 140 personer i karantene i Frogn kommune.

25. mai 2021: Vi har i kveld fått svar på alle de 206 testene som ble tatt i går - og alle er bekreftet negative for covid-19.

Vi takker for en fantastisk flott respons fra innbyggerne i Frogn på oppfordringen om å la seg teste - og også en kjempeinnsats fra de som jobber på testsenteret og med smittesporing. I løpet av tre dager har vi nå koronatestet 2,7 prosent av befolkningen i kommunen - som alle altså bekreftet smittefrie i kveld.

- Med økende andel vaksinerte og dermed de mest sårbare beskyttet, kan vi nå tenke på videre åpning av samfunnet - selv om smittetallene er noe høyere enn ønsket. Fordi de mest sårbare blant oss nå begynner å bli godt beskyttet, kan vi som samfunn tåle mer smitte. Vi nærmer oss med andre ord et vanskelig skjæringspunkt med tanke på gradene av tiltak, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som varsler at nye tiltak for Frogn kommer i løpet av uken.

I løpet av helgen har nærmere 500 innbyggere i kommunen meldt seg ved testsenteret; en bra innsats! Og veldig viktig - både for å stanse videre smitte etter massesmittehendelsen ved Telegrafen 17. mai, i tillegg til smittetilfellet ved Seiersten ungdomsskole som vi varslet om 23. mai. 

- Bare en av de 117 prøvene fra søndag var positive. Men det betyr ikke at spredningen av smitten er kartlagt fullstendig enda, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Her kommer viktig info til alle som sitter i karantene nå:

De som har vært på Telegrafen/EVO/Family Sportsclub er bedt om å
•teste seg snarest mulig
•teste igjen 7-10 dager etter aktuell dato

De er ikke pålagt karantene, men
•bes holde karantene til første negative svar
•dersom mulig holde selvpålagt karantene frem til negativ test nr 2
•unngå kontakt med uvaksinerte sårbare i denne perioden

For berørte er det viktig å merke seg at

•husstandsmedlemmer til de som er bedt om å teste seg og utvise forsiktighet er ikke pålagt ventekarantene. •elever og lærere på Seiersten som ble satt i karantene søndag, er informert direkte fra skolen og skal følge informasjonen derfra

24. mai 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er en kjent nærkontakt som har tilknytning til utbruddet på Telegrafen.

Vi har mottatt svar på alle testene som er tatt frem til nå.

Det er stor pågang på testsenteret. Det er allerede 198 personer som har bestilt tid til test i dag. Fint om alle som skal teste seg møter til tildelt tidspunkt for best mulig flyt. Om noen har hatt problemer med å kom me gjennom på tekefon til testsenteret, minner vi om at man kan booke digitalt, evt prøve igjen i morgen fra 8.30 så skal vi hjelpe. Familie/venner/bekjente kan også hjelpe å booke time på vegne av andre.

23. mai 2021 kl 18.30: Den dramatiske økningen vi nå ser i Frogn er som følge av brudd på smittevernråd og regler - og viser hvorfor vi fremdeles har disse. Vi har lokal forskrift for at privatpersoner og næringsliv skal være pålagt sin del av ansvaret for godt smittevern. Om råd og regler ikke etterleves, er risikoen for større utbrudd også betydelig større, med nedstengninger som rammer alle som mulig konsekvens. Det innebærer at de evt. dårlige smittevernsvalgene hver og en av oss tar, fremdeles kan ramme et helt lokalsamfunn.  
- Flere steder i landet går det nå mot åpning etter lang tid med strenge tiltak, det er lett å tro at vi også er der. Det er vi dessverre ikke enda. Vår bo- og arbeidsregion har jevnt hatt ett betydelig høyere smittetrykk enn store deler av landet. Med lettelser er det lite som skal til for å få et stort lokalt utbrudd slik vi nå ser, sier kommuneoverlege Merete N Hvistendahl.

For å få nødvendig oversikt og begrense videre smittespredning, er vi helt avhengig av at våre innbyggere som kan være smitteutsatt, men ikke personlig har fått en telefon, like samvittighetsfullt melder seg til testing og holder karantene som anbefalt. På den måten kan vi forhåpentligvis snart fortsette å åpne samfunnet mer.

Det er klart mange er lei av tiltak, men det viktigste gjelder fremdeles; har du symptomer, også milde, så skal du holde deg hjemme og ha avstand til andre.

Flere av tilfellene de siste dagene har vært på treningssenter i deler av sin mest smittsomme periode rett rundt symptomdebut. 

Kommuneoverlegen i Frogn kommune ber nå om at alle som har trent på Family sportsclub eller EVO på følgende datoer og tidspunkt om å melde seg til testing snarest mulig, og 7-10 dager etter siste aktuelle dato, og gå i selvpålagt karantene frem til negativ test. Alle andre som har vært på treningssentrene disse dagene bes om å ha lav terskel for å teste seg og gå i karantene ved symptomer.

EVO er berørt også den 20.05.21.  De som har vært der i aktuelt tidsrom denne dagen skal nå være varslet.

Vi mangler nå i kveld bare svar på tre tester, men har ikke mottatt flere positive i dag enn de fire vi informerte om i morges.

I dag er det testet ca 120 personer.

kl 11.00: Enda tre tilfeller fra smitteutbruddet på Telegrafen ble bekreftet i går kveld. Dagens foreløpige testsvar viser fire nye tilfeller også i dag, hvorav tre av disse har vært på Telegrafen 17. mai. Alle svar har ikke kommet enda, vi venter fremdeles på ca 10 av gårsdagen prøver.

Pr nå er vi kjent med 12 smittetilfeller knyttet til denne massesmittehendelsen og det er grunn til å forvente flere. Ca 120 personer testet seg i Frogn i går, og testteamet kjører for fullt i dag også. Grunnet høy andel smittetilfeller med ukjent smittevei, og mer enn 100 nye tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager er Frogn kommune nå på risikonivå 3.

- Vårt smittesporingsteam gjør en fantastisk jobb i en krevende situasjon. Denne hendelsen viser tydelig hvor viktig det er at reglene som til enhver tid gjelder, også følges opp, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som understreker at den lokale forskriften er helt klar når det gjelder krav til bordreservasjon og registrering av alle gjester på serveringsstedene. Alle som var på Telegrafen 17. mai fra kl 18.00 og utover bes melde seg til testing, digital bestilling gjøres her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

Et annet siste smittetilfelle bekreftet i går medførte at elever og lærere på Seiersten ble satt i karantene i går. Alle berørte er informert direkte fra skolen. 

22. mai 2021: - Smitteutbruddet på Telegrafen 17. mai er nå å betrakte som en massesmittehendelse, konstaterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl etter at det er bekreftet ytterligere to smittetilfeller i Frogn i dag - med trolig samme smittekilde som de tre tilfellene som i går ble knyttet til Telegrafen.

Kommunen mangler fremdeles fire prøvesvar fra de som ble testet i går, og det er grunn til å tro at flere av disse også er positive. Så langt er det bekreftet 14 tilfeller i mai, 8 tilfeller denne uken.

VIKTIG: Smittesporing på Telegrafen pågår fortsatt, arbeidet er vanskelig og uoversiktelig. Serveringsstedet mangler kontaktinformasjon på flere av gjestene som var tilstede, og flere av gjestene har beveget på seg i lokalene i løpet oppholdet på Telegrafen. Som følge av dette må alle som oppholdt seg i partyteltet i bakgården i tidsrommet fra klokken 18.00 og utover kvelden, gå i selvpålagt karantene. De som ikke allerede har meldt seg til testing må melde seg til testing så snart som mulig og alle må teste seg på nytt 7-10 dager etter 17. mai dvs. fra 24.-27. mai.

Så langt har rundt 100 personer meldt seg til testing i dag. Kapasiteten er økt til maksimalt mulig pga helg, men noen har måttet vente til søndag med å teste seg. Ett av tilfellene i går har også medført smittesporing på treningssenter. Personer som har oppholdt seg der på samme tid som smittetilfellet er kontaktet og satt i karantene.

Vi vil komme med en ny oppdatering når vi har flere testresultater i morgen, søndag. Vi oppfordrer fremdeles til lav terskel for å melde seg til test, bestill time digitalt her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

21. mai 2021: 

kl 22.00: Dagens smittesporing melder om flere smittetilfeller fra ulike kommuner som viser seg alle å ha til felles at de har vært på Telegrafen i Drøbak 17. mai. Tilfellene har alle symptomdebut som er forenlig med Telegrafen som potensielt smittested. Vi ber derfor alle som var på Telegrafen 17.mai om å teste seg så snart som mulig, og holde karantene til prøvesvar foreligger. Time for koronatest kan bookes digitalt her: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/

kl 15.00: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Det er foreløpig ikke funnet smittested/-kilde for disse, men det gjennomføres utvidet testing for å bekrefte/avkrefte smittesteder/-kilder. De aktuelle er kontaktet av smittesporingsteamet i Frogn kommune.

Det er en stor andel ukjent smittevei siste 14 dager, det er da desto viktigere å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. Vi forventer - og oppfordrer! - til økt testing etter helligdagene i mai, og tilbyr også nå mulighet for digital bestilling av test: https://www.frogn.kommune.no/korona/testing-og-smittesporing/#heading-h3-1

kl 12.00: Regjeringen informerte i dag om at det vil bli endringer i de nasjonale forskriftene fra torsdag 27. mai 2021. Dette vil kunne innebære endringer også lokalt - avhengig av smittesituasjon, kapasitet i helsetjenestene og vaksinestatus i de enkelte kommunene. Eventuelle justeringer i de lokale forskriftene gjeldende for Frogn vil bli besluttet og kunngjort neste uke. 

19. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Begge er kjente nærkontakter som går over til hjemmeisolering.

NB: Vi minner også om at våre innbyggere som ønsker vaksine, selv må registrere seg. All informasjon og link til registrering finner du her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

18. mai 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Tilfellene er foreløpig en kjent og en ukjent nærkontakt. Smitteporingsarbeidet pågår.

 Vi har med dette hatt 8 tilfeller så langt i mai og 303 så langt i pandemien.

11. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går fra karantene til hjemmeisolering.

Frogn har så langt i pandemien 301 positive tilfeller; 6 hittil i mai og 4 denne uken.

 10. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det er en kjent og en ukjent nærkontakt. En av de smittede har tilknytning til Ullerud helsebygg, og det gjennomføres derfor mange hurtigtester ved helsebygget samt ordinære tester ved testsenteret i dag. Alle berørte er kontaktet. Det er god oversikt og de berørte er ivaretatt av smittesporingsteamet i kommunen.

8. mai 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er ikke kjent nærkontakt, og smittesporing pågår for å finne mulig smittested/-kilde.

7. mai 2021: - Regjeringen har lyttet til oss, fastslår ordfører Hans Kristian Raanaas. Han er lettet etter kunngjøringen av regjeringens vedtak i dag om at Frogn kommune trer ut av tiltaksnivå 5b i Covid-19 forskriften. Fra 10. mai gjelder nasjonale reguleringer, med tilpasninger til vår situasjon i lokal forskrift.

- Frogn kommune har hatt lave smittetall siste 14 dager. Risikonivået hos oss er de siste ukene justert ned fra nivå 4 til 3, og er nå synkende mot risikonivå 2. Vi er godt i gang med vaksinasjon, og antall innlagte med Covid-19 ved Akershus universitetssykehus er halvert fra tre uker tilbake. Samtidig vil det at kjøpesentre og butikker i Oslo åpnet torsdag 6. mai, medføre færre handleturer og redusere mobiliteten over kommunegrensen mot Frogn, mener ordføreren. - Det ville derfor vært vanskelig å forsvare at kommunen måtte fortsette enda lengre i kapittel 5b. Vi er glade for at regjeringen nå har lyttet til oss og våre innspill til statsforvalter og FHI. Men dette gir oss også et stort ansvar; jeg håper innbyggere, næring og alle i Frogn fortsetter det gode arbeidet med smittevern, sier ordfører Raanaas.  

Regjeringens vedtak i dag innebærer blant annet at Frogn, Vestby og Enebakk, sammen med Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Asker og Bærum trer ut av kapittel 5b. De fleste kommunene vil i tillegg til nasjonal forskrift fremdeles trenge tilpassede tiltak i lokal forskrift. Likevel; dette betyr noen etterlengtede lettelser for mange.

For Frogn betyr muligheten til lokal tilpasning til smittenivået bl.a. at flere barn og unge får ha aktiviteter sammen innendørs, svømmehall og treningssentre åpnes for kommunens egne innbyggere mens serveringsstedene kan drifte med bordreservasjon og skjenking til mat frem til kl. 22.00. Alle lettelser er underlagt strenge smittevernhensyn.

Den lokale forskriften i Frogn er allerede utarbeidet, og gjelder sammen med den nasjonale forskriften fra 10. mai 2021 og inntil videre. Ny vurdering blir tatt innen 14 dager.

Se pressemeldingen fra regjeringen

5. mai 2021: Tildeling for første del av kommunal kompensasjonsordning ifb med covid-19 for lokale virksomheter i Frogn kommune er avsluttet. Kommunen mottok 22 søknader innen fristen. Alle søkere ble tildelt en forholdsmessig lik andel av godkjent omsøkt sum. 

Den omsøkte summen var på totalt 11.175.487 - der alle søkerne fikk en forholdsmessig lik andel av sine innrapporterte tap tilsvarende 34% (andel på 0,335). For mer informasjon og oversikt over tildelinger, se våre sider for næring

4. mai 2021: Vi har i dag fått bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er første tilfelle så langt i mai og kommunens tilfelle nr 296.

Dette er en kjent nærkontakt, og smittesporingen viser at en klasse på Heer skole er berørt. Disse vil nå få informasjon via skolen (på Transponder), og de aktuelle blir kontaktet av smittesporingsteamet 05.05.21.

Vi minner om at for å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Ventekarantene er kun pålagt for husstandsmedlemmer. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter.

3. mai 2021: Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.
Nyere data på immunrespons etter vaksinasjon med mRNA-vaksine og etter gjennomgått covid-19 sykdom antyder lang varighet av antistoffer mot S-proteinet fra SARS-CoV-2, og at forskjellen i antistoffnivå fra 6 til 12 uker etter vaksinasjon kun er minimal. Andre land har også valgt en strategi med økt intervall mellom første og andre dose.
- Siden første dose gir svært god beskyttelse mot Covid-19 mener vi at det er riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Ved å utvide doseintervallet med seks uker så vil langt flere få første dose tidligere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.
Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer). Ikke tilbakevirkende kraft: Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose. Det at vi øker forlengelse av intervallet mellom dosene betyr ikke at vaksinerte kan droppe andre dose. Man er først fullvaksinert når man har fått andre vaksinedose, avslutter Bukholm.

April 2021

30. april 2021: Frogn kommune spilte denne uken inn et ønske overfor Statsforvalteren om å tre ut av de forsterkede tiltakene som gjelder for Frogn og omkringliggende kommuner, og heller innføre egen lokal forskrift basert på smittesituasjonen og forholdsmessigheten i vår kommune. - Denne gangen er vi ikke blitt hørt, konstaterer ordfører Hans Kristian Raanaas: Regjeringens konklusjon er i dag at kommunen fortsetter i kapittel 5 b som først vedtatt av regjeringen, ytterligere en uke. 
- Beslutningen er, slik jeg oppfatter det, tatt grunnet behov for samordning i regionen. Regjeringen ber oss med andre ord om å være lojale overfor de andre kommunene i vår region. Det både vil og må vi selvfølgelig være, fastslår ordføreren - som mener situasjonen understreker hvor vanskelig det kan være å finne riktig nivå for ulike kommuner ved overganger i tiltaksnivåene; både når det strammes inn og lettes opp. 
- Fra mandag 10. mai har vi en forventning om at vi kan gå over til lokal forskrift. Dette vil vi jobbe mot neste uke, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Helsedirektoratet sier følgende: Noen kommuner vil måtte ha noe strenger tiltak enn de selv ønsker for å sikre kontroll av situasjonen og samordning med regioner rundt. Bakgrunnen for dette er blant annet at den nasjonale smittesituasjonen i stor grad er påvirket av smittesituasjonen i Oslo og Viken. Fremdeles kan majoriteten av smittetilfellene spores tilbake til det sentrale Østlands-området. Dersom Norge skal lykkes med å redusere det samlede smittepresset er det avgjørende at smittetallene i Oslo og Viken fortsetter å synke. Behovet for nasjonal koordinering og regulering av tiltaksnivå må derfor foretas på en bredere bakgrunn enn kun den lokale smittesituasjonen i den enkelte kommune. I avveiningen mellom lokale hensyn og regionale og nasjonale behov, vurderes det nødvendig og forholdsmessig å anbefale regulering etter covid-19-forskriften for kommunene som er nevnt. Helsedirektoratet vurderer at hensynet til befolkning og næringsliv best vil ivaretas dersom smittetallene fortsetter å presses ned i noe lenger tid, slik at vi i størst mulig grad kan unngå oppblussing av smittetallene og nye nedstenginger av lenger varighet og med større omkostninger.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-i-viken/id2846856/

29. april 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i dag. Dagens tilfelle har tilknytning til Seiersten ungdomsskole, og med dette er det da pr definisjon et utbrudd ved skolen. Det er testet 112 personer fra skolen i dag, som et ledd i utvidet smittesporing i tillegg til dem som er i karantene.

28. april 2021: Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Ut fra smittesporingen som er gjort, blir Seiersten ungdomsskole berørt av karantene.

De som skal være i karantene har fått beskjed via skolen på transponder, og blitt kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen.

Det er bekreftet to ulike tilfeller av covid-19 i tilknytning til Seiersten ungdomsskole. Smittesporingen gir ingen direkte kobling mellom disse to tilfellene, men det er grunn til å tro at de kan være koblet. På bakgrunn av dette er det planlagt å teste alle elever og lærere på trinnet som et ledd i utvidet smittesporing for å avdekke om det er et utbrudd.

26. april 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Dette er begge kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering. 

Vi har med det mottatt alle prøvesvar på testene som ble tatt i uke 16 og Frogn kommune registrerer en nedgang i antall smittede og andel smittede blant de testede den siste uken.

– Til tross for ny rekord med hittil 60 tilfeller i april, er vi nå på vei nedover fra en relativt stor smittetopp, sier en fornøyd kommuneoverlege, Merete N. Hvistendahl. - De siste to ukene har vi testet 5 prosent av kommunens befolkning; 2,5% ukentlig er et bra antall for testing. Vi har nå 15 personer isolert i kommunen og har også hatt noen innleggelser på sykehus den siste tiden, sier Hvistendahl og understreker at kommunen har god oversikt i smittesporingsarbeidet: - I uke 14 hadde vi ingen tilfeller med ukjent smittevei. Dette var litt høyere i uke 15 og nå er vi tilbake på ca. 10% ukjent smittevei. 

Frogn kommune har hatt 291 smittede i løpet av pandemien. Kommunen er nå på risikonivå 3 av 5.

Pr i dag er ca 25 % av innbyggerne vaksinert med dose 1, og vi kaller denne uken inn prioriteringsgruppe 4 og 5 (4: 65 til 74 år og 18-64 med særlig høy risiko. 5: 55-64år med underliggende sykdom).

24. april 2021: Det ble bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19 i kveld. Dette er også en kjent nærkontakt som går over i hjemmeisolering. Smittekilde er utenfor kommunen.

Det er dermed bekreftet 60 tilfeller i april.

Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering.

Vi har med disse ny «rekordmåned» med antall smittede. Så langt i april er det bekreftet 59 tilfeller av covid-19 i Frogn kommune.

Smittesporerne ønsker samtidig å minne om at når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • Når du er i karantene bør du holde god avstand  til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Er du i tvil om du skal være i karantene? Ta karantenesjekken (helsedirektoratet.no) 

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

23. april 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle i dag. Smittested er utenfor kommunen.

22. april 2021: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Det ene tilfellet er en kjent nærkontakt som går over til hjemmeisolering. Det andre tilfellet er foreløpig ikke kjent nærkontakt. Ut i fra smittesporingen som er gjort så langt, er smittekilden trolig utenfor kommunen. Smittesporingsarbeidet pågår.

Regjeringen har besluttet at tiltakene etter kapittel 5B skal videreføres i Frogn fra 26. april og frem til 9. mai. Dette begrunnes i behovet for mobilitetshemmende tiltak i regionen. Beslutningen skal vurderes etter en uke. I tillegg gjelder forskrift fastsatt av rådmannen i Frogn kommune 10. april 2021 - endret 17. april 2021 - se hva som gjelder i Frogn her

Smittevern er høyt prioritert i disse dager, og Frogn kommune arbeider for at vår kommune skal være så trygg som mulig, både for innbyggere og besøkende. Nå setter vi inn flere tiltak, slik at sentrumsnære områder får et forsterket smittevern: 

 • Vi etablerer vektertjeneste i Drøbak sentrum. Vekterne vil være uniformerte og skal kunne veilede både publikum og virksomheter i smittevern. Vi vil ha vektere i sentrum lørdager og søndager fremover. Lørdag 24. april er første dag vi prøver ut denne løsningen. Arbeidsformen vil justeres etter hvert som vi får erfaringer på hvordan dette fungerer.
 • Også trafikksikkerhet er en utfordring i Drøbak sentrum. Vi venter mange besøkende til byen vår – slik vi opplevde sommeren 2020. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for hvordan økt trafikk i Drøbak kan håndteres i skolens sommerferie 2021, der det å stenge Havnegata for gjennomkjøring er et av flere sommer/korona-tiltak.  Administrasjonen har denne uken  vurdert erfaringene fra sist helg, og mener at smittevernhensyn og trafikksikkerhetshensyn gjør det nødvendig å gjennomføre dette tiltaket umiddelbart. Det ventes stor trafikk på fridagene i mai knyttet til for eksempel pinsen, og vi innfører derfor restriksjoner allerede nå. Skilting planlegges utført i løpet av torsdag/fredag denne uken.

20. april 2021: Det er bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag.

Den ene er kjent nærkontakt med smittekilde utenfor kommunen. Det andre tilfellet har smittesporerne omsider fått tak i - etter å ha forsøkt å komme i kontakt med vedkommende gjentatte ganger gjennom hele dagen uten å lykkes. Vi oppfordrer alle som har tatt test om å følge med på telefonen:). 

Vi har nå mottatt svar på alle prøvene som ble tatt 19/4.

18. april 2021: Vi har i kveld fått bekreftet ytterligere ett tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over til hjemmeisolering.

Vi har dermed fått bekreftet totalt 4 nye tilfeller 18.4

Vi har fått bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i dag. Dette er forventede tilfeller ut i fra tidligere smittesporingsarbeid.

Vi mangler fortsatt noen svar på prøvene som ble tatt i går. Det er varslet fra Ahus at det kan bli noe lenger svartid på prøvene som er tatt i dag, grunnet tekniske utfordringer

17. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet fem nye tilfeller av covid-19. Ingen av dagens tilfeller er definerte nærkontakter fra tidligere, og det arbeides med å finne smittekilde.

Ut i fra smittesporingen som er gjort, er det tre klasser i kommunen som nå må i karantene. Nærkontaktene det gjelder vil få informasjon på sin informasjonsplattform via skolen, og bør bestille seg koronatest i morgen søndag 18. april på tlf 957 13000.

Vi minner om at husstandsmedlemmer må være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos personen som blir definert som nærkontakt.

16. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller av Covid-19. De er begge kjente nærkontakter som nå går fra karantene over til hjemmeisolering.

 • Vi har hittil denne uken 12 nye tilfeller, og totalt 44 tilfeller så langt i april.
 • Pr i dag er det 18 personer i hjemmeisolering, og 33 personer i karantene.
 • Vi har mottatt svar på alle prøvene som er tatt t.o.m 15/4.

Basert på smitteutviklingen i kommunen går Frognskolen fra rødt til gult nivå. Samtidig endres den lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves. Kravet om bordbestilling for serveringssteder opprettholdes. Endret forskrift trer i kraft natt til lørdag 17. april 2021.

Skolene i Frogn vil fra mandag 19.4 gjennomføre opplæring på gult nivå. Mer detaljert informasjon vil bli sendt fra den enkelte skole. Barnehagene er som tidligere på gult nivå, mens Frogn vgs fortsetter på rødt nivå.

For idretts- og fritidsaktiviteter gjelder dette:  

Barn og unge: 20 ute og inne – evt . flere grupper a 20 om gruppene er adskilt i egne rom eller med 2 m  avstand

Voksne: 20 ute (inne ikke tillatt)

 

Se reglene i 5b her:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/tiltaksniva-b-hoyt-tiltaksniva

Gjeldende lokal forskrift ligger her (https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-04-10-1116) og endring her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-04-15-1166

14. april 2021: Vi har fått bekreftet fem nye tilfeller med covid-19 i dag. De er alle kjente nærkontakter som nå er i hjemmeisolering.

Smittesporerne opplever mange ansvarsfulle innbyggere som tar eget initiativ til testing og setter seg selv i karantene når de mistenker at de er definerte nærkontakter. Det betyr mye for å stoppe smittespredningen, så dette er vi veldig takknemlige for!

13. april 2021: Frogn kommune har fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19 i dag. Det ene tilfellet er en kjent nærkontakt, mens det andre tilfellet foreløpig har ukjent smittekilde. Nærkontakter er informert og satt i karantene.

Det er i dag 19 personer i hjemmeisolering med påvist covid-19 i Frogn kommune.

Vi mangler foreløpig svar på åtte av testene som ble tatt i går.

12. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet tre nye tilfeller av covid-19. To av disse er kjente nærkontakter med kilde utenfor kommunen. Disse går nå over til hjemmeisolering.

Smittesporerne jobber med å finne smittekilde, og det ser så langt ut til at det kan spores ut av kommunen.

Frogn  kommune er fortsatt på risikonivå 4, men vi ser en positiv utvikling. I uke 14 hadde vi ingen tilfeller med ukjent smittekilde, og vi ser en fallende trend i hele regionen.

11. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter med smittekilde utenfor kommunen, men har ikke tilknytning til hverandre. 

Ut fra smittesporingen som er gjort, er en klasse på Frogn VGS satt i karantene. Dette er ikke i tilknytning med utbruddet som startet før påske på Frogn VGS.

Vi minner om at det nå er forskriftsfestet at husstandsmedlemmer til nærkontakter skal være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger hos nærkontakter.

Vi har fått bekreftet 13 tilfeller så langt denne uken, og 32 tilfeller så langt i april.

10. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er tilfelle nr 261 og er kjent nærkontakt fra tidligere.

Vi har fått tilnærmet alle svar på testene som er tatt så langt denne uken. Smittekilden er også funnet for dem som har fått påvist smitte: kilde utenfor kommunen. 

Vi har mottatt nytt vedtak fra regjeringen, og fra 12. april er Frogn kommune omsluttet av tiltaksnivå B. På grunn av smittetall og utviklingen i Frogn, ser kommunen behov for noen innstramninger. Dette innebærer at følgende vil gjelde i Frogn fra midnatt natt til mandag:

* Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent.

* Serveringssteder kan holde åpent med bordbestilling, men det er ikke tillatt med skjenking.

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende åpner for skolesvømming og svømming for toppidrettsutøvere, samt for rehabilitering.

* Frognskolen er i dag på rødt nivå. Når vi går over til gult nivå i skolen, vil idretts- og fritidsaktiviteter også bli tillatt innendørs for barn og unge under 20 år. Samtidig vil forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år oppheves. Smittevernnivået i skolen vil vurderes i løpet av neste uke.

- Vi må holde et ekstra våkent øye på de unge i denne fasen, der smitteutviklingen har vært stor. Vi ønsker også kontroll over mobiliteten til og fra kommunene rundt. Men det er gledelig at blant annet de som trenger rehabilitering nå vil kunne få en bedre hverdag, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Vi venter fremdeles på smittetallene fra påsken før vi har full oversikt og kan åpne ytterligere. Nå setter vi vår lit til at hver og en av oss, samt serveringssteder og butikker vil fortsette det gode smittevernarbeidet de har gjort så langt, slik at de kan åpne nå, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Lokal forskrift i Frogn vil bli publisert i løpet av kort tid.

8. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 7 nye tilfeller av covid-19. Disse 7 har tilknytning til hverandre, men er ikke kjente nærkontakter fra tidligere. 

Smittesporingsteamet jobber nå med å finne smittested/-kilde. Ut ifra opplysningene smittesporerne sitter med pr nå, ser det ut til å være utenfor kommunen. Frogn kommune ligger fortsatt på risikonivå 4 av 5. 

Det er 33 personer i isolasjon og 31 personer i karantene i Frogn kommune, og vi har totalt kommet opp i 260 tilfeller så langt i pandemien.

Frogn kommune har besluttet at Frognskolen fortsetter på rødt nivå også neste uke (12. – 16. april 2021). 

Opplæringen vil da bli organisert etter den nyeste smittevernveilederen. Detaljer om opplæringen og SFO-tilbud gis av den enkelte skole.

- Indikatorene for smittesituasjonen i Frogn kommune viser en mulig positiv utvikling siste 7 dager. Men situasjonen vurderes fortsatt som ustabil med risiko for ny runde med økende smittetrend. Det arbeides derfor kontinuerlig slik at den positive utviklingen kan fortsette, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som konstaterer at grunnlaget for å fortsette en slik organisering ytterligere en uke, er den sårbare situasjonen vi står i - både i Frogn og ikke minst i kommunene rundt.

Målsettingen er at skolene skal over på gult nivå fra uke 16 (mandag 19. april). Avgjørelse om videre drift blir tatt i løpet av neste uke. Barn som har minst en foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov, har rett til et tilbud på skolen. Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringen.no.

Barnehagene fortsetter på gult nivå, slik det er inneværende uke. - Fremdeles er barnehagene i Frogn i svært liten grad berørt av smitte så langt i 3. bølge. Med en noe positiv utvikling i Frogn kommune, er det ikke grunnlag for å innføre en mer restriktiv praksis i barnehagene, sier kommuneoverlegen og understreker at alle barnehagene tilrettelegger for godt smittevern i barnehagene også fremover.

7. april 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt og smittekilden er utenfor kommunen.

6. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller med covid-19. Begge er kjente nærkontakter som nå går over i hjemmeisolering. Dette er denne ukens første tilfeller. 

Det er 35 personer som er i isolasjon i Frogn kommune grunnet covid-19 per 6.4.21

4. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet 4 nye tilfeller med covid-19. Tre av tilfellene er kjente nærkontakter, som nå går over til hjemmeisolering. Det siste tilfellet har ikke kjente nærkontakter. Smittesporerne har trolig funnet smittested, men jobber videre med å få dette bekreftet.

Vi har mottatt alle prøvesvar på testene som er tatt t.o.m 3.april. Vi har med dette fått bekreftet tilfelle nr 250 så langt i pandemien. Per 4.4 er det 45 personer i hjemmeisolasjon grunnet covid-19 i Frogn kommune

Smittesporerne ønsker å minne om viktigheten at en som tester positivt for korona, opplyser om alle sine nærkontakter. Ved å unnlate å fortelle om noen nærkontakter, bidrar man til å spre smitte videre i samfunnet. Dersom personer ikke er informert om at de er nærkontakter, settes i karantene og tester seg slik som anbefalt, kan det bli store negative ringvirkninger for smittesituasjonen i kommunen. Smittesporerne har taushetsplikt og informerer ikke nærkontakter om hvem de har vært i kontakt med, kun dato - for å kunne informere om lengde på karantenetid og ideelle testtidspunkter.

Informasjon om Frognskolen etter påske:

Frogn kommune har i dag besluttet at alle grunnskolene i Frogn skal gi digital undervisning til elevene tirsdag 6. april 2021. Det vil si at elevene får sin opplæring hjemme denne første dagen etter påskeferien. Resten av uken vil det være rød trafikklysmodell som styrer opplæringen og organiseringen i Frognskolen. Mer detaljert informasjon om dette sendes ut til foresatte på Transponder fra den enkelte skole. Barn som har minst en foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov, har rett til et tilbud på skolen. Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringen.no.

Grunnlaget for å velge en slik organisering uken etter påske, er den økte smitten sist uke - både i Frogn og i kommunene rundt. Vi har pr i dag stort trykk på testing og et krevende arbeid med smittesporing. Ved å nå innføre strenge tiltak for alle skolene, er det for å få kontroll og så snart det er forsvarlig gå tilbake til gul trafikklysmodell.

- Det å skjerme barn og unge mest mulig har vært et mål gjennom hele pandemien. Den økende trenden vi ser også blant de yngre og berørte på skolene gjør det nå faglig forsvarlig og riktig å gå til rødt for å begrense spredning, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Skolene vil bruke kommende uke til å gå gjennom de nye smitteveilederen fra FHI med mål om best mulig trygghet i skolehverdagen for elever, lærere og foresatte. Om trenden avtar utover i neste uke er målet at vi kommer tilbake til gult nivå så raskt som mulig.

Barnehagene vil fortsette på gult nivå. Smitten er lavest blant våre minste barn og med streng tolkning av gult nivå kan barnehagene i Frogn fortsette en trygg barnehagehverdag. Vi vil følge utviklingen tett og bruke de muligheter vi har for å tilrettelegge for godt smittevern i barnehagene - for eksempel ved økt uteaktivitet - slik at de minste fortsatt kan møtes.

- Alle aldersgrupper i Frogn er fortsatt berørt og det er avgjørende at vi fortsatt følger råd og regler mens vi venter på vaksine. Vi har prioritert slik at testing og smittesporing fortsatt har god kapasitet. Det er avgjørende for at vi raskest mulig skal kunne hindre spredning, men vi er avhengig av din hjelp til å reagere på egne symptomer, teste deg, bidra i smittesporingsarbeidet samt etterleve karantenereglene, sier ordføreren og kommer med en siste oppfordring: - Det er litt igjen til mål og vi må holde ut sammen. Det er bare du som kan ta gode valg på vegne av deg og dine. Min oppfordring er «lag deg en god dag, og gjør slik at de rundt deg får det samme».

3. april 2021: Vi har i dag fått bekreftet tre nye tilfeller med covid-19. De er alle kjente nærkontakter som nå går over til hjemmeisolering. Vi har mottatt bortimot alle prøvesvar på testene som ble tatt 2.4.

Samtidig er hele 17 helseansatte ved et av våre tjenestesteder satt i karantene som nærkontakter etter test i annen kommune. - Dette utgjør 1/3 av de ansatte her, og er naturligvis en krevende situasjon for oss. Likevel klarer vi å drifte forsvarlig, understreker kommunalsjef Fritz Solhaug.

2. april 2021: Vi ser at tredje smittebølge treffer Frogn hardere enn de to første. Det er 8 nye tilfeller idag - og vi er med det oppe i 242 tilfeller i løpet av pandemien. 

Alle dagens bekreftede smittetilfeller er kjente nærkontakter. Smittesporingen pågår fremdeles. Vi har nå 35 isolert hjemme og omtrent tilsvarende i nærkontaktkarantene i kommunen.

- Vi har hatt 52 tilfeller siste 14 dager og av det er hele 38 tilfeller bekreftet bare siste 7 dager. Det er en økende andel positive prøver, men samtidig også økende andel kjent smittevei - vi må se det positive i det. De fleste er smittet av familie; den smitteveien utgjør 60% av ukas 31 tilfeller så langt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.  

Smittetrykket lokalt i Frogn er nå på hele 328 pr 100 000 siste 14 dager. Dette er nok en dyster rekord; vi har ikke vært over 230 tidligere - det tallet ble passert med onsdagens 8 tilfeller. Vi oppfordrer til fortsatt forsiktighet og ansvarlighet hos våre innbyggere resten av påsken.

1. april 2021: Vi mangler prøvesvar på to av de som ble testet igår, ellers har vi fått alle prøvesvar fra i går. Det har gitt oss 3 nye tilfeller så langt idag. Alle tre har kjent smittevei, to var kjente nærkontakter som allerede var i karantene - en av disse med tilknytning til 6-trinn Drøbak skole. 

Vi er takknemlig for alle som holder karantene og dermed bidrar til å stoppe smittekjeden. Det har vært god pågang på testsenteret idag, det er vi glad for.
Frogn er med det oppe i 234 tilfeller så langt i pandemien og 23 tilfeller inneværende uke. Med dagens smittetrykk siste 14 dager, andel positive prøver blant de som tester seg og smittetilfeller med ukjent smittevei, er vi på risikonivå 4 (av 5).

Mars 2021

31. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 8 nye tilfeller med covid-19. 

Det ene tilfellet har tilknytning til Frogn vgs, og ytterligere en klasse blir satt i karantene. Disse har fått informasjon via skolen om tid for karantene og testing.

Dagens tilfeller er både kjente nærkontakter og tilfeller med ukjent smittested. Smittesporingsarbeidet pågår fremdeles med dagens tilfeller.

Mars er måneden med flest smittetilfeller så langt i pandemien; hele 58 personer har fått bekreftet covid-19 - og 20 av disse så langt denne uken. I desember og januar hadde vi forrige «rekord»,  som var 48 tilfeller.

30. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet hele 11 nye tilfeller av covid-19, noe som er ny dagsrekord for oss i Frogn. 

Som følge av smittesporingen som er gjort, blir 6. klasse på Drøbak skole berørt. Det er viktig at foreldre/foresatte og elever i denne klassen går inn i Transponder og leser informasjonsskrivet som er sendt ut via skolen.

9 av dagens tilfeller er kjente nærkontakter med tilknytning til tidligere tilfeller vi har mottatt den siste uken. Disse går da over til hjemmeisolering. 

- Det er et positivt smittetilfelle vi ikke har fått tak i dag. Vi ber personer som får anrop fra numre de ikke kjenner, om å ta telefonen da dette kan være smittesporing. Vi ringer som oftest fra tlf. 957 13000, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.  

- Vi opplever også nå at noen av dem som i forrige uke ble satt i karantene, er reist på påskeferie etter negativ test. Men det er først etter retest på dag 7 eller etter fullført karantene på ti dager at karantenen opphører, understreker kommuneoverlegen. 

Kommunen har 223 bekreftede tilfeller av covid-19 så langt i pandemien og 30 personer i hjemmeisolering pr i dag. 

29. mars 2021: Frogn kommune har i dag fått en ny positiv prøve. Dette er en tidligere kjent nærkontakt. Smittekilden er foreløpig ukjent, men er sannsynlig utenfor kommunen.

Den positive har ikke tilknytning til hverken Frogn VGS eller Dyrløkkeåsen skole.

28. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 6 nye tilfeller av covid-19. Dette er både kjente og ukjente nærkontakter.

Smittesporingsarbeidet pågår, og det jobbes med å kartlegge og kontakte de nye tilfellenes nærkontakter. Et av tilfellene har tilknytning til utbruddet på Frogn VGS.

Vi har hittil denne uken fått bekreftet 19 nye tilfeller, og totalt 48 tilfeller så langt i mars. Det er 20 personer med påvist covid-19 som nå er i hjemmeisolering i Frogn kommune.

27. mars 2021: Sent i går fikk vi meldt ytterligere to smittetilfeller i Frogn. Disse er kjente nærkontakter og nå isolert hjemme. I dag har vi fått bekreftet et nytt tilfelle. Smittesporing pågår, men smittekilde er sannsynligvis funnet og er utenfor kommunen.

Vi er dermed oppe i 205 tilfeller så langt, 22 tilfeller siste 14 dager og 13 inneværende uke. I øyeblikket er det 13 som er isolert hjemme og i overkant av 60 personer som er i smittekarantene i Frogn. 

26. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet 2 nye tilfeller av covid-19. Begge tilfellene er kjente nærkontsakter, og vi har dermed totalt 10 tilfeller så langt denne uken. Vi forventer flere positive prøvesvar i løpet av helgen ut i fra smittesporingsarbeidet som er gjort.

 • Det ene tilfelle har tilknytning til Frogn VGS.
 • I forbindelse med dagens andre tilfelle blir en klasse, og noen enkelt fag ved Dyrløkkeåsen skole, satt i karantene.

Vi minner om at nærkontakter skal testes så raskt som mulig, og tidligst 7 døgn fra sist kontakt. Husstandsmedlemmer til nærkontakter bør være i ventekarantene til første prøvesvar foreligger, og dette er negativt.

Personer som er definert som nærkontakter bør ikke reise innenlands, heller ikke på egen hytte.

Hvis du blir satt i karantene eller blir syk, bør du dra hjem dersom du er bortreist.

Se helsenorge.no for ytterligere informasjon.

25. mars 2021 kl 16.00: Vi har akkurat mottatt 6 nye tilfeller. 5 av disse var kjente nærkontakter og var allerede i karantene, og går nå over til hjemmeisolering. Den siste var ikke kjent nærkontakt, og smittesporingsteamet jobber med å kartlegge smittested.

Det betyr at vi har registrert 200 smittetilfeller så langt i pandemien og har 15 personer i isolasjon pr i dag.

Smitteutbrudd ved Frogn VGS: - Det er nå totalt 9 kjente tilfeller ved Frogn VGS, så dette kan defineres som et utbrudd. De smittede er bosatt både i og utenfor Frogn kommune. Noen har kjent smittekilde utenfor skolen, men flere av tilfellene kan også knyttes til hverandre. Vi har grunn til å tro at vi kan knytte enda flere av tilfellene til hverandre, og jobber med å få oversikt over smitteveiene, opplyser kommuneoverlege Merete N, Hvistendahl.

Frogn VGS har vært på rødt nivå med hovedsakelig digital undervisning siden 22. mars. Smittespredning mistenkes å ha skjedd i kantineområdet 15. og/eller 16. mars fra en eller kanskje to personer som på daværende tidspunkt var uten symptomer. Det er grunn til å oppfordre elever og lærere som ikke er direkte nærkontakter til noen av tilfellene, men som var i kantinen aktuelle dager, om å være spesielt oppmerksomme på symptomer og gjerne melde seg til testing.

25. mars 2021 kl 11.00: Sent i går kveld fikk vi bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Den smittede er ikke kjent nærkontakt, og har foreløpig ukjent smittested. Det er denne ukens andre tilfelle, og tilfelle nr 21 i mars.

23. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Det er foreløpig ukjent smittested. Den smittede er i relativt god form. Smittesporingsteamet jobber med å avdekke smittested.

21. mars 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle. Smittesporing antyder så langt at smittekilde er utenfor Frogn kommune. Dette er tilfelle nr 192 så langt i pandemien i vår kommune.

20. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et tilfelle som har tilknytning til testingen som ble gjort på Frogn VGS denne uken. Dette er en som ikke har symptomer, og ikke er kjent nærkontakt. Smittesporingen blir gjort fra testdato, og alle nærkontakter knyttet til dette tilfellet blir nå satt i karantene, og testet både inn og ut av karantene. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge hvor den aktuelle kan ha blitt smittet.

- Det var forventet at vi kunne oppdage asymptomatisk koronapositiv, da vi 17. mars startet opp med massetesting ved Frogn VGS i håp om å holde tiltaksnivået på gult. Dessverre representerer den raske utviklingen i nabokommunene et så stort potensiale for smittespredning ved Frogn VGS, at det er varslet rødt tiltaksnivå fra mandag 22. mars, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

19. mars 2021: Også i kveld har vi fått bekreftet et tilfelle; dagens andre med covid-19. Dette er også en kjent nærkontakt som går over fra karantene til hjemmeisolering. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette tilfelle, og det er kjent smittested.

Frogn kommune har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som har tilknytning til et tilfelle som ble bekreftet tidligere denne uken.

Dette er tilfelle nr 189 så langt i pandemien. Det er pr nå 12 isolerte i Frogn kommune og 44 i karantene.

Ny rekord ved testsenteret

Det er testet rundt 880 personer så langt denne uken. I dette inngår massetesting ved Frogn videregående skole, hvor vi nå mangler kun 10 svar fra prøvene som ble tatt ved skolen onsdag 17/3.

- Nesten 900 tester på en uke er rekord og «all time high» ved testsenteret. Til sammenligning ble det testet 913 personer i hele september 2020, mens det i januar i år ble testet 1513 i løpet av hele måneden. Tallene viser hvilken formidabel jobb som utføres av medarbeiderne ved testsenteret. Jeg er bare så utrolig stolt av dem, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

18. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går over fra karantene til hjemmeisolering. Den smittede er i relativt god form. Dette er ukens fjerde tilfelle.

Lokalt i Frogn kommune er smittetrykket moderat sammenlignet med kommuner både nord og sør for oss, men trenden er stigende. Andel bekreftede tilfeller blant testede er økende, det samme med andel ukjent smittevei. Frogn kommune vurderes som følge av disse faktorene til å være på risikonivå 3.

Det innføres rødt nivå ved Frogn videregående skole fra 22. mars til og med 9. april 2021. Smittesituasjonen og utviklingen inneværende uke regionalt og lokalt tilsier at det nå er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak ved Frogn VGS.

Det ble 17.03 startet opp med massetesting ved Frogn VGS i håp om å holde tiltaksnivået på gult. Dessverre representerer den raske utviklingen i nabokommunene et så stort potensiale for smittespredning ved Frogn VGS, at skolen nå må gå over til rødt tiltaksnivå. Vi har så langt ikke mottatt prøvesvar fra massetestingen, men det er forventet at det oppdages noen sporadiske tilfeller. Dersom alle prøver er negative er det likevel behov for å gå til rødt grunnet den raske utviklingen lokalt og regionalt.

16. mars 2021: Vi har i kveld fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er ikke en kjent nærkontakt, og vi har foreløpig ukjent smittested. Smittesporing pågår for å kartlegge hvilke steder og med hvem den smittede har vært de siste 14 dagene fra symptomdebut.

Ny nedstengning – men skoler og barnehager skjermes

En forverret smittesituasjon i Oslo og stigende tall også i deler av Viken har ført til at regjeringen har gjeninnført strengere restriksjoner. Disse vil gjelde også i Frogn kommune fra 16. mars til 11. april 2021.

- Smittetrykket i Frogn kommune er lavere enn i mange kommuner i Osloområdet. Isolert sett hadde vi ikke trengt like strenge tiltak. Men fordi det muterte viruset smitter raskt og det er høy smitte i kommunene rundt, er det nødvendig at vi også omfattes av de nye tiltakene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Skoler og barnehager vil fortsatt være på gult nivå i Frogn og foreløpig holde åpent med de samme smitteverntiltakene som i dag. Dette er også anbefalingen fra skolegruppa ved FHI, som har sett på smitteutviklingen i kommunene i Viken ut fra følgende kriterier:

 • Høy eller økende andel smittede i barnehage- eller skolealder fra uke 9 -10
 • Antall tilfeller siste 14 dager >=50
 • 14d insidens  >=200
 • Antall tilfeller siste 7 dager >= 20
 • 7d insidens >=100

Tilbudene ved helsestasjonene og BUF (Barn, unge og familie) vil ikke påvirkes og vi gir samme tilbud som i dag.

Heldigvis er beboere i sårbar gruppe ved Ullerud nå fullvaksinert, så det er ikke behov for å innføre strengere besøksregler på helsebygget nå.

For å fortsatt ha kontroll over smittesituasjonen i Frogn, må mobiliteten holdes nede. Vi oppfordrer alle til å begrense reising til et minimum, spesielt til kommuner med høy smitte, og til i størst mulig grad å begrense sosial (fysisk) kontakt. Vi oppfordrer også alle til å laste ned FHIs Smittestopp-app.

Testing og karantene

Hvis du eller noen i din husstand har covid-19-symptomer, er det viktig at man tester seg. Frem til negativt prøvesvar foreligger skal man være i karantene. Husk munnbindpåbudet i kollektivtrafikken og i taxi samt i butikker, der man ikke kan opprettholde tilstrekkelig avstand.

Dette er de viktigste endringene som gjelder i Frogn og Viken fra 16. mars til 11. april 2021  

Husk at Frogn kommune og resten av Viken og Oslo må følge ekstra strenge smitteverntiltak (særlig høyt tiltaksnivå regulert i Covid-10-forskriftens paragraf 5a) denne påsken. Vi har altså strengere regler enn de nasjonale for besøk, reiser osv. Se hele oversikten for hva som gjelder i Frogn i påsken. 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • vinmonopol
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt over.

Treningssentre.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.

Biblioteker.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

(Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.)

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn, med ett unntak. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Unntak gis for utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skje på grupper inntil 10 personer, der det er mulig å holde minst 2 meters avstand, og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

15. mars 2021: Regjeringen innfører strengere coronatiltak i hele Viken. Fra midnatt natt til tirsdag 16. mars 2021 innføres det strengeste tiltaksnivået i alle 51 kommuner; tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), som blant annet betyr skjenkestopp, stengte butikker og serveringssteder.

For skoler og barnehager i Frogn kommune blir det imidlertid ingen endring; de holdes foreløpig på samme tiltaksnivå som tidligere og har åpent som normalt i morgen.

Se mer om regjeringens tiltak regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/ 

Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19, og Frogn har nå et sannsynlig økende risikonivå. Den ene av dagesn tilfeller er en kjent nærkontakt som er smittet utenfor kommunen, som nå går over fra karantene til hjemmeisolering. Den andre har foreløpig ukjent smittested/-kilde, men smittesporing pågår. Det er totalt 9 isolerte og 48 i karantene i Frogn kommune pr nå.

14. mars 2021: Vi fikk meldt ett tilfelle i går ettermiddag/kveld som ble testet ved ankomst Gardermoen. Denne gikk da over fra innreisekarantene til isolering.

Vi har fått bekreftet ytterligere ett tilfelle i dag 14.03.2021. Dette er kjent nærkontakt som i dag gikk fra nærkontaktkarantene til isolering. Smittested er sporet utenfor kommunen. 

Totalt er vi oppe i 184 bekreftede tilfeller så langt i pandemien. 9 personer er for tiden isolert. Ca. 20 er i nærkontaktkarantene i Frogn.

De siste 14 dager har vi funnet sannsynlig smittevei for 10 av 11 tilfeller. Kildene spores ut av kommunen, med noe smitte innad i husstanden.

13. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Begge er kjente nærkontakter, og har derfor også kjent smittested.

Dagens tilfeller har begge testet negativt på tidligere test. Dette viser viktigheten av å holde karantenetiden til prøvesvar foreligger fra test tatt tidligst 7 døgn fra sist kontakt for kjente nærkontakter.

12. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dagens tilfelle er kjent nærkontakt og går nå over i hjemmeisolering. Smittested er utenfor kommunen, det er grunn til å mistenke at det er mutert. Dette er kommunens smittetilfelle nr 180 siden pandemien startet.  

11. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette tilfellet er ikke en kjent nærkontakt. Smittesporing pågår for å om mulig avdekke smittested.

Det er nå en økning i tilfeller i kommunene rundt oss, og vårt smittesporingsteam melder om økende antall nærkontakter som meldes til oss fra andre kommuner. Vi oppfordrer til å holde mobiliteten nede og unngå unødvendige reiser også i regionen.

Pr nå har vi 6 smittede i isolasjon i Frogn kommune.

9. mars 2021: Regjeringen kom ikke med nye nasjonale koronaregler i dag, tirsdag, men varsler at det kan bli innstramminger dersom ikke smittetallene går ned. Kommuneoverlegen i Frogn har vurdert at det i vår kommune foreløpig ikke er behov for å stramme inn mer enn de nasjonale tiltakene som gjelder i dag, men: - Dette kan endres raskt dersom smittesituasjonen forandrer seg. Det er helt avgjørende at alle innbyggere følger rådene som er gitt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

 Frogn kommune ligger fortsatt på risikonivå 1, og har pr i dag under 50 tilfeller pr 100 000 siste 14 dager. - Situasjonen i Oslo er ulik vår. Vi har få tilfeller de siste ukene og god oversikt over smittekildene som i hovedsak spores ut av kommunen. Vi vil fortsette å følge smittesituasjonen i vår region nøye, og fortløpende vurdere behov for innføring av nye lokale tiltak, understreker kommuneoverlegen.  

– Vi trenger din hjelp til fortsatt å holde smitten nede også i Frogn. Fordi vi ligger så nær kommuner med stor smittespredning, er det avgjørende at smitteverntiltakene etterleves - både i disse kommunene, men også av Frogns innbyggere, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Han minner om at vi må ha færrest mulig nærkontakter, holde avstand, vaske hender, teste oss og holde oss hjemme dersom vi er syke. Frogn kommune oppfordrer sterkt til fortsatt hjemmekontor der det er praktisk mulig, samt å benytte munnbind i offentlig transport og i butikker.

9. mars 2021: Et nytt tilfelle av covid-19 er bekreftet i dag.

Dette er en kjent nærkontakt av et tidligere tilfelle. Grunnet bruk av forsterket TISK-strategi, er dette tilfellet fanget opp tidlig og går nå over fra karantene til hjemmeisolering.

8. mars 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i Frogn. Tilfellet er i relativt god form, og er isolert i eget hjem.
Det er ingen direkte mistanke om mutrert virus ut fra smittesporingen som er gjort så langt, men vi utelukker ikke muligheten for det. Hittil har kommunen registrert 10 tilfeller av mutert virus, totalt 177 smittetilfeller. 

5. mars 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. (Bekreftet tilfelle nr 175 og 176 i Frogn så langt i pandemien). De smittede er i relativt god form, isolert i eget hjem.

Smittesporingen gir oss grunn til å mistenke at tilfellene kan knyttes til utbrudd med mulig mutert virus i annen kommune. Tilfellene og smittesporingen håndteres derfor som ved mutert virus.

Vi ønsker å oppfordre alle innbyggere til å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å melde seg til testing. Det er økende smitte i kommuner både sør og nord for oss. Opp mot 70 % av nye tilfeller som oppdages i vår region nå, er muterte virusvarianter. - Skal vi klare å holde kontroll på mer smittsomme virusvarianter og unngå de mest inngripende tiltakene, er det helt nødvendig at vi kommer tidligst mulig i gang med smittesporing, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

4. mars 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Smittesporing er påbegynt, men ut fra informasjonen vi har mottatt så langt, er smittested ukjent. Dagens tilfelle er altså ikke kjent nærkontakt fra tidligere, og vi jobber med å kartlegge steder den smittede har vært, og personer den har vært med. Det er foreløpig ingen direkte mistanke om mutert virus.

Dette er kommunens tilfelle nr 174, og ukas første. 

1. mars 2021: Frogn kommune fortsetter å følge nasjonale retningslinjer og beholder smitteverntiltakene på samme nivå som før vinterferien Samtidig følger vi utviklingen nøye, både nasjonalt og i tett dialog med omkringliggende kommuner og samarbeidspartnere i regionen. Vi er forberedt på å raskt sette inn strenge tiltak ved behov.

- Vi må alle passe på og være årvåkne i tiden fremover – selv om vi alle begynner å bli alvorlig lei av hele pandemien… Dette er eneste mulighet til å holde smittenivået i kommunen nede, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas, og ber Frogns innbyggere om å følge anbefalingene som er gitt:

 • Bruk munnbind når du ikke kan holde nok avstand.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk. Vær rask med å teste deg ved symptomer. Testen er gratis, du kan bestille time på telefon 957 13 000.
 • Benytt hjemmekontor så langt det lar seg gjennomføre rent praktisk. Unngå unødige reiser og mobilitet i størst mulig grad.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for voksne er ikke anbefalt.
 • Alle bør begrense sosial kontakt. Du skal ikke ha besøk av flere enn 5 gjester hjemme, se retningslinjer for antall ved arrangementer i leide lokaler.

Se de nasjonale tiltakene som gjelder fra 23. februar 2021: klikk her

27. februar 2021: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og FHI samt kommuner med nærhet/mobilitet til Oslo har i et felles møte i dag vurdert behovet for forsterkede smitteverntiltak. Dette skjer ut fra smittesituasjonen og tiltakene som Oslo kommune nå forbereder etter en trend med noe økende smitte.

- Frogn ligger nå på risikonivå en av fem. Vårt mål er å fortsatt holde åpent aktiviteter for barn og unge, samt treningssentre, kjøpesentre og andre som tidligere i denne pandemien har måttet stenge. Vi kommer imidlertid til å følge utviklingen tett; både i forhold til hva Oslo foretar seg og ut fra våre egne smittetall, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas. 

- Det viktigste for at vi fortsatt skal holde oss på risikonivå en, er at folk er flinke med tanke på mobilitet. Vi oppfordrer til minst mulig bevegelse; det betyr at man må vurdere om de reisene man gjør er helt nødvendige. I tillegg må man holde seg hjemme om man har symptomer. Vi ber også om at våre innbyggere fortsatt er flinke til å til å teste seg, sier ordføreren som varsler at endringer i smittevernsrestriksjonene kan skje på kort varsel. 

Frogn kommune har i dag to nye bekreftede tilfeller med covid-19. Ingen av dem var definerte nærkontakter, men de kan kobles til kjent smitte utenfor kommunen. Disse tilfellene har ingen tilknytning til hverandre. Ut fra smittesporingen som er gjort er det få nærkontakter, og ingen direkte mistanke om mutert virus.
Dette er de første smittetilfellene siden 19. februar i kommunen, og vi har så langt i pandemien hatt 173 smittede. 

22. februar 2021: Advarsel om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering. Politiet, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og kommuneoverlegene har bedt alle kommuner om å advare om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering.

Kriminelle ringer opp innbyggere og tilbyr vaksineavtale, og ber deretter om kontonummer og personlige opplysninger. Kontakter noen deg og tilbyr vaksinering mot betaling, er dette forsøk på svindel. Det er gratis å vaksinere seg mot korona.Vaksineteamet ringer fra både fasttelefon og mobil, men vil aldri be om kontonummer, kortnummer eller andre lignende opplysninger.

Kjenner du noen som kanskje ikke får med seg denne informasjonen, ber vi om at du videreformidler budskapet om at vaksine er gratis i Frogn kommune, og at vi derfor aldri ber om betalingsinformasjon over telefonen.

Februar 2021

19. februar 2021: Vi har i dag fått bekreftet tilfelle nr 171 med covid-19. Dette er en kjent nærkontakt som nå går fra karantene til hjemmeisolering.

Det er en mulighet for at smittetilfellet kan være mutert. Smittested for denne er i Frogn kommune gjennom et tidligere kjent tilfelle hos oss. Personen er foreløpig i god form etter forholdene, med lette forkjølelsesymptomer.

- Ut fra de nye retningslinjene om intensivert teststrategi, som sier at definerte nærkontakter skal testes så raskt som mulig og igjen tidligst 7 døgn fra kontakt, så har dagens tilfelle blitt plukket opp tidlig med den første testen, informerer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

18. februar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er kommunens tilfelle nr 170. Denne er ikke kjent nærkontakt fra tidligere. Ut i fra smittesporingen som er gjort, ser det ut til at smittested er utenfor Frogn kommune, og det er mistanke om mutert variant.

Siden det er mistanke om mutert virus på dagens tilfelle, ønsker vi at personer som har tatt følgende busser er svært oppmerksomme på symptomer, og har lav terskel for å teste seg:

-          510 fra Drøbak kl 14.15 13/2-21 og 15/2-21  

-          510 fra Vevelstadåsen kl 19:07 til Drøbak 13/2-21 og 15/2-21

-          510 fra Ås videregående til Drøbak kl 19:5013/2-21

Prøven er sendt til gensekvensering.

Vi har også i dag fått bekreftet fra FHI at en av våre tidligere tilfeller denne måneden hvor det var sterk mistanke om UK-mutasjon, har UK-mutasjonen. Dette er et tilfelle som har vært i karantene og isolasjon. 

17. februar 2021: Vaksinestatus i Frogn: Foreløpig har vi mottatt relativt få doser med vaksiner; totalt 788 personer har påbegynt vaksinering i Frogn så langt - se her for vaksinasjonsstatus etter uke 5-6 2021 .

 • Alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg er fullvaksinert
 • Eldre hjemmeboende over 85 har påbegynt vaksinering hos sine fastleger, noen ved det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia
 • Noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon
 • De aller fleste over 80 år har fått første dose
 • I uke 8 vil mottatte vaksinedoser kun gå til dose 2-vaksinering*

*Hvert hetteglass gir 6-7 vaksinedoser. Hver person behøver to vaksinedoser med minimum tre ukers mellomrom.

Vi vaksinerer nå risikogruppe 3, alder 75 til 84 år. Innen utgangen av denne uka har vi vaksinert ca 38% av hjemmeboende i denne aldersgruppa. Neste gruppe ut er alle hjemmeboende over 65; vi er pr uke 7 i gang med de eldste 70-åringene.

Mange har allerede registrert seg, men vi oppfordrer alle over 18 år til å registrere seg om de ønsker vaksine. Vaksinen er gratis: Registrer deg for vaksine her

Etter registering, og når det nærmer seg din plass i køen, vil du motta informasjon og link for bestilling av time.

15. februar 2021: Er du mellom 11 og 20 år? Da er du i den aldersgruppen hvor covid19-smitten brer seg mest – men er blant dem som tester seg minst… Skikkelig dårlig kombo!

Ungdom har ofte mindre symptomer, og det bidrar nok til at de ikke tester seg i like stor grad. Symptomer kan være økt tretthet, hodepine, litt rusk i halsen til sår hals, hoste, tett eller rennende nese, tap av smak og luktesans, men også magesymptomer som magesmerter og diarè. Kjenner du på noe av dette, da vil vi gjerne at du tester deg. Og om kompisen klager, eller brutter’n blir hjemme fra skolen – tips dem om testing!

Tallene i tabellen viser antall smittetilfeller i Frogn pr 15. februar 2021.  Dette er tilfellene vi har oppdaget, og reflekterer ikke faktiske smittetilfeller i de aktuelle aldersgruppene:

- Det er grunn til å tro at siden det er flere uten symptomer i de yngre aldersgruppene, så oppdager vi også en lavere andel av de faktiske smittetilfellene i denne alderen. Det er med andre ord mest sannsynlig flere tilfeller blant ungdommen i Frogn, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

- De med lite symptomer smitter ofte færre, men selv helt uten symptomer kan man likevel smitte venner, familie og andre de har rundt seg. Derfor er det så viktig at unge som faktisk opplever litt av slike små symptomer som nevnt over, har spesielt lav terskel for å melde seg til testing, understreker hun.

Vi har god kapasitet ved testsenteret, og testing er gratis. Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi har åpent alle dager i uken - tlf. 957 13 000. Husk personnummeret ditt.

13. februar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Dette er en kjent nærkontakt av et tidligere tilfelle med påvist UK-mutasjon. Dagens tilfelle har derfor vært ekstra varsom i sin karantenetid, og har ingen nye nærkontakter. 

Dagens bekreftede positive prøve blir sendt til FHI for gensekvensering.

12. februar 2021: Alle gårsdagens tester var negative, men prøven til det tredje tilfellet som ble påvist sist uke er i dag også bekreftet som mutert UK-virus. - Smittesporingen har vært utfordrende i denne runden, men vi har grunn til å tro at det er en kobling til et av de andre tilfellene vi har hatt av UK-varianten, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, og forteller at det nå gjøres en gjennomgang for å sikre at nødvendige ekstratiltak er ivaretatt. 

Frogn har med dette totalt fire bekreftede tilfeller av smitte med UK-variant.

11. februar 2021: Vi har i dag fått bekreftet et nytt tilfelle av covid-19. Den smittede er ikke en kjent nærkontakt, men har tilknytning til et utbrudd utenfor kommunen. Smittested er altså utenfor Frogn kommune, og det er ingen nye nærkontakter knyttet til dette tilfellet. Prøven er sendt til gensekvensering. Hittil i pandemien har Frogn kommune 168 bekreftede med korona og dette er denne ukens første tilfelle.

9. februar 2021: Smittetrykket i Frogn kommune den siste tiden gjør at det vurderes som smittevernfaglig forsvarlig at kommunen nå trer ut av et forsterket tiltaksnivå, som vi har fulgt siden 3. februar 2021.

Fra kl. 24.00 onsdag 10. februar (natt til torsdag 11. februar) vil Frogn kommune dermed gå over til å følge de nasjonale smittevernrestriksjonene, vedtatt 29. januar 2021 og gjeldende for hele landet (med unntak av utsatte kommuner som beholder forsterkede smittverntiltak).

Oversikt over nasjonale tiltak som nå fremover også vil gjelde i Frogn, finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

- Våre innbyggere har igjen gjort en stor innsats for å begrense smittespredning. Det er gledelig at vi derfor kan lempe på strengeste tiltakene. Det betyr likevel at vi må fortsette å følge smittevernsreglene for å hindre en ny oppblomstring, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Forskriften trer i kraft 10. februar 2021 kl. 24.00.

8. februar 2021: Ytterligere to tilfeller med mutert virus er påvist i Frogn. Vi har totalt med dette tre bekreftede tilfeller av smitte med UK-variant.

To av tilfellene som ble påvist sist uke er smittet av UK-variant. Smittekilde er fremdeles ukjent, men det er en mulig kobling til Ås. Smittesporingen var omfattende og ble grundig ivaretatt da tilfellene ble oppdaget, og de som er nærkontakter og deres husstandsmedlemmer har fått forsterket oppfølging. Vi visste allerede da at dette kunne være tilfeller med mutert virus. Det gjøres nå en gjennomgang for å sikre at nødvendige ekstratiltak er ivaretatt.

Presisering vedr. lettelser i besøksregler ved Ullerud helsebygg

Helsemyndighetene varslet fredag 05.02.21 enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere på sykehjem, med virkning fra 8.2.21. Dette er noe vi alle har gledet oss til lenge! Fra onsdag 10. februar 2021 trer dette i kreft ved Ullerud helsebygg.

For Ullerud Helsebygg er det først onsdag 10.02.21 at det har gått en uke siden de siste beboerne på langtidsavdelingene fikk dose to av covid-19 vaksinen. Smittevernstiltak for «ring 2» kommuner som følge av utbruddet i Nordre Follo ble videreført til samme dato. Ullerud Helsebygg vil derfor videreføre gjeldende besøksregler og smitteverntiltak frem til 10.2.21.

Fra onsdag 10.02. er det forventet lettelser i besøksrestriksjonene for de fleste avdelinger, og vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om dette i løpet av onsdag 10. februar. Vi beklager misforståelser som kan ha oppstått når det gjelder tidspunkt for endringer av besøksregler og smittevern.

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem - som også vil gjelder på Ullerud helsebygg og våre andre omsorgsinstoitusjoner.

En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste. Nå kan fellesområder brukes til besøk hvis det er mulig å holde minst én meters avstand til andre. Det vil ikke alltid være nødvendig å avtale besøk på forhånd og antall besøkende vil kun være begrenset av nasjonale eller lokale anbefalinger. Det gjelder også i områder med høy smitterisiko.

Generelle smittevernråd ved besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

 • I forkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

  • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.
  • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende. 
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» nedenfor.
  • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
  • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
  • Besøkende bør oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

  Under besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
  • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
  • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis beboeren ikke har enerom, bør besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smitterisiko i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner), og risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
  • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
  • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
  • Beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

  Noen uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Nærmere beskrivelse av dette finnes i de oppdaterte rådene.

Se mer her: https://www.frogn.kommune.no/korona/sykehjem-og-omsorgsboliger/

Fredag 5. februar 2021: Vi har i kveld fått et nytt tilfelle av covid-19. Denne personen er ikke kjent nærkontakt og har foreløpig ukjent smittested, men trolig smittet i Frogn kommune ut i fra smittesporingen som er gjort så langt. Det jobbes videre med å finne smittested/kilde. 

Dagens gla’nyhet! Alle over 85 år som ønsker vaksine er nå vaksinert i Frogn!

 • Beboere på Ullerud – check! 
 • Fastlegenes lister på pasienter over 85 – check! 
 • Innbyggere 85 + med fastlege i annen kommune – check!

- Dette betyr en litt lettere hverdag for en av våre mest sårbare grupper, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og viser til at dette også vil medføre lettelser i tiltakene på sykehjemmene fremover. - Fastlegene i Frogn har gjort en stor innsats for å nå alle i den eldste aldersgruppen; og vi har nå vaksinert tilnærmet 100 prosent av dem over 85, sier kommuneoverlegen. Hun og resten av vaksineteamet er strålende fornøyd med oppslutningen så langt - og nå venter neste vaksinasjonsgruppe; alder 75 +. 

Vi har bedt alle innbygger som ønsker vaksine om å registrere seg. Hittil har vi fått registreringer tilsvarende nesten 90% av innbyggere i aldersgruppen 75-84 år og rundt 80% i gruppen 65-74. Vi understreker at alle som ønsker vaksine, selv må registrere seg – se link https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

De som ikke klarer å registrere seg digitalt og ikke har noen til å hjelpe seg, kan ringe tlf. 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 09.00 og 15.00, mandag til fredag.

Kommunalt vaksinasjonskontor på Smia

Denne uken åpnet det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia - og vaksinering i aldersgruppen 75+ er allerede i gang her: - Vi har totalt vaksinert 203 innbyggere i kommunen denne uken, 78 av disse ved vaksinekontoret oppsummerer vaksineleder Guro Storhaug Hagen. - Av dem som har registrert seg så langt, vil alle på 81+ bli invitert til dose 1 på Smia i løpet av neste uke. Vi begynner så på gruppen 80 år og jobber oss nedover i aldersrekkene, forteller Hagen.

Det er nå ønskelig at yngre aldersgrupper som ønsker vaksine mot covid-19, også registrerer seg for vaksinering, samme link som over. Vaksinen er gratis. 

Flere vaksinedoser

Det er også en god nyhet at FHI varsler at antall vaksinedoser til Frogn vil øke fremover. I uke 6 får vi 43 hetteglass (9 av disse er avsatt til dose 2), som hver seg gir 6 vaksinedoser. I uke 7 er det beregnet mottak av 38 hetteglass (17 avsatt til dose 2). Vi har forventninger om at aldersgruppen 75+ er ferdig vaksinert med første dose i løpet av medio mars, og at vi da kan starte på gruppen 65+, forteller kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

- Kommunene vil etterhvert også motta vaksinen fra Astra/Zeneca. Den vil trolig, hvertfall i første omgang bare gis til de under 65 år – det betyr at vi starter vaksinering for de under 65år så fort vi kan etter at vi mottar denne, sier kommuneoverlegen - og minner om at alle – uansett alder - nå kan registrere seg for vaksine, selv om det selvfølgelig ennå vil ta litt tid før vi kommer til de yngre aldersgruppene.

Onsdag 3. februar 2021: Det er bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Smittekildene er sporet til utenfor vår kommune, og begge prøver sendes til FHI for utvidet testing. Dette er de første positive tilfellene i Frogn siden lørdag 30. januar, og kommunen ser en fallende smittetrend. 

1. februar 2021: Etter en totalvurdering av smitteutviklingen gjennom helgen og ut fra dagens testresultater i Frogn (ingen nye positive prøvesvar så langt!), finner ikke kommunen grunnlag pr nå for å innføre strengere restriksjoner enn det regjeringen la frem lørdag.

Basert på kommuneoverlegens smittevernfaglige vurdering av utviklingen lokalt og i vår region, anser kommunens kriseledelse det i dag som tilrådelig at også svømmeopplæring og treningsentre i Frogn kan åpne for kommunens egne innbyggere fra onsdag 3. februar 2021. Det er altså de nasjonale bestemmelsene og endringene som trer i kraft fra onsdag som vil gjelde i Frogn.

- De siste testresultatene viser en synkende smittetrend som vi ønsket å få bekreftet før vi kunne ta den endelige avgjørelsen i det ordinære kriseledelsemøtet i dag, konstaterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Dette inkluderer åpning for svømmeopplæring og treningssentre - i  tillegg til de andre lettelsene som innføres. 

- Vi har i dag gjennomført et møte med kommunens treningssentre, som har gitt oss økt trygghet for sikker drift. Sammen med hyppige tilsyn og klare vilkår for drift, mener vi treningssentre og svømmeopplæring kan inngå i følgende retningslinjer for Frogn fra 3.- 10. februar, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

 • Skjenkestopp
 • Påbud om hjemmekontor der dette er mulig
 • Munnbind påbudt på kollektiv- og taxireiser, der ikke en meters avstand kan opprettholdes og i virksomheter med 1-til-1-kontakt
 • Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 utover egen husstand/kohort
 • Maks fem på besøk hjemme.
 • Private sammenkomster: maks 10 inne, maks 20 ute. Arrangementer: maks 10 inne, maks 50 ute
 • Varehus/kjøpesenter holdes stengt
 • Serveringssteder kan åpne med strenge smittevernrestriksjoner
 • Treningssenter: Åpner for kommunens egne innbyggere
 • Svømmehall: Åpner for svømmeopplæring 
 • Breddeidrett voksne: Stans / Barn og unge: Stans i kamper, turneringer og stevner. Sterk anbefaling om å avstå fritidsaktiviteter og organisert idrett gjelder innendørs, ikke utendørs.
 • Fritidsaktiviteter for barn: Åpnes med strenge smitteverntiltak
 • Unngå unødige reiser innenlands og i regionen. 
Januar 2021

31. januar 2021: FHI har bekreftet at tilfellet i Frogn vi mistenkte var smittet med virus av UK variant, er det. Vi varsler nå de berørte slik at de kan fortsette å ta ekstra forhåndsregler i sin karantene.

Vi har tidligere bedt innbyggere som har oppholdt seg på noen aktuelle steder i spesifikke tidsrom om å melde seg til testing. De som har vært i mulig kontakt med den smittede bes om å teste seg også 7-10 dager etter mulig kontakt. De fleste har allerede blitt satt opp til test. Ring eventuelt testsenteret på tlf 957 13 000 søndag mellom kl 11.00-12.00 eller mandag kl 8.30-11.00 og 12.30-14.00.

- Smittesporing rundt tilfellet er grundig ivaretatt. Vi har grunn til å tro at ved så mange negative prøver denne uken, har det ikke medført stor spredning lokalt i Frogn. For å kunne si dette med større sikkerhet, trenger vi at de som kan ha vært i kontakt med den smittede i perioden 21.-26. januar tester seg igjen 7-10 dager etter mulig kontakt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - De siste prøvesvarene vil være avklarende for situasjonen og eventuelt ytterligere lettelser vi vil ta stilling til på kriseledelsesmøtet mandag, sier hun.

Kommunen har ikke mottatt nye positive prøver så langt i helgen. Vi er fremdeles på 164 tilfeller totalt, 5 tilfeller så langt denne uken, 25 tilfeller siste 14 dager og da 157,5 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager. 

Fra rødt til gult i skoler og barnehage

Som varslet har vi pr i dag god kontroll over smittesituasjonen i Frogn, og vår kommune er nå flyttet til nivå 4 mht smittevernrestriksjoner. Det betyr overgang fra rødt til gult nivå i skoler og barnehager fra onsdag 3. februar 2021.

Som en konsekvens av regjeringens vedtak vil barnehagene og skolene fortsette på rødt nivå mandag 1. februar og tirsdag 2. februar 2021. Dette innebærer samme organisering som i dag. Fra onsdag 3. februar vil barnehager og skoler gå over til gult nivå.

Det vil fortsatt være en lav terskel for å holde barn hjemme ved sykdom. Å redusere smittetrykket generelt er viktig i disse tider, ikke bare for covid-19. 

Vi minner om de tre grunnpilarene når det gjelder smittevern:

• Syke barn skal ikke i barnehagen

• God hygiene

• Redusert kontakthyppighet

Barnehage:

Mandag og tirsdag er åpningstiden fra kl 08.30 til 15.00. Dette gjør vi for å ha samme åpningstid som skolen. Fra onsdag 3. februar blir åpningstiden fra 07.30 til 16.30.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Vi fortsetter med generelle smitteverntiltak som god håndhygiene, rene flater og vasking av leker. Selv om vi går over til gult nivå vil disse tiltakene være utover det som er normal drift. Åpningstiden på gult nivå er fra 07.30 til 16.30. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov.

Barna må fortsatt ha med matpakke.  

Skole: 

Frognskolen opprettholder opplæring på rødt nivå (rød trafikklysmodell) mandag 1. og tirsdag 2. februar 2021. Innføring av gult nivå skjer onsdag 3. februar. 

Vi informerer om detaljene for hver enkelt skole via Transponder. 

Ved spørsmål, ta kontakt med barnehagens styrer/ rektor ved skolen

Se mer informasjon her: 

Link til smittevernveilederen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder

Link til veiledning fra FHI : https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/

30. januar 2021: Lettelser i smittevernrestriksjoner fra 3. februar

Nesten 450 av Frogns innbyggere er testet inneværende uke, og tallene tyder på at vi så langt har god kontroll over smittesituasjonen i Frogn. Dette gjør at vår kommune er blant de kommunene regjeringen mener kan lette noe på de strenge smittevernrestriksjonene i løpet av neste uke.

- Alle som har testet seg denne uken, har bidratt til en bedre oversikt. Vi har dermed mer kontroll over situasjonen enn vi fryktet da den muterte virusvarianten ble oppdaget i Nordre Follo og vi fikk bekreftet et tilfelle med sannsynlig mutert variant her på tirsdag. Men det betyr ikke at faren er over, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Frogn kommune defineres nå som ring 2, og tiltakene anbefalt for risikonivå 4 - som er det nest høyeste på skalaen - vil bli innført fra onsdag 3. februar for vår og endel andre kommuner. (se rammesak under for hva dette innebærer konkret for ulike tjenester her). 

- Første prioritet er på barn og unge - og det viktigste for oss nå er gjøre hverdagen bedre for dem. Skoler og barnehager går derfor tilbake på gult nivå i løpet av neste uke, slik at barn og skoleelever kan møte hverandre igjen, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som også gleder seg over at fritidsaktiviteter for unge kan åpne så smått. Skole og barnehagene i Frogn har klare retningslinjer for de ulike nivåene i trafikklysmodellen, og klarer å gjøre de nødvendige endringene i løpet av kort tid. - Endringene skjer raskt nå, og slik vil det være under en pandemi, sier ordføreren, som er imponert over ansatte, elever og foresatte i skole og barnehage som klarer å omstille seg gang på gang. 

Det vil være en forsiktig nedtrapping, og lettelsene vil innføres gradvis. - Ikke alt kan åpne på en gang, for fremdeles vil det å holde mobiliteten nede være helt avgjørende for den videre utviklingen, understreker kommuneoverlege Hvistendahl. Potensialet for videre smitte av den muterte viruset var enorm med tanke på at spredningen av denne har pågått i 3-4 uker under radaren før det ble oppdaget. Heldigvis har innsatsen i Nordre Follo vist at man med TISK og lokale tiltak trolig kan holde kontroll også med denne varianten av viruset. Rask reaksjon fra kommunene rundt har gitt oss bedre kontroll enn fryktet, mener hun.

 - Svar på den siste innsendte prøven til gensekvensering påvirker i liten grad risikonivået lokalt her i Frogn da smittesporinger som er gjennomført gjør situasjonen mer oversiktlig. De andre prøvene vi sendte til sekvensering fra positive tidligere i januar var negative for den britiske varianten. Dermed kan vi nå lette på tiltakene der det er mulig. Et høyt tiltaksnivå skal ikke brukes lenger enn strengt nødvendig, påpeker hun.

Dette vil gjelde i Frogn fra onsdag 3. februar til 10. februar 2021:

 • Skjenkestopp
 • Påbud om hjemmekontor der dette er mulig
 • Munnbind påbudt på kollektiv- og taxireiser, der ikke en meters avstand kan opprettholdes og i virksomheter med 1-til-1-kontakt
 • Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 utover egen husstand/kohort
 • Maks fem på besøk hjemme.
 • Private sammenkomster: maks 10 inne, maks 20 ute. Arrangementer: maks 10 inne, maks 50 ute
 • Varehus/kjøpesenter holdes stengt
 • Serveringssteder kan åpne med strenge smittevernrestriksjoner
 • Treningssenter/svømmehall: Stenging, men likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1) Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. 2) Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3) Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Breddeidrett voksne: Stans / Barn og unge: Stans i kamper, turneringer og stevner. Sterk anbefaling om å avstå fritidsaktiviteter og organisert idrett gjelder innendørs, ikke utendørs.
 • Fritidsaktiviteter for barn: Åpnes med strenge smitteverntiltak
 • Unngå unødige reiser innenlands og i regionen. Hjelp oss å senke mobiliteten!

29. januar 2021: Frogn kommune har fått et nytt bekreftet tilfelle i dag. Dette er nærkontakt til tidligere kjent tilfelle med kjent smittekilde - og har ingen tilknytning til Nordre Follo.

Dette gir totalt 27 tilfeller siste 14 dager - og smittesporingen viser 14 ulike smittekilder, men heldigvis har bare 2 tilfeller ukjent smittekilde.

Vi har også hatt mistanke om ytterligere et tidligere tilfelle av UK-mutasjonen i Frogn, i samband med et utbrudd i Oslo. Men vi vil aldri få vite om vedkommende har vært smittet av UK-viruset fordi det var for lite virus bak i luftveiene til at prøven kunne sendes inn for analyse. Samtidig er vedkommende i ferd med å bli frisk. Smittesporerne har i dette tilfellet enda bedre oversikt over nærkontakter og smittespredning enn ved det andre tilfellet der vi fortsatt venter på svar.

Alle prøver som er sendt til gensekvensering - bortsett fra det ene tilfellet der vi mistenker er UK-virus - er nå meldt tilbake negative fra FHI.

28. januar 2021: 

Tall fra Frogn kommunes korona-testsenter i dag viser at 61 har testet seg i løpet av dagen. Sammen med gårsdagens tall gjør det at vi kommer opp i et antall på 236 tester de siste to dagene. Og så langt er alle negative! 

- Vi mangler fortsatt 23 prøvesvar, men dette ser lovende ut, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Når vi nå har testet 1,5% av befolkningen på to dager,  gir det oss en verdifull oversikt og bedre kontroll over den totale smittesituasjonen i Frogn. Statistisk sett forventer vi noen tilfeldig påviste tilfeller. Dersom vi ikke finner noen slike, så er det en indikasjon på at det er lite pågående smitte som vi ikke er kjent med.

- Takk til innbyggerne som tar viruspandemien på alvor og stiller til testing! sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - Med bedre oversikt over smittesituasjonen både i Frogn og i regionen rundt, er det lov å puste litt lettere i kveld. Potensialet for krise var stort, og tiltakene derfor svært strenge - men nå ser vi at scenarioet trolig er mindre ille enn fryktet. Nå kan vi håpe på mulige lettelser i smittevernrestriksjonene, mener han: - Vi stiller oss lojalt bak de statlige føringene, men særlig med tanke på barn og unge håper jeg vi snart kan lette litt på de strenge tiltakene. 

NB: Testtelefon korona

Det er for tiden stor pågang på vår testtelefon nr. 957 13 000. Vi har satt inn ekstra ressurser og vil utvide åpningstiden ved behov.

Vi ber om at dere har tålmodighet og venter i telefonkøen; det er ingen vits i å legge på for så å ringe opp igjen. Fysisk oppmøte er heller ikke mulig.

Vi presiserer at nærkontakter eller de som kjenner/bor sammen med noen som har vært i de aktuelle områdene til de aktuelle tidene trenger ikke å melde seg til testing.

 Ha personnummer klart. Husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege.

Telefontider til testsenter: Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 / Lør–søndag kl. 11.00–12.00

27. januar 2021:  På tross av svært stor pågang og til tider lang ventetid, har mange innbyggere tatt ansvar og ventet tålmodig på testing i dag. For å imøtegå den store pågangen har kommunens testsenter hatt utvidet telefontid og utført testing jevnt gjennom hele dagen. Det er totalt besvart over 300 telefonhenvendelser og 175 tester er gjennomført.

- 90 av testene var gjort allerede før kl 11.00, til glede for mange bekymrede innbyggere som var tidlig på. Jeg takker innbyggerne våre som tar ansvar, men må virkelig også berømme testpersonalet vårt. De har stått på nonstop i hele dag, uten pauser - og ofte i møte med bekymring og frykt som har gitt utslag i litt frustrasjon hos noen innbyggere når det i perioder har blitt noe ventetid i telefonen, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, som også takker de frivillige som hjelper til å organisere køen i kulda. 

Frogn kommune har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle i dag. Det er kjent smittested, og smittestedet er utenfor kommunen - men er ikke knyttet til det muterte viruset i Nordre Follo. 

- Smittekildene for våre registrerte tilfeller er stort sett kjent så langt. Det gir oss heldigvis god oversikt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som understreker at det blir spennende dager fremover når vi får svar på alle testene som er tatt. 

Pr i dag sitter 36 personer i karantene og 20 er isolert i vår kommune. Vi har fire positive så langt denne uken og totalt 163 smittede så langt i pandemien.

Det er også satt opp 30-40 stykker til testing i morgen. Og om noen har opplevd å ikke få slippe til i testkøen i dag, er det gjort ut fra helt klare testkriterier fra myndighetene. Frogn kommune følger nasjonale føringer, som man kan lese mer om her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

I punkt 4 står det for eksempel at personer som ønsker test, men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kun kan testes hvis det er kapasitet til det. Dette kan for eksempel gjelde helseattester. I dag var kapasitet ved testsenteret som man forstår helt sprengt, og arbeidsgivere som for eksempel ønsker helseattest til ansatte, fikk ikke slippe til i dag - i likhet med nærkontakter eller andre som kjenner/bor sammen med noen som har vært i de aktuelle områdene til de aktuelle tidene.

26. januar 2021: Pressemelding kl 19.30: Sannsynlig mutert virustilfelle påvist i Frogn

Det er i ettermiddag 26. januar 2021 påvist et smittetilfelle med mistanke om mutert koronavirus i Frogn kommune. Tilfellet som ble bekreftet positivt i dag, kan knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter. Denne prøven er sendt videre til FHI, men det er grunn til å anta at dette tilfellet er den muterte UK-varianten som er betydelig mer smittsom. 

Kommuneoverlegen ber derfor om at følgende melder seg til testing i sine bostedskommuner

 • passasjerer på 500-bussen Drøbak - Oslo/Oslo - Drøbak på gitte tidspunkter (se under) 
 • kunder på diverse butikker/serveringssteder på gitte tidspunkter (se under). 

Vi ber om at de som mistenker at de har oppholdt seg/vært på disse stedene på disse tidene, setter seg selv i karantene og melder seg til testing så raskt som mulig.  Reisende på samme bussrute i tidsrom nært opp til det som er angitt, anmodes om å ha lav terskel for testing ved oppståtte symptomer.

- Det mistenkte tilfellet testet positivt i dag. Informasjon fra smittesporingen gjør at vi har stor grunn til å anta at dette er den muterte virusvarianten som er påvist i Nordre Follo. I håp om å få kontroll på eventuell smitte, ønsker vi derfor å gå tydelig ut med melding om at mulig smittede melder seg til testing, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun understreker at man har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle direkte nærkontakter, men at det er ønskelig å utvide testingen for om mulig fange opp alle som har vært tilstrekkelig nær den smittede. Kommuneoverlegen understreker at denne virusvarianten ikke er mer farlig for den enkelte, men den er mer smittsom. Vi ønsker derfor raskest mulig å få kontroll på eventuell spredning av viruset.

Vi ber om at følgende melder seg til testing i sin bostedskommune:

De som har sittet på bussrute 500 på følgende strekninger og tider:

Buss 500

Dato

Avgangstid

Drøbak - Oslo

  21.01.2021

       kl 07:05 og 07.15

Oslo - Drøbak

  21.01.2021

       kl 16.15 og 16.30

De som har vært på følgende steder i aktuelle tidsrom:

Sted

Dato

Tidsrom

Håndverksbakeri Torggata  Drøbak

22.01.2021

11:45 – 12:00

Kiwi Ullerud

Loimaaveien  Drøbak

 

23.01.2021

 

12:10 – 12:40

25.01.2021

13:50 – 14:10

Matkroken 

Kirkegata 9  Drøbak

23.01.2021

12.50 – 13.00

Grønthuset 

Storgaten 7  Drøbak

24.01.2021

13:10 – 13:20

Innbyggere i Frogn kommune kan melde seg til testing på telefon 957 13 000 kl 8.30-11.00 og 12-30-14.00.

Kommunen har tidligere sendt inn seks tester til undersøkelse for mutert virus. Tre av disse er bekreftet negative, tre er ikke klare foreløpig.

Det er i dag bekreftet to nye tilfeller i kommunen. Det ene tilfellet er kjent nærkontakt som har vært i karantene og nå går over i isolering. Det andre tilfellet kan altså knyttes direkte til Langhus bo- og servicesenter. 

Frogn er dermed oppe i 162 bekreftede tilfeller så langt i pandemien, og 46 så langt i januar. Det gir 220 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager. I fire av 35 tilfeller siste 14 dager er det ikke funnet sannsynlig smittekilde. Vi har med andre ord fremdeles en stigende trend i vår kommune. Det er for tiden 18 personer som er isolert i eget hjem og ca 33 som er i karantene.

25. januar 2021: Det er bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i dag. Den smittede har en kjent kobling til en av de tidligere tilfellene. Også i går, søndag 24. januar, ble det bekreftet et tilfelle. Det er en kjent nærkontakt til en av ukas tidligere tilfeller som nå går over i hjemmeisolering.

Disse utgjør tilfeller nr 20 og 21 denne uka, og vi har nå totalt 160 smittede i Frogn i løpet av pandemien i Frogn.

23. januar 2021: 7 nye smittetilfeller er bekreftet i kveld. Det betyr totalt 8 nye positive i Frogn kommune i dag.

Tre av disse er husstandsmedlemmer av tidligere bekreftede positive, enkelte har en kjent relasjon til tidligere tilfeller, mens smittesporingsarbeidet pågår med de resterende. Det er foreløpig ikke funnet link til Nordre Follo for noen av tilfellene. 

Hittil denne uken har kommunen mottatt 19 positive prøvesvar, det betyr totalt 42 tilfeller så langt i januar og 158 til sammen siden pandemien startet. Det gir pr i dag 195,3 tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager; en klar økning i antall tilfeller og andel positive prøver.

Vi har i dag mottatt ett nytt tilfelle av covid-19. Dette er en som har var i karantene, og har derfor få nærkontakter. Smittested er utenfor Frogn kommune.Totalt har vi 151 tilfeller så langt i pandemien.

23. januar 2021: Pressemelding fra regjeringen kl 09.00: Kraftige tiltak i 10 kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12 skal innføres svært strenge tiltak i totalt 10 østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.

Se hva som gjelder i Frogn nå: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/

-       Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er foreløpig usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig. Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak i kommuner med mye kontakt med Nordre Follo. Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. På møtet som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hadde med kommunene og statsforvalterne i Oslo og Viken i går, var det enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning.

-       Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars. Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier Høie.

Den engelske virusmutasjonen ble først påvist hos sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. I løpet av fredag 22.01 ble det påvist 17 nye positive tilfeller med den engelske mutasjonen. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo.

Det anslås at den engelske virusmutasjonen er 50-70 prosent mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt, og at den øker R-tallet med 0,4. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. Dette pågående utbruddet kan ikke spores direkte til innreisende fra Storbritannia, noe som så langt har vært tilfellet for de andre tilfellene av dette viruset i Norge.  

Risikogrupper bør leve mer skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse 10 kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.

Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Den siste utviklingen i smittesituasjonen i vår region og regjeringens innskjerpede tiltak for berørte kommuner, innebærer at det vil bli endrede tiltak for skolene og barnehagene i Frogn. 
 • Barnehager: 

  Åpningstidene i de kommunale barnehagene og de fleste private blir som følger:

  Mandag 25. januar: kl 10.00-15.00. Dette for å få til en god overgang fra gult til rødt nivå.

  Fra tirsdag 26. januar til og med 31. januar vil barnehagene være åpne fra kl 9.00 til 15.30. 

  Hva som vil skje etter 31. januar vil vi informere om så snart vi har oversikt over situasjonen.

   Planleggingsdagen fredag 29. januar vil gå som normalt og barnehagene vil være stengt. Dersom dette medfører store utfordringer for de med samfunnskritiske funksjoner, ta kontakt med barnehagens styrer. 

   Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov. 

  Skolene: 

  Frognskolen gir tilbud til alle elever fra og med mandag 25. januar. 

  Opplæringen organiseres etter rød trafikklysmodell. Det betyr at det vil være noen forskjeller fra skole til skole. Årsaken til dette er forskjell i tilgjengelig bemanning, antall klasserom, antall elever per trinn osv. Skolene vil sende ut konkret informasjon til foresatte i løpet av søndag 24. januar. Denne informasjonen sendes via Transponder.

   Felles for skolene i Frogn er:

  • 1.-4. trinn: alle elever vil få undervisning på skolen
  • SFO: ikke SFO-tilbud før skolestart, og SFO stenger kl. 15.30
  • 5.-7.trinn: her vil skolene ha litt forskjellig organisering, men skoledagene vil bli noe kortere (se informasjon fra den enkelte skole) 
  • 8.-10.trinn: organiseringen vil videreføres slik den har vært hittil 

  Følgende gjelder for elever som har som tar skolebuss:

  • Munnbindpåbud (gjelder ikke barn under 12 år)
  • 1 meter ansikt til ansikt på bussen
  • Følge henvisninger ang ståsted og sitteplasser
  • Viktig at elevene holder god avstand på bussholdeplassene. Vi oppfordrer foresatte som har mulighet, til å kjøre barna som vanligvis tar buss til og fra skolen.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  • Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

22. januar 2021: Kl 18.30: Nordre Follo kommune har nå bekreftet utbrudd med mutert versjon av korona-viruset. Det er usikkert hvor lenge spredningen av dette har pågått. Det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset, og for Frogn og andre nabokommuner er det ekstra viktig å handle raskt for å unngå smittespredning også her.

I samarbeid med Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalteren er det diskutert felles tiltak i hele regionen. Den tydelig anbefalingen fra kommunene med nærhet til Nordre Follo er at tiltakene bør komme som påbud fra regjeringen.  Vi avventer nå regjeringens beslutning.

Bakgrunnen er høy risiko for at smitte allerede har spredd seg utover de tilfellene som er bekreftet. Det vurderes som stor risiko for spredning til andre kommuner, noe som vil kunne medføre en overbelastning på helsevesenet. Denne virusvarianten er svært smittsom, og krever omfattende tiltak for å unngå høy spredning, understreker FHI.

Vi vil informere mer så snart regjeringens beslutning foreligger.

Kl 15.00: Grunnet smitteutbrudd av det mutante UK-koronaviruset i vår nabokommune Nordre Follo, vil det i samarbeid med FHI og Statsforvalteren avgjøres felles tiltak for hele regionen i et møte som begynner kl 17.00 i ettermiddag. Kommunene det gjelder er Nesodden, Oslo, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk. Vi informerer om eventuelle tiltak så snart det er mulig.

Kl 12.00: Grunnet smitteutbrudd av mutant UK-koronavirus i vår nabokommune Nordre Follo, har Nordre Follo gått i lockdown. Frogn kommune har satt kriseledelse og vurderer ekstra tiltak i samråd med FHI, statsforvalter og våre nabokommuner. Vi oppfordrer umiddelbart til ekstra varsomhet ved utreise ut av vår kommune og i særdeleshet mellom kommunene i regionen.  Vi anmoder om økt smitteoppmerksomhet hos alle våre innbyggere. Vi kommer tilbake med nærmere tiltak i løpet av dagen. FHI oppfordrer folk i Follo-regionen om å holde seg hjemme og unngå besøk. Vi understreker at helsepersonell og annet samskritisk personell skal møte på jobb som vanlig. Vi legger ut informasjon så snart vi har det, og henstiller til at innbyggere ikke ringer vårt servicetorg eller kommunen.

22. januar 2021: Vi mottok torsdag kveld to nye tilfeller av covid-19. Ingen av disse var kjente nærkontakter, og er nå isolert.

Deres nærkontakter er nå varslet og informert om karantene.

Vi har også mottatt ett tilfelle i dag, som er kjent nærkontakt og nå går over fra karantene til hjemmeisolering.

Så langt i pandemien har vi hatt 150 tilfeller, 1 dødsfall og 132 friskmeldte.

Per 22/1 er det 17 i isolasjon i Frogn.

20. januar 2021: Vi har mottatt ytterligere 2 nye tilfeller av covid-19 i kveld. Dette er kjente nærkontakter til tilfeller vi har fått bekreftet tidligere denne uken, og som allerede var i karantene. Dette viser hvor viktig det er å følge retningslinjene for karantene. De nye tilfellene har dermed ingen nye nærkontakter. Med tilfellene under, er det da registrert totalt fem tilfeller 20. januar 2021. 

Vi har i dag mottatt tre nye tilfeller av covid-19. To av disse er kjente nærkontakter til et tidligere bekreftet tilfelle. Den tredje har foreløpig ukjent smittested, men ut fra smittesporingsarbeidet så langt ser det ut til at smittested er utenfor kommunen.

Vi har hittil denne uken mottatt 6 positive tester, noe som gir 145 tilfeller så langt i pandemien.
Pr nå er 17 av disse i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet.

18. januar 2021: Vi har nå fått et nytt tilfelle av covid- 19 i dag, altså dagens tredje tilfelle. Det er smittesporing ut i fra et tidligere smittetilfelle som førte til rask avdekking av det siste tilfellet. Det medfører at en skoleklasse ved Drøbak skole blir satt i karantene. Smittesporingsteamet i Frogn kommune arbeider nå med å varsle berørte nærkontakter.

Regjeringen anbefaler at ungdomsskolene kan gå over til gul trafikklysmodell fra onsdag 20.1.21. Ungdomsskolene i Frogn kommune vil beholde rød trafikklysmodell ut denne uken t.o.m 22. januar. F.o.m. mandag 25. januar vil det innføres gul trafikklysmodell. Begrunnelsen for å vente med med gul trafikklysmodell til mandag neste uke, er at det er hensiktsmessig å gjøre endringer av kohorter i forbindelse med helg. I tillegg tar det noe tid å få ny organisering på plass.

Vi har i dag mottatt to positive koronaprøver. Ingen av disse er kjente nærkontakter, og det er foreløpig ukjent smittested.Smittesporingsarbeidet pågår for å finne smittested og kilde, men ut fra arbeidet så langt ser det ut til at det er utenfor kommunen.

Det er totalt 141 tilfeller så langt i pandemien i Frogn kommune, hvorav 126 er friskmeldt. Vi har over 60 personer i karantene og 16 isolert pr i dag.

16. januar 2021: Vi har i dag fått bekreftet to nye tilfeller av covid-19. En av disse er kjent nærkontakt. Det er ingen nye nærkontakter knyttet til tilfellene. 

Vi har nå hatt 139 tilfeller hittil i pandemien og 12 denne uka. For øyeblikket er vi i en flat smittetrend i kommunen. Dette kan naturligvis endres raskt både den ene og den andre veien. De siste 14 dagene har vi hatt 23 tilfeller, av disse er det bare ett der vi ikke har kjent sannsynlig smittekilde. Også hos denne har vi tro på at vi skal finne en sannsynlig kilde gjennom sporing de nærmeste dagene. Dette betyr at vi har kontroll på smitten - og det er utrolig viktig. God helg!

15. januar 2021: Vi har i dag fått bekreftet fire nye tilfeller av covid-19 i Frogn. Tre av disse er kjente nærkontakter til tidligere bekreftede tilfeller. Det siste tilfellet har foreløpig ukjent smittested, men smittesporing pågår.

To skoleklasser blir berørt av karantene; en klasse ved Dyrløkkeåsen skole og en skole utenfor kommunen. Alle berørte kontaktes i dag av smittesporingsteamet.

Denne uken har det så langt vært 10 nye tilfeller, og Frogn kommune har hittil i pandemien 137 tilfeller av covid-19.

14. januar 2021: Vaksineringen fortsetter i Frogn

 I løpet av uke 1 og 2 har alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg mottatt første dose av koronavaksinen. Noen eldre hjemmeboende har også allerede fått vaksine av sine fastleger, i tillegg til at noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon.

Fra uke 3 og fremover vil vaksineringen fortsette; da er det hjemmeboende eldre over 85 som vil få innkalling til vaksinasjon av sin fastlege. Personer over 85 uten fastlege i kommunen bes ta kontakt på telefon 957 13 000 - tastevalg 2 for vaksine.

Alle legekontorene i Frogn vil motta vaksiner neste uke, og vaksinedosene fordeles på legekontorene ut fra antall aktuelle pasienter på listene. Kommunen har fått melding om mottak av kun ni hetteglass med vaksinasjon i uke 3, men heldigvis en økning til 27 hetteglass i uke 4. 11 av disse er merket dose 2 til de vaksinerte, mens 16 er til fordeling.

Neste gruppe ut er innbyggere mellom 75 og 84 år, før alle hjemmeboende over 65. Alle disse som er registrert på adresse i Frogn vil, når det nærmer seg, motta informasjon og link for bestilling av time.

Se mer informasjon om vaksinasjon og fremdrift her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Ett nytt smittetilfelle bekreftet i dag. Smittesporing er igangsatt, men smittekilden er foreløpig ukjent. Smittetilfellet er isolert og i god form.

13. januar 2021: Vi har bekreftet fem nye smittetilfeller i kommunen i dag. To ble oppdaget med vanlig PCR test tatt i går. Som følge av disse ble det gjort hurtigtesting av de mest utsatte nærkontaktene i dag hvor ytterligere to tilfeller er bekreftet.

- Smittekilden er foreløpig ukjent, men smittesporingen har gitt oss en formening om at kilden trolig er utenfor vår kommune, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som opplyser at nærkontakter i to skoleklasser utenfor kommunen blir berørt som følge av dagens bekreftede tilfeller. - Resterende nærkontakter testes i løpet av uken og vi forventer flere positive tilfeller tilknyttet disse tilfellene. Det er også bekreftet enda et tilfelle som er testet i annen kommune, men kjent smittested, avslutter Hvistendahl.

12. januar 2021: I går ble det satt ny rekord for antall tester utført ved testsenteret vårt. Hele 108 tester ble gjennomført mandag 11. januar - og det er all time high på en dag. Forrige uke ble det gjennomført 330 tester totalt. Det er fremdeles god kapasitet for testing; ta kontakt med Frogn kommunes testsenter på tlf. nr. 957 13 000 for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi har åpent alle dager i uken. 

11. januar 2021: Frogn kommune fortsetter vaksinejobben. Frogn kommune mottok den første leveransen med 11 vaksinehetteglass i uke 1, og totalt 59 beboere på Ullerud helsebygg har fått satt vaksine denne uken. Arbeidet med å vaksinere beboerne på helsebygget fortsetter også i uke 2, også da med 11 hetteglass med vaksine. 

De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner, og myndighetene har i dag varslet at Frogn kommune i uke 3 vil motta 9 hetteglass med vaksine. Fra uke 3 er det utvalgte hjemmeboende innbyggere over 85 år tilhørende kommunen som får tilbud om vaksine. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de aktuelle til vaksinering på legekontoret.

 Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover. Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/ for oppdateringer.

9. januar 2021: Vi har i dag fått et nytt smittetilfelle med covid-19. Dette er en kjent nærkontakt fra et tidligere tilfelle. Frogn kommune har hatt 11 tilfeller denne uken så langt. Vi er nå oppe i 127 tilfeller totalt siden pandemiens start.

8. januar 2021: Å leve i en pandemi og med mange tiltak er krevende. Å bli satt i karantene, eller å bli smittet er jo noe vi alle vil unngå. Erfaringene, internasjonalt, nasjonalt og lokalt er at barnehage og skole, da særlig barneskole, ikke er de viktigste arenaene for smitte. - I Frogn er 9 av våre 126 tilfeller antatt smittet i barnehage eller på skole. 8 av disse tilhører utbruddet i Trollberget barnehage. Det vil si at kun ett av våre bekreftede tilfeller er smittet på skole i Frogn, fastslår kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

- Da er det heller ikke der de strengeste tiltakene skal være. Ikke minst vet vi mye om hvor viktig barnehage og skole er mange enkelt elever og for folkehelsen – rett og slett for hvilke helse de yngre generasjonene vil ha når de blir voksne. Dersom vi kommer i den situasjonen at vi har mye smitte med ukjent kilde eller økt smittespredning blant yngre aldersgrupper så kan rødt nivå på barneskoler og barnehager være tiltak vi må ta i bruk, sier kommuneoverlegen.

Det er klart at barn kan bli smittet og smitte videre. Men; barn får som regel et mye mildere forløp med mindre symptomer. Med mindre symptomer er de sannsynligvis også mindre smittefarlige for andre og det er det erfaringen viser. 4. januar publiserte FHI oppdatert kunnskap om covid-19 smitte hos barn og unge og skolens rolle i smittespredning. Se hele rapporten her: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_0.pdf

7. januar 2021: Frogn kommune har i dag fått bekreftet 5 nye tilfeller av covid-19. Alle er kjente nærkontakter, og smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle som skal i karantene.

Fordi smittesporing går 48 timer tilbake fra symptomdebut, er det to skoleklasser som blir berørt som følge av disse nye tilfellene; en klasse på Dyrløkkeåsen skole og en klasse på en videregående skole utenfor kommunen.

- Ungdomsskolene i Frogn ble satt på rødt nivå i løpet av mandag, og har hele tiden kjørt skjerpet fokus på smittevern. Forskjellen fra gult til rødt nivå er ikke er avgjørende her. Elevene i klassen som var på skolen mandag 4.1.21 settes i karantene til 14.01.2021 kl 12.00. Smittesporingsteamet i Frogn kommune vil kontakte alle i klassen, sette de opp til covid-19 test og følge de opp gjennom karantenetiden. Det er elevene som nå settes i karantene, ikke husstandsmedlemmer til elevene. Dersom en elev har/får symptomer skal eleven isoleres og alle i husstanden holde karantene, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Som nærkontakt gjelder følgende i karantenetiden:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb eller andre aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og testes så snart som mulig. De i husstanden din må da i karantene frem til prøvesvar er klart.

Frogn kommune er nå oppe i 126 tilfeller så langt i pandemien.

6. januar 2021: Første vaksinestikk i Frogn!

Jann Erik Nygård, 79 år (snart 80), er beboer på Ullerud - og den aller første i Frogn til å motta vaksinen mot Covid 19. Fagsykepleier Håvar Hauger satte vaksinen på en fornøyd beboer som har ventet på dette gjennom noen lange måneder.

Fagsykepleierne Håvar Hauger, Ida Finnebotten (hvit kittel) og Tonje Svensøy (blå kittel) var alle satt inn i vaksinasjonsarbeidet på Ullerud i dag. Beboerne på helsebygget vil bli vaksinert i løpet av denne og neste uke.

Se mer om vaksinasjon i Frogn her: https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

6. januar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Det er en kjent nærkontakt som var i karantene som nå har gått over i hjemmeisolering.
Vi er dermed oppe i 121 tilfeller totalt så langt i pandemien.

5. januar 2021: Det er i dag bekreftet 3 nye tilfeller i Frogn. Alle tre er kjente nærkontakter som var i karantene og nå går over i hjemmeisolering. 

Vi er med det oppe i 120 tilfeller totalt. Av disse er 48 bekreftet i desember og 4 hittil i januar. Nye tilfeller pr 100 000 innbyggere siste 14 dager er med dette nå på 56,7.

Vi er for øvrig kjent med ytterligere ett tilfelle med bostedsadresse i Frogn, som er testet, oppholder seg i og følges opp av annen kommune. 

Test deg!
Selv om kommunen frem til nå har testet over 7000 personer, ser vi klart en nedadgående trend gjennom jule- og nyttårshelgen. – Vi har hatt god testkapasitet gjennom hele julen, men sist uke var antall tester halvert i forhold til før jul, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl – som sterkt oppfordrer innbyggerne til å teste seg ved symptomer: - Hvis du kjenner deg litt uggen og lurer på om du skal teste deg – så gjør det!
Slik tester du deg:
• Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing ved symptomer på koronavirus. Vi følger nasjonale føringer og har åpent alle dager i uken.
• Kontaktinformasjon testsenter: tlf. nr. 957 13 000
• Ha personnummer klart. Husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege.
• Telefontider til testsenter: Man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 / Lør–søndag kl. 11.00–12.00
• Møt til avtalt tid. Ta med legitimasjon med bilde. Følg instruks på skilt, anvisning fra trafikkvakt og helsepersonell. Testsenteret er lokalisert ved rådhuset, Rådhusveien 6, med innkjøring fra Grandeveien.
• Etter gjennomført test vil du få utlevert et informasjonsskriv. Du skal være i karantene frem til testresultatet foreligger.
Svar på prøve
Det er 1- 3 dagers ventetid før du får svar på testen, du finner det på helsenorge.no og kan der legge inn at du ønsker SMS varsel når svaret foreligger.
Ved positiv prøve vil helsepersonell kontakte deg. Om du ikke har mulighet for å logge inn på helsenorge sine sider kan du få prøvesvaret av fastlegen din. Testsenteret gir ikke ut testsvar.

4. januar 2021: Det er i dag bekreftet et nytt smittetilfelle i Frogn. Smittesporing fastslår at dette er en nærkontakt med kjent smittekilde utenfor kommunen. Frogn kommune har nå totalt 117 tilfeller så langt i pandemien. Tre personer er isolert mens 113 er friskmeldt.

Rødt nivå innføres i ungdomskoler og vgs frem til 18. januar 2021

Frogn videregående skole og ungdomsskolene i Frogn er i dag gått over på rødt smittevernsnivå, etter regjeringens anbefaling om dette i går. Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå i løpet av dagen.

-  Det er viktig å presisere at rødt nivå ikke er stengte skoler. Vår kommune - som bo- og arbeidsregion nær Oslo – har hele tiden hatt et sterkt smittevernfokus i skolene, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. - Forskjellen fra gult til rødt nivå vil i hovedsak være at skolene kan vurdere alternerende oppmøtetider og friminutt for å bedre sikre avstand og at store klasser kan evt. deles i mindre grupper.

Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole, men innebærer mer omfattende tiltak enn gult nivå, som mindre, faste grupper (kohorter), og større avstand mellom elevene (se faktaboks under). - Nå begrenses også kontakten for barn og unge i andre sammenhenger og i fritidsaktiviteter, så da er det naturlig å følge regjeringens anbefaling frem til 18. januar 2021, sier ordfører Raanaas.

- Selv om smittetrykket i Frogn egentlig ikke tilsier det akkurat nå, er det naturlig å følge kommunene i samme region som oss. Samtidig er det forventet flere smittetilfeller etter jule- og nyttårsfeiringen, så vi anmoder alle om å være lojale mot den sosiale nedstengningen i to uker fremover, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

I barneskolene og barnehagene opprettholdes gult nivå. Bibliotek, treningssentre og svømmehall fortsetter å holde åpent med strenge smittevernrestriksjoner.

Dette betyr rødt nivå i skolen:

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak: • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) • Dele klasser inn i mindre kohorter • Kohortene bør ha faste klasserom • Ansatte bør komme til klasserommet • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte • Unngå trengsel og store samlinger • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 14.12.2020 - endret 4.1.2021.docx.pdf

3. januar 2021: Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak.
Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å sette i verk forsterkede smitteverntiltak og gjøre justeringer i dagens nasjonale anbefalinger.  
Tiltakene gjelder fra mandag 4. januar og vil foreløpig vare i 14 dager.

Les mer om anbefalinger og regler her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Frogn kommune vil komme tilbake med nærmere informasjon hva anbefalingene vil innebære lokalt, i etterkant av kriseledelsens møte f.k. mandag.

Desember 2020

30. desember 2020: Det er i dag bekreftet et nytt tilfelle i Frogn.
Dette er en nærkontakt med kjent smittekilde.
Frogn kommune har nå totalt 116 tilfeller så langt i pandemien.

29. desember 2020: To nye tilfeller er i dag bekreftet i Frogn.
Begge er nærkontakter som allerede var i karantene og med kjent smittekilde utenfor kommunen.
De to tilfellene har ingen relasjon til hverandre.
Vi er nå oppe i totalt 115 tilfeller i Frogn kommune hittil i pandemien.

27. desember 2020: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller i Frogn.
Dette er de første siden 18.12.20 og vi er nå oppe i totalt 113 tilfeller så langt i pandemien,
hvorav 45 i desember.
Et av tilfellene har kjent smittekilde, det andre har foreløpig ukjent smittekilde.
Smittesporing er igangsatt.

Frogn kommune klare til vaksinering

I uke 1 2021 venter Frogn den første leveransen med vaksiner til kommunen, og vi vil så motta ukentlige leveringer videre fremover. Beboere på Ullerud helsebygg vaksineres først og disse skal vaksineres i uke 1 og 2 2021. De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner. Fra og med uke 3 vil innbyggere over 85 år tilhørende kommunen få tilbud om vaksine. 

Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI. Vi varsler når neste prioriteringsgruppe skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de over 85 til vaksinering på legekontoret. Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse å følge med. Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene.

 - Vi har rigget organisasjonen for å håndtere logistikk og vaksinering slik at dette blir gjort på en trygg og effektiv måte. Vi har en detaljert plan for gjennomføring av massevaksinering og har trent personellet på dette slik at vi kan vaksinere mange innbygger på kort tid når vi mottar store kvanta med vaksiner. I november kjørt vi en stor øvelse på massevaksinering som gav gode erfaringer for den jobben som nå skal gjøres, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Vaksinen er gratis. Man må ha to doser med vaksinen, med tre ukers mellomrom, før man er vaksinert mot Covid-19. Det er derfor svært viktig at smittevernreglene følges også videre fremover. Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på vår hjemmeside - se https://www.frogn.kommune.no/korona/koronavaksine/

Åpningstider testsenteret i julen

Testsenteret har telefontid kl 11.00-14.00 hver dag fra 23. desember 2020 - 03. januar 2021.

Første juledag (25.12.20) og første nyttårsdag (01.01.21) er det i utgangspunktet ikke satt opp testtidspunkt, men det er alltid noen som svarer på telefon mellom kl 11.00-14.00. Dersom det av ulike grunner blir behov for testing disse dagene, får vi det til.

Ordfører og rådmann hilser god jul: 

- Sammen med varme ønsker om en god og smittefri jul, takker jeg alle innbyggere og næringsdrivende i Frogn for innsatsen under koronaepidemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. Næringslivet får litt ekstra skryt:

Frogn kommune har i #dissekoronatider lagt stor vekt på veiledning og kommunikasjon for å holde fokus på godt smittevern i kommunen. Dette gjelder også overfor næringslivet i kommunen, som har opplevd jevnlig tilsyn gjennom hyppige kontroller. – Dette har virket! Folk i Frogn er flinke, fastslår en fornøyd ordfører Hans Kristian Raanaas etter helgens kontrollrunder.

- Sammen har vi klart å holde smittevernet høyt. I helgen var det flere kontroller både på utesteder og butikker i sentrum samt i matbutikker og kjøpesenter. Tilbakemeldingen fra kontrollørene var entydig positiv, sier en småstolt ordfører.   

I rapporten sies det at kontrollørene var imponerte over forholdene i Frogn også på helgens runde, mens mediene melder om flere brudd på smittevernsrestriksjonene andre steder i landet. Hyppige kontroller har virkelig lønt seg i Frogn, sier vaktselskapet som gjennomfører tilsyn på oppdrag fra kommunen.

2020 har vært et spesielt år: - Pandemien har utfordret måten vi lever, men samtidig fremmet omsorg, samhold og dugnad. Jeg vil takke alle innbyggere i Frogn for det de er og det de gjør, sier ordføreren som sender alle en julehilsen sammen med rådmann Harald K. Hermansen.

Se deres julehilsen til innbyggerne her: https://youtu.be/TVvCeqCfN60

21. desember 2020: Alle tester fra omsorgsboligen er nå konstatert negative, og boligen er tilbake i normal drift.

20. desember 2020: Frogn kommune melder at alle som kommer hjem fra Storbritannia eller har kommet derfra siste 14 dager må melde seg til testing. Kontakt Frogn kommunes testsenter på tlf. nr. 957 13 000 man–fredag kl. 08.30–11.00 og 12.30–14.00 for å avtale tid. For mer informasjon, se her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-smitteverntiltak-for-reisende-fra-storbritannia/id2819957/ 

Stans i alle direkteflygninger fra Storbritannia - Helsedirektoratet

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Frogn kommune fikk et nytt bekreftet tilfelle i går. Den smittede satt allerede i karantene, som husstandsmedlem til bekreftet tilfelle tidligere denne uken. 

Dette er status så langt i helgen, men vi venter flere prøvesvar på de som ble testet i går.

18. desember 2020: Vi fikk melding om to nye bekreftede tilfeller i går kveld. De tilhører samme husstand, og nærkontakter er varslet, satt i karantene og testet i dag. Smittesporingsteamet følger situasjonen tett, og dersom det påvises flere tilfeller vil nye nærkontakter bli varslet så fort som mulig.

Av alle tester fra omsorgsboligen som ble tatt i går, mangler nå bare et prøvesvar. Til nå har prøvene vært negative, så dette lover godt. Alle berørte nærkontakter er testet og noen ytterligere ansatte som ledd i utvidet smittesporing. Det er nå ekstra smittevernstiltak i forbindelse med at flere er i karantene. Boligen antas å være tilbake i normal drift før julaften.

- Vi vil fortsette å teste - og reteste om nødvendig - for å sikre at det ikke er flere smittede i boligen enn de to som er bekreftet. Så langt er det ingen smittede beboere; noe vi selvfølgelig er svært glade for, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

 Med de siste tilfellene er Frogn nå oppe i 110 tilfeller så langt i pandemien. 

 17. desember 2020: To nye tilfeller er bekreftet i Frogn i dag. Disse har samme smittested utenfor vår kommune, men jobber begge i kommunal omsorgsbolig her i Frogn. Det er derfor flere beboere og mange ansatte i karantene. Beboerne i boligen er ivaretatt, og nærkontakter og berørte er varslet. Som rutine ved spørsmål om mulig smitte i kommunale omsorgstjenester, gjennomføres en utvidet smittesporing med testing av flere enn bare definerte nærkontakter.

- Det jobbes iherdig med smittesporing inkludert hurtigtesting. Vi vil ha vesentlig bedre oversikt i morgen. opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

16. desember 2020: Frogn kommunes smittesporingsteam jobber iherdig for å stoppe smittespredningen i kommunen. De melder at det nå er sporet flere tilfeller med tilknytning til Ruters busslinjer 500 og 505, morgen- og ettermiddagsrute.

- Vi ønsker derfor å be om at de som jevnlig pendler med disse bussene skal ha spesielt lav terskel for å melde seg til testing om de opplever symptomer eller mistenker smitte, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Vi har god kapasitet på vår teststasjon, for timebestilling ring tlf. 957 13 000.

15. desember 2020: Det er i dag bekreftet tre nye tilfeller av covid-19 i Frogn kommune. Det som gjør at vi nå er oppe i totalt 106 bekreftede tilfeller så langt i pandemien.

Et tilfelle har tilknytning til Seiersten ungdomsskole. Dette medfører at lærere og den klassen som er definert som nærkontakter, settes i karantene til 21. desember 2020. Alle de berørte varsles av skolen i dag og følges opp av smittesporingsteamet i morgen.

De to andre tilfellene er i samme husstand. De er ikke kjente nærkontakter, men mulig smittekilde er identifisert.

14. desember 2020: To nye tilfeller er meldt i kommunen i dag.
Det ene er et tilfelle i samme husstand til tidligere bekreftet smittet med tilknytning til Trollberget.Det andre tilfellet har så langt ukjent smittekilde, men sannsynligvis utenfor kommunen.

Totalt er det nå bekreftet 103 tilfeller i Frogn kommune så langt i pandemien.

13. desember 2020: Vi har fått prøvesvar på nesten alle av gårsdagens tester. - Alle nærkontakter tilknyttet vår kommunale omsorgsbolig har testet negativt, dette lover godt! sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.
Også andre kontakter som ble testet i går er negative. Som ekstra smitteverntiltak testes øvrige ansatte i dag. Forøvrig ingen nye smittetilfeller meldt.

11.-12. desember 2020: Vi fikk i går kveld ett nytt bekreftet tilfelle i Frogn. Dette er husstandsmedlem til tidligere bekreftet tilfelle og har tilknytning til Trollberget barnehage. Dette var et forventet prøveresultat hos en som allerede satt i karantene. 

Det er også bekreftet et smittetilfelle til, men denne oppholder seg i annen kommune og teller derfor ikke hos oss. Dette er forøvrig en kjent nærkontakt med smittekilde i annen kommune.

I dag er det videre bekreftet ett tilfelle med tilknytning til kommunal omsorgsbolig. Nærkontakter og berørte er varslet. - Som rutine ved spørsmål om mulig smitte i kommunale omsorgstjenester, gjennomføres en utvidet smittesporing med testing av flere enn bare definerte nærkontakter, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Dette betyr at vi i løpet av pandemien er oppe i totalt 101 smittetilfeller i Frogn.

9. desember 2020: Frogn kommune har mottatt to nye positive prøvesvar i dag. Det første tilfellet er nærkontakt til tidligere tilfelle som har tilknytning til utbruddet ved Trollberget barnehage, og satt allerede i karantene. Det andre tilfellet er testet og bekreftet i annen kommune og så overført oss. 

Til sammen er vi da oppe i 99 smittede totalt i løpet av pandemien.

8. desember 2020: Frogn kommune har fått 7 nye smittetilfeller bekreftet i ettermiddag. 4 av disse tilknyttet smitteutbruddet ved Trollberget, mens 2 er nærkontakter fra tidligere kjente tilfeller. Det siste tilfellet har foreløpig ukjent smittekilde. - Smittesporing iverksettes nå, rapporterer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

Frogn kommune er dermed oppe i 97 tilfeller totalt, mens det i tilknytning til smitteutbruddet i barnehagen regnes 22 tilfeller.

7. desember 2020: Kommunen har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Dette er ytterligere et tilfelle tilknyttet Trollberget barnehage. Personen var allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter. Dermed er vi oppe i 90 tilfeller så langt i pandemien. 

6. desember 2020: Ytterligere fire tilfeller er bekreftet i Frogn i dag. Vi har nå totalt 89 tilfeller bekreftet så langt i pandemien.

De fire nye tilfellene har tilknytning til utbruddet i Trollberget barnehage. Det betyr at det totalt er 17 tilfeller bekreftet i forbindelse med utbruddet. Fremdeles forventer vi at det kan komme noen flere tilfeller blant husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til dem som er bekreftet smittet via barnehagen.

- Også husstandsmedlemmer til barn som er i karantene er bedt om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. De må ha lav terskel for å isolere og teste seg, evt. teste seg på nytt ved nye symptomer, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som understreker at vi har god oversikt, men at utbruddet altså ikke er helt over ennå.

5. desember 2020: Det er nå bekreftet flere nye smittetilfeller i Frogn.

I går kveld ble det bekreftet et nytt tilfelle i kommunen. Etter smittesporing i dag er smittekilden fremdeles ukjent, men det er stadfestet flere kontakter utenfor kommunen. Den smittede er tilknyttet et kommunalt botiltak. De ansatte er satt i karantene og beboerne er ivaretatt. Lokalene vil bli vasket og desinfisert.

I dag er det videre så langt bekreftet ytterligere seks nye tilfeller, der tre av dem er tilknyttet Trollberget barnehage som direkte nærkontakter til tidligere bekreftede tilfeller. 

To tilfeller er husstandsmedlemmer til et bekreftet tilfelle tidligere denne uken, mens det siste tilfellet er nærkontakt til bekreftet tilfelle fra i går kveld.

Dette betyr at vi nå samlet er oppe i 85 tilfeller totalt under pandemien. - Fremdeles pågår analyser på Ahus av gårsdagens prøver. Det betyr at det kan komme flere i løpet av kvelden, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som oppfordrer til fortsatt smitteverndugnad i Frogn.

4. desember 2020: Etter at vi har mottatt svar på tilnærmet alle de siste prøvene som ble tatt i går, meldes det ikke om nye smittetilfeller i Frogn.

Det er gjennom sist uke bekreftet 10 tilfeller med tilknytning til Trollberget barnehage. For å sikre at testene av aktuelle nærkontakter tas på så riktig tidspunkt som mulig, skal ytterligere ti tester også gjennomføres i dag og i morgen. Noen av disse er re-tester.

- Når vi får svarene på disse, regner vi med å ha den kontrollen og oversikten vi trenger. Det kan komme flere tilfeller neste uke blant nærkontakter til de som er bekreftet smittet. Så lenge dette er nærkontakter i karantene så vil det gi oss bekreftelse på at smittesporingen har gitt resultater og at vi har klart å lukke dette smitteutbruddet, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Enhet for barnehage opplyser at lokalene er rengjort og desinfisert og at barnehagen vil åpne så raskt det er driftsteknisk mulig.

Nytt om vaksinering mot covid-19

Frogn er klare for massevaksinering. Frogn kommune har klargjort planene for massevaksinasjon av befolkningen, og har også gjennomført en øvelse som viser at vi er godt rustet og klare for jobben når covid-19-vaksinene blir tilgjengelig for kommunen.

- Å få til en vellykket massevaksinering krever mye personell; ledelse, planlegging, logistikk, smittevern og sikkerhet, vaksinatører og administrativt personell. De som er tiltenkt roller ved massevaksinasjon har trent på rollene og oppgavene på øvelsen kommunen hadde 4. november. Øvelsen var en nyttig erfaring og gav oss gode læringsmomenter som vi har justert planen etter, sier beredskapskoordinator Rune Hammer.

Frogn kommune har også testet en digital løsning for booking og forbedret denne slik at innbyggere kan bestille vaksinasjon uten å måtte sitte i telefonkø. Vi vil ha en betjent løsning for de som ikke kan bestille via nett.

På massevaksinasjonssenteret kan vi vaksinere 100 innbyggere per time. Dersom det blir nødvendig kan vi ha åpent i 12 timer og vil da klare å vaksinere 1200 innbyggere i løpet av en dag. Vi venter på ytterligere føringer angående hvem som skal vaksineres og om det blir utvalgte grupper og eventuell rekkefølge. Vi vil komme tilbake med mere informasjon når dette er klarlagt.

3. desember 2020: Frogn kommune har i går kveld og i dag fått bekreftet to nye tilfeller med tilknytning til utbruddet i Trollberget barnehage. Disse  tilfellene er bekreftet etter systematisk smittesporing, og er nærkontakter til et bekreftet tilfelle i barnehagen. De er altså ikke direkte tilknyttet barnehagen. De som på grunn av smitteutbruddet i Trollberget er i karantene eller som har barn i karantene, bes være spesielt oppmerksomme på symptomer. Ved symptomer skal man isolere seg og hustandsmedlemmer skal holde karantene.

Kommunen har også registrert ytterligere ett tilfelle smittet i dag – dette er kjent nærkontakt til bekreftet tilfelle i annen kommune.

Til sammen har nå kommunen totalt 78 smittetilfeller gjennom pandemien. – Heldigvis har vi i hovedsak oversikt over smitteveiene, og kjenner smitteårsaken i så å si alle tilfellene våre. Dette gjør oss trygg på at selv om det kan forekomme, har vi ikke mye ukjent smitte hos oss. Det betyr mye i den videre utviklingen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

2. desember 2020: Frogn kommune har i går kveld og i dag mottatt flere prøvesvar fra utbruddene i Trollberget barnehage og ved Frogn vgs. 

Det er bekreftet ytterligere tre positive tilfeller ved Trollberget. Til nå har totalt 8 tilfeller blitt bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet. 5 av disse er tilhørende Frogn, 3 tilfeller er bosatt i andre kommuner. Alle tilfellene meldes å være stort sett i grei form. Flere prøvesvar tilknyttet utbruddet forventes utover kvelden og morgendagen.

Det er i tillegg bekreftet et tilfelle som er nærkontakt til et tilfelle i annen kommune. 

Det meldes foreløpig ikke om flere smittede ved Frogn vgs.

Alle de positive prøvesvarene som kom i dag var forventet, da de testede var nærkontakter med symptomer. 

- Vi er altså oppe i 75 bekreftede tilfeller i Frogn så langt i pandemien. Pr i dag er smittetallet pr 100 000 de siste 14 dager steget til 95,2 i kommunen. Dette skyldes smitteutbruddene, med nå kjente smitteveier. Med den jobben som gjøres av smitteteamet og andre, håper vi å moderere dette tallet ganske raskt, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

1. desember 2020: Frogn kommune er nå oppe i 72 smittetilfeller av covid-19. Vi fikk bekreftet smitte hos en nærkontakt til tilfelle tilhørende Frogn VGS, mens de resterende tilfellene er tilknyttet Trollberget barnehage.

Etter at Frogn kommune som et ekstra tiltak valgte å utvide smittesporingen med å teste alle ansatte og også barn der det var ønsket, er det i dag avdekket 4 nye smittetilfeller i Trollberget barnehage. Dette gir totalt 5 tilfeller i denne barnehagen, og gjør at dette defineres som et smitteutbrudd som er varslet til FHI og fylkesmannen.

Ett av de nye tilfellene, som ved testing var uten symptomer, tilhører en annen avdeling i barnehagen. Dermed er det nå ytterligere en avdeling som settes i karantene. Barnehagen har valgt å stenge også den siste avdelingen i dag, frem til man får svar på alle prøver og bedre oversikt over situasjonen. Smittekilde for det første tilfellet er fremdeles uavklart.

- Flere av de nye tilfellene var uten symptomer frem til i dag. Dette viser hvor utfordrende  dette viruset er, og at smitte kan bevege seg i samfunnet skjult før vi oppdager det. Det at flere får symptomer først nå, gir grunn til å håpe at vi nå får stoppet videre smitte i det disse nærkontaktene nå settes i karantene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som følger situasjonen tett og fortsatt maner oss alle til god avstand og god håndhygiene.

Frogn videregående skole har hatt økning i antall smittetilfeller i dag. Det er så langt 2 bekreftede tilfeller, hvorav en bosatt i vår kommune. Tilfellene er tilknyttet samme klasse, som er satt i karantene. 
- I likhet med tilfellene i Trollberget barnehage, er dette definert som et smitteutbrudd som vil bli varslet til FHI og fylkesmannen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 
- Klassen var allerede satt i karantene og tilfellet bekreftet idag endrer ikke karantenetiden for nærkontaktene.

- Vårt smittesporingsteam jobber intenst med å definere og kontakte nærkontakter som følge av de nye tilfellene i dag. Disse vil bli oppringt og vi håper gjennom godt smittesporingsarbeid å ha mer klarhet i disse to utbruddene om noen dager, sier hun

November 2020

29. november 2020: Det er i kveld bekreftet et covid-19 tilfelle med tilknytning til Trollberget barnehage. Alle nærkontakter som er berørt av dette tilfelle er varslet i kveld og følges opp videre av smittesporerne i kommunen.

- Alle barn og ansatte med tilknytning til den aktuelle avdelingen settes i karantene t.o.m. 5. desember 2020, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Dette innebærer at: 

 1. Barn/voksne som er definert som nærkontakt skal være i karantene, de øvrige i husstanden trenger ikke være i karantene med mindre den som er definert som nærkontakt har symptomer. 
 2. Dersom nærkontakt har symptomer, skal denne holde seg isolert og husstanden til denne skal holde karantene til prøvesvar er klart.
 3. Dersom andre i husstanden har symptomer, ber vi om at disse melder seg til testing snarest og holder karantene til prøvesvar er klart.

- Kommunen har satt inn utvidede tiltak i barnehagen og ber om at alle ansatte i barnehagen tester seg som ledd i en utvidet smittesporing for å sikre at vi har oversikt over smittesituasjonen. Foreløpig er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak, men kommunen vil følge utviklingen tett kommende uke og kan forsterke tiltakene dersom det dukker opp flere tilfeller, sier kommuneoverlegen, og ber alle med tilknytning til barnehagen om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer. Voksne med symptomer bes melde seg til testing, barn kan testes dersom det er ønske om det. Det er viktig at det opplyses om evt. tilknytning til Trollberget barnehage.

Nytt tilfelle bekreftet i dag - og det er tilfelle nr 67 så langt i Frogn. Dette er en mulig nærkontakt til et kjent tilfelle i annen kommune. Personen er i god form, og nå isolert hjemme. Smittesporing er iverksatt og det rapporteres om få nærkontakter.

27. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet tre nye smittetilfeller i dag. Dette er husstandsmedlemmer til tidligere bekreftet tilfelle. Smittesporing er igangsatt, og som følge av dette er en klasse ved Seiersten ungdomsskole berørt. Her settes elever og lærere i karantene - med hjemmeundervisning - ut neste uke.  Elevene er sendt hjem og foresatte er varslet. Det er også trolig at nærkontakter i forbindelse med fritidsaktiviteter vil bli berørt i forbindelse med de siste tilfellene. 

26. november 2020: Frogn kommune har i dag besluttet å foreløpig videreføre de forsterkede smitteverntiltakene (innført 11. november 2020 og gjeldende til 30. november 2020) frem til 8. desember 2020. Kommunen vil fortsette å følge utviklingen tett, både i egen kommune og i omkringliggende region.

PS: Vi oppfordrer alle våre innbyggere til raskt å teste seg ved symptomer. Kommunen har god kapasitet på testsenteret; kort ventetid på test og raskt svar på prøvene. 

25. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Den smittede er isolert i eget hjem, og i relativt god form. Smittesporing er i gang, nærkontakter er satt i karantene og vil bli testet. Smittekilden er foreløpig ukjent og det kan bekrefte det vi er bekymret for – nemlig at vi har skjult smittespredning her i Frogn.

Testene av nærkontakter som ble tatt i forbindelse med smitte ved Seiersten ungdomsskole i helgen, er nå nesten alle bekreftet negative. Nærkontaktene skal holde sin karantene tiden ut men med forsiktig optimisme ser det ut som om dette tilfellet ikke har bidratt til noen stor spredning, og det er gledelig, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Kommunen er med dette oppe i totalt 63 tilfeller i løpet av pandemien.

22. november 2020: Smittesporingsarbeidet rundt de to smittetilfellene som ble bekreftet i Frogn kommune i går, har pågått gjennom hele helgen. Kilden til smitte er som tidligere nevnt kjent. 75 nærkontakter fra skole, fritidsaktiviteter og privat sammenheng er sporet og kontaktet.

- Noen få har vi ikke lykkes i å nå. Vi minner derfor igjen om at alle bør ta telefonen i disse tider selv om det er et ukjent nummer, påpeker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Alle nærkontaktene som er bosatt i Frogn vil bli testet i løpet av søndag og mandag. De øvrige er overført til sine bostedskommuner for videre oppfølging.

Som et resultat av smittesporing er flere elever og lærere ved Seiersten ungdomsskole satt i karantene. Det er totalt 9 lærere og 42 elever som er satt i karantene i 10 dager og dermed vil ha digital undervisning ut den kommende uken.

 Det andre smittetilfellet tilhører Drøbak skole, men fordi denne ikke har vært på skolen i smitteførende periode, settes ingen i karantene her. Kommuneoverlegen mener det er liten smittefare, og elever og ansatte som er symptomfrie kan derfor møte på skolen som vanlig i morgen mandag. 

- Avklaringene rundt dette er kvalitetsikret med FHI, forsikrer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som likevel understreker viktigheten av lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer og melde seg til testing: - Vi må alle vise ekstra varsomhet nå, slik at vi kan fortsette å holde kontroll på smittesituasjonen. Et smittetilfelle kan, som i dette tilfellet, få store ringvirkninger, sier kommuneoverlegen som også kan fortelle at smitten i disse siste to tilfellene kan spores tilbake til et konkret utbrudd i en annen kommune.

PS: Smitteførende periode er perioden fra og med 48 timer før symptomene begynner og de første 5 dagene etter symptomdebut. Deretter avtar smittsomheten betydelig og 10 dager etter symptomdebut regnes man ikke lenger som smittsom. Så lenge man ikke har feber 10 dager etter symptomdebut, slipper man som smittet ut av isolering på dag 11 i eget sykdomsforløp. Litt andre regler er det likevel for dem som blir alvorlig syke.
Alle disse reglene har smittesporingsteamet god kontroll på og vi oppdaterer oss fortløpende på endringer fra FHI.

21. november 2020: Frogn kommune har fått bekreftet to nye smittetilfeller i dag. Begge tilhører samme husstand og er nærkontakter til et tidligere bekreftet tilfelle.

Smittesporingsarbeidet inkluderer blant annet en fritidsaktivitet og en klasse på Seiersten, der elever og lærere er satt i karantene.

Smittesporingsteamet i Frogn kommune vil kontakte alle berørte i klassen og øvrige nærkontakter i morgen og sette de opp til covid-19 test mandag 23.11.

16. november 2020: Nytt smittetilfelle ved Frogn vgs

Ved Frogn videregående skole har en elev i dag fått påvist korona. Den smittede er ikke bosatt i Frogn. 

39 elever og 3 lærere er satt i karantene, hvorav 21 av disse er hjemmehørende i Frogn. Samtlige nærkontakter vil bli kontaktet. Skolen og smittesporingsteamet i bostedskommunen til den smittede er i full gang med denne jobben.

Smittesporingsteamet i Frogn vil ta kontakt og avtale tidspunkt for testing av berørte nærkontakter i Frogn i morgen. Forhåpentligvis får vi testet de fleste allerede i løpet av tirsdag. 

– Alle elever som har vært i nærkontakt med den smittede eleven har fått beskjed om ti dagers karantene. Undervisningen vil i denne perioden foregå digitalt, skriver skolen.

Oslo kommune har i dag innskjerpet sine smitteverntiltak. Frogn kommune har etter en helhetsvurdering kommet til at tilsvarende skjerpelser ikke innføres i Frogn. - Ut fra den lokale smittesituasjonen anses dette ikke som nødvendig nå, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Frogn kommune følger nøye smittesituasjonen, og oppfordrer til fortsatt stor aktsomhet. Nasjonale regler og tiltak som ble innført i Frogn forrige uke skal følges.

Det oppfordres videre til fortsatt sosial distansering gjennom

 • fortsatt hjemmekontor der det er mulighet til det
 • å unngå reiser til Oslo og også på tvers i vår region med kollektivtransport (skoletransport unntatt)

- Smittetrykket blant barn og unge i Frogn har vært lite, og jeg vil berømme våre flinke ungdommer som har klart å vise fornuft gjennom denne pandemien, sier ordfører Hans Kristian Raanaas. – Det viktige nå gjelder ikke bare dem, men for oss alle: Hold deg hjemme, begrens sosial kontakt, vask hendene - og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn.

Her er en liten oversikt over status i Frogn pr i dag:

Bekreftet smitte totalt: 60 - der 4 er isolert pr nå.

Smitte pr 100 000 innbyggere: 44,4

Aldersfordeling:

0-10 år: 0

11-20 år: 8

21-30 år: 8

31-40 år: 3

41-50 år: 9

51-60 år: 25

61-70 år: 5

Over 70 år: 2 

Nærkontakter: Pr 16.11 er ca 18 personer i karantene
Til nå har vi fulgt opp 567 nærkontakter
 445 tilknyttet våre tilfeller
 179 tilknyttet andre kommuner

Testing: Til nå har vi utført over 5000 tester
250 i mars
1282 i juli
1044 i oktober
Ca 500 så langt i november

Etter en periode med forsinkede prøvesvar, melder Ahus at de nå er mer eller mindre ajour.

15. november 2020: Ytterligere ett tilfelle er nå bekreftet i Frogn. Det betyr at tallet på smittede totalt i pandemien nå er 60.

Dette er et forventet tilfelle, da denne er hustandsmedlem til et tidligere bekreftet tilfelle. Personen er isolert i eget hjem og smittesporing er utført. Det er ingen nye nærkontakter.

14. november 2020: Vi melder om et nytt smittetilfelle. Smittesporing er fullført og en nærkontakt er testet. Det betyr at vi til nå i pandemien har hatt 59 bekreftede tilfeller. Kommuneoverlegen påpeker at vi trolig har hatt betydelig flere tilfeller totalt sett. Slik situasjonen er nå antar man at om lag 40% av tilfellene oppdages.

Det siste tilfellet er nå isolert i eget hjem. Denne personen er bekreftet nærkontakt til annet tilfelle, utenfor Frogn. Det meldes om få nye nærkontakter i forbindelse dette tilfellet.

12. november 2020: I dag er det nå totalt bekreftet to nye tilfeller. Det vil si at vi nå er oppe i 58 tilfeller. De to siste tilfellene er begge kjente nærkontakter som er i karantene. Smittesporing for den som først ble bekreftet, resulterte ikke i nye nærkontakter. Smittesporing for siste tilfelle settes igang nå. Det forventes at det vil bli få nærkontakter også her. 

Status så langt i pandemien i Frogn viser: 

Bekreftede tilfeller:

58 totalt

-        1 død

-        2 isolerte pr nå

-        55 friskmeldt

Testede:

Til nå har vi utført over 4900 tester

-        250 i mars

-        1282 i juli

-        1044 i oktober

 Aldersfordeling:

 • 0-10år: 0
 • 11-20år: 8
 • 21-30år: 7
 • 31-40år: 3
 • 41-50år: 9
 • 51-60år: 24
 • 61-70år: 4
 • Over 70: 2

Smittested:

1. Utlandet: 13

              - Sentral Europa: 9

              - Øst Europa: 2

              - Norden: 2

2. Norge: 44

              - Frogn: 26

              - Annen kommune: 17

              - Ukjent: 1

Smittekilde:

 • Reise utland: 13
 • Familie: 17
 • Familie: 9
 • Jobb/ kolleger: 12
 • Servicenæring: 6
 • Barnehage/ skole: 0
 • Ukjent: 3

11. november 2020: Ordfører Hans Kristian Raanaas sendte i går ut følgende sms-varsling til alle våre innbyggere på registrert mobilnummer på bostedsadresse i Frogn:

Frogn kommune varsler om strengere smitteverntiltak. Jeg ber dere alle om å samarbeide for å begrense smitte; nå er det alvor. Vi klarer det ikke uten dere! Hold dere mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn. Ta vare på hverandre!

Fra onsdag 11. november 2020 kl 24.00 gjelder følgende restriksjoner i vår kommune: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/koronavirus-oppdatert-informasjon/

Hilsen ordfører Hans Kristian Raanaas

For information in different languages: https://www.frogn.kommune.no/korona/information-in-other-languages/

Fikk du ikke meldingen? Se her for registrering av ditt mobilnummer: https://www.frogn.kommune.no/felles/blir-du-varslet/

10. november 2020: Nye smittevernrestriksjoner i Frogn kommune

Norge er i starten på andre smittebølge og viruset sprer seg raskt. Frogn kommune har derfor besluttet å innføre nye forsterkede smitteverntiltak, gjeldende fra onsdag 11. november 2020 kl 24.00. Skal vi stoppe smittespredningen, må vi holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt de nærmeste ukene.

Vedtatte tiltak om sosial nedstengning i tre uker skal bidra til nedsatt smittespredning, uten at kommunen og samfunnet for øvrig behøver å stenge ned alle tjenester. De ekstra tiltakene er vurdert ut fra nærheten til Oslo og de andre kommunene i vår region, samt smittetrykket i Frogn og gjelder frem til 30. november 2020.

Ordfører Hans Kristian Raanaas har via sms varslet alle innbyggere om de nye smitteverntiltakene i kommunen: - Jeg ber dere alle om å samarbeide for å begrense smitte; nå er det alvor! Vi gjør det vi kan for å beskytte våre innbyggere, samtidig som vi forsøker å skjerme barn og unge. Men vi klarer det ikke uten dere! Hold dere mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt og følg de påbudene som gjelder nasjonalt og i Frogn. Ta vare på hverandre!

Her finner du de nasjonale reglene som gjelder hele landet: https://www.frogn.kommune.no/korona/rad-og-regler-i-frogn/#heading-h3-2

I tillegg har kommuner med spesiell smittesituasjon eller i samme bo- og arbeidsregion som større byer, plikt til å vurdere ekstra regler for sin kommune. Fordi vi er i randsonen til Oslo, er det nå innført ekstra strenge smittevernregler i Frogn.

7. november 2020: Frogn kommune har fått melding om ytterligere ett smittetilfelle i kveld. Dette er en test tatt på onsdag. Smittesporing er igangsatt. Smittekilde er foreløpig uavklart og antall nærkontakter er ukjent enda.

- Jeg vil understreke hvor viktig det er at de som har testet seg overholder karantenen mens de venter på prøvesvar. Det er selvfølgelig kjedelig når prøvesvar lar vente på seg, men om dette brytes, kan konsekvensene bli store. Selv om du tror du er frisk, eller syk av noe annet enn covid-19, er det problematisk om karantenen brytes. Når prøven viser seg å være positiv, blir smittesporingsjobben ekstra utfordrende - og ikke minst kan følgene bli alvorlige, understreker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Vi har et nytt smittetilfelle bekreftet i kommunen i formiddag. Dette er en kjent nærkontakt som allerede er i karantene. Perswonen har derfor et begrenset antall nye nærkontakter, disse settes i karantene. 

- Ahus har stort etterslep på prøver, så dette var en prøve fra tirsdag, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. - Dette betyr at vi kan få flere tilfeller som er blitt testet denne uka; blant annet nærkontakter med symptomer - i tillegg til andre. Det er derfor all grunn til vise aktsomhet med tanke på smittevern i kommunen.

6. november 2020: Minst mulig sosial kontakt. Det er meldingen både fra nasjonale myndigheter og fra Oslo, der det innføres strenge tiltak fra midnatt natt til tirsdag. I Frogn vil kriseledelsen ha møte mandag for å ta stilling til hvilke ekstratiltak som skal innføres i vår kommune. Tiltakene vil vurderes ut fra nærheten til Oslo og de andre kommunene i vår region, samt smittetrykket i Frogn.

5. november 2020: Regjeringen har i dag innført nye nasjonale bestemmelser, se oversikt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/ 

I tillegg er det varslet flere nye tiltak i regioner med mye smitte. Dette vil gjelde for Frogn, som randkommune til Oslo.

NB UTGÅTT: For Frogn gjelder foreløpig følgende nye bestemmelser i tillegg til lokale bestemmelser som ble innført 30. oktober:

Kollektivreiser:

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo og også på tvers i vår region. Påbud om munnbind videreføres.

Private arrangementer:

Offentlig sted: maks 20 på offentlige steder og i leide lokaler 

Uteliv
Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

Dette gjelder for Frogn fra 30. oktober -10.november 2020

 

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters avstand.

Påbud vedtatt i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo og også på tvers i vår region. Unngå unødvendige reiser.

Nasjonal anbefaling som også gjelder i Frogn

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for serveringssteder med   skjenkebevilling.

Nasjonalt påbud som også gjelder i Frogn

Anbefaling om ha et system for registrering av gjester for serveringssteder uten skjenkebevilling.

Anbefaling i Frogn

Offentlig arrangement:

-          Inne maks 200 med faste sitteplasser

-          Inne maks 50 uten fast sitteplass

-          Ute maks 600 med faste sitteplasser

Nasjonalt påbud med lokal tilpasning i Frogn pga nærhet til Oslo (lokal forskrift §3a)

Privat arrangement: 

-          Privat sted: maks 5 gjester utover de som bor der*

-          Offentlig sted: maks 20 på offentlige steder og i leide lokaler 

*Med unntak for barnehage- og skolekohorter (gjelder kun på privat sted)

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler bruk av hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som trenger å pendle gjennom Oslo. Gjelder også arbeidsplasser i Frogn der dette er mulig.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

 

Oktober 2020

4. november 2020: Frogn har fått et nytt smittetilfelle bekreftet i dag. Dette er en kjent nærkontakt som allerede var i karantene. - Dette viser hvor viktig det er at folk overholder karantenereglene, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun opplyser at smittesporing er iverksatt og at smittekilden anses å være utenfor Frogn kommune. 

Kommunen har nå 54 tilfeller så langt i pandemien. 

Nye smitteverntiltak: Hva gjelder i Frogn?

Norge er på full fart inn i en ny smittebølge, og nå tas det ytterligere grep for å trygge innbyggerne våre. Også i Frogn innføres det ekstra smitteverntiltak. Her er det som gjelder for Frogn fra 30. oktober og i første omgang frem til 15. november 2020.

 - Vi kan ikke vente og se. Vi må gjøre det vi kan NÅ, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas, og forklarer de nye smitteverntiltakene i vår kommune slik: – Frogn kommune er forpliktet til å følge opp de nasjonale tiltakene, men har også et eget ansvar for å vurdere om det er behov for å innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Som randkommune til Oslo har vi mye samhandling i forbindelse med pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter, så våre tiltak er begrunnet i lokale hensyn knyttet til arbeidet med smittebegrensning. Vi anmoder på det sterkeste om at alle våre innbyggere følger våre lokale råd og regler. 

Dette gjelder for Frogn fra 30. oktober - 15. november 2020:

 

 

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters   avstand.

Påbud vedtatt i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaling om å unngå kollektivtransport til og fra Oslo. Unngå unødvendige reiser.

Nasjonal anbefaling som også gjelder i Frogn

Påbud om å ha et system for registrering av gjester for serveringssteder med   skjenkebevilling.

Nasjonalt påbud som også gjelder i Frogn

Anbefaling om ha et system for registrering av gjester for serveringssteder uten   skjenkebevilling.

Anbefaling i Frogn

Offentlig arrangement:

-          Inne maks 200 med faste sitteplasser

-          (inne maks 50 uten fast seteplass med ikrafttredelse av lokal §3a)

-          Ute maks 600 med faste sitteplasser

Nasjonalt påbud med lokal tilpasning i Frogn pga nærhet til Oslo

Privat arrangement: *

-          Privat sted: maks 5 gjester utover de som bor der

-          Offentlig sted: maks 20 uten faste sitteplasser, maks 50 med faste sitteplasser

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler bruk av hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller   som trenger å pendle gjennom Oslo. Gjelder også arbeidsplasser i Frogn   der dette er mulig.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

Anbefaler å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og   ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Anbefaling i Frogn pga nærhet til Oslo

 * Bursdag og Halloween? Barn i barnehage- og barneskolealder kan feire bursdager og Halloween med sin kohort. Gjelder altså kun på barnetrinnet – og barnas foreldre er ikke inkludert i kohortene.

* Fem på besøk? I tillegg til egen husstand, kan du ha besøk av fem hjemme hos deg selv – flere om de tilhører samme husstand - men det betyr altså ikke at fem ulike husstander kan treffes samtidig.

- De fleste smittes av kjente på kjente steder. Derfor er det viktig at vi møter færre og holder avstand. Hvis vi begrenser antall mennesker vi er sammen med, begrenser vi smittespredningen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som også minner om de fire viktigste huskereglene:

1. Hold en meter avstand til hverandre.

2. Hold deg hjemme hvis du er syk.

3. Hold hendene rene. 

4. Hold nede antall mennesker du møter.

29. oktober 2020: Vi har et nytt smittetilfelle i Frogn, og er da oppe i 53 tilfeller totalt siden pandemien startet her i mars. Den smittede er isolert i eget hjem og er kjent nærkontakt til bekreftet tilfelle i annen kommune.

26. oktober 2020: Nye nasjonale retningslinjer strammer inn smitteverntiltakene. Dette gjelder også i Frogn. Se oversikt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

Nytt fra kultursektoren:

Regjeringen har innført en ny stimuleringsordning for kultursektoren for høsten 2020, i tillegg videreføres kompensasjonsordningen. Les mer om stimuleringsordningen og søk her: https://www.kulturradet.no/korona

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Søknadsfristen er 15. januar 2021. Se mer her: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/

21. oktober 2020: Det er i dag konstatert ytterligere et smittetilfelle i Frogn. Dette tilfellet knyttes til Dyrløkkeåsen skole. Den smittede har vært i karantene siden lørdag og er nå isolert hjemme, i god form, uten symptomer.

Smittesporing er igangsatt, og nye nærkontakter settes i karantene. Foreløpig ser det ut til at noen få av de som allerede er i karantene, vil få forlenget sin karantenetid. Dette berører kun de som har vært i nærkontakt med det nye smittetilfellet, og de vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen.

Ifølge kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl er smittesporingsarbeidet omfattende og tidkrevende: - Denne uken er hittil 233 personer testet ved vårt testsenter (145 på mandag og tirsdag, 88 på onsdag) - og deriblant alle de 97 nærkontaktene ved Dyrløkkeåsen skole. Foreløpige svar viser altså ett nytt tilfelle. Hypotesen er at denne er smittet på skolen onsdag - men vi kan ikke være sikker på dette helt enda, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som maner til fokus på smittevern og ekstra varsomhet i tiden som kommer.

17. oktober 2020: Det er i dag bekreftet to nye tilfeller av covid-19. Disse har tilknytning til vårt siste tilfelle i kommunen.

Nærkontakter i forbindelse med smittesporing inkluderer to trinn ved Dyrløkkeåsen skole. Elevene på 6. og 7. trinn settes i karantene, i tillegg til noen ansatte ved skolen. Alle aktuelle elever, foresatte og ansatte som er nærkontakter varsles av skolen i dag, og smittesporingsteamet tar kontakt med alle i løpet av helgen.

- Det er viktig å merke seg at ingen bekreftet smittet har vært på skolen mens de har hatt symptomer. Smitterisikoen for nærkontakter ved skolen anses derfor som relativt liten, ifølge kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Hun understreker likevel at det er viktig at karantenen overholdes for å være sikre på at vi begrenser evt. videre smitte.

Frogn kommune er dermed oppe i totalt 51 smittede i løpet av koronaepidemien.

15. oktober 2020: Vi har fått konstatert et nytt smittetilfelle av covid-19 i Frogn. Smittesporing er igangsatt, og mistenkt smittekilde synes å være utenfor vår kommune. Den smittede er isolert i eget hjem, og seks nærkontakter er satt i karantene.

14. oktober 2020: Midlertidig forskrift om påbud om munnbind på kollektivreiser videreføres i Frogn til 5. november 2020.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunestyret vedtok 12. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, se mer informasjon her

12. oktober 2020: Tallene under viser smittesituasjonen i Frogn og status for vår kommune så langt i pandemien.

- Dette viser hvor flinke innbyggerne våre har vært til å følge opp tiltakene rundt smittevern. At innbyggerne i Frogn viser ansvarlighet rundt dette, er en investering i fremtiden, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Testede:

Antall tester utført i kommunens tjenester fra 27. februar 2020 til 7.oktober 2020:

3706 tester

Bekreftede tilfeller:

Antall positive covid-19 prøver: 48

Antall døde: 1

Antall friskmeldte: 47

Av disse tilfellene er vi kjent med at det er noen få tilfeller der personen har hatt langvarige plager i etterkant av sykdomsperioden som kan skyldes covid-19.

- Tallet forteller oss ikke hvor mange som faktisk har hatt covid-19 siden februar. Til å begynne med var testkapasiteten begrenset og vi fanget derfor opp en lavere andel av de faktisk smittede enn det man gjør i dag hvor alle med symptomer kan teste seg.

Vi regner med at et sted mellom 100 og 200 personer i Frogn har hatt covid-19 frem til nå. Det innebærer også at vi har lav immunitet i befolkningen, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

Aldersfordeling:

Alder

0-10år

11-20år

21-30år

31-40år

41-50år

51-60år

61-70år

Over 70

Antall

0

5

6

2

8

22

4

1

Smittested:

Mest sannsynlig sted hvor smittesituasjonen har funnet sted i henhold til opplysninger fremkommet i smittesporingsarbeidet:

Utlandet: 13

Norge: 35

Smittekilde:

Mest sannsynlig smittekilde i henhold til opplysninger fremkommet i smittesporingsarbeidet

Kilde

Reise Utland

Familie

Venner

Jobb/

kollegaer

Servicenæringen

 

Barnehage/

skole

Ukjent

Antall

13

13

8

10

5

0

2

Summen blir høyere enn 48 da noen tilfeller tilhører mer en enn kategori

Barnehager og skoler:

Det har til nå i pandemien ikke vært noen kjente smittesituasjoner på skoler eller barnehager i Frogn foruten tilfellet ved Frogn VGS som ikke er bosatt i Frogn. Ingen av nærkontaktene til dette tilfellet bosatt i Frogn fikk påvist smitte.

Ca 35 barn har vært i karantene (bhg og grunnskole) til nå.

Helsetjenester:

Tilfellene så langt har i svært liten grad affisert helsetjenestene våre og vi har til nå ikke hatt utbrudd i noen av våre helsetjenester.

Nærkontakter:

Kommunen har fulgt opp 396 nærkontakter, herunder nærkontakter til tilfeller i egen kommune samt bekreftede tilfeller i andre kommuner.

I snitt har hvert bekreftet tilfelle i Frogn hatt 6,18 nærkontakter som er blitt satt i karantene. Antallet har variert mellom 0 og opp til 50 nærkontakter satt i karantene.

Av det vi kjenner til av bekreftede smittede fra våre tilfeller har R-tallet vært 0,22.

Veien videre:

Vi går nå inn i forkjølelses- og influensasesongen. Det er vanskelig å forutsi hvordan covid-19 epidemien i Norge vil utvikle seg, men det forventes flere tilfeller. I første omgang som spredte tilfeller, klynger og utbrudd. Deretter forventes ny smittebølge slik vi nå ser i store deler av Europa.

- Med smittevernstiltakene som vi alle følger kan vi holde smittetallene stabile og unngå ny smittebølge. Vi må holde ut litt til, sammen! oppfordrer kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl.

9. oktober 2020: Frogn kommune har sendt brev til alle kommunens næringsdrivende innen servering om nye retningslinjer. Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24.00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober 2020, samtidig innføres det påbud om registrering av besøkende på steder med skjenking.

Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede, ifølge våre nasjonale myndigheter. Serveringsstedene må finne egnede systemer der man registrerer alle besøkende per dag. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Disse listene kan kun benyttes av Frogn kommune til eventuell smittesporing, og listene skal oppbevares trygt og slettes etter 10 dager.

- Vi oppfordrer også til frivillig registering av kontaktinformasjon for gjester på serveringssteder uten skjenkebevilling, sier næringsrådgiver i Frogn kommune, Karianne Thomassen, som har sendt varselet til aktuelle næringsdrivende.

Kommunene har videre et kontrollansvar for alle arrangementer, både de med og uten skjenkebevilling. Det er avgjørende at kommunene øker kontrollaktiviteten sin mot arrangementer og at disse overholder smittevernreglene. - Vi er i jevnlig kontakt med nabokommuner og Oslo kommune for sammen å bidra til best mulig samkjørt smittevernsopplysning og -håndtering. Innsatsen med registering fra næringsdrivende i Frogn vil bidra til en raskere og mer effektiv smittesporing dersom vi havner i en smittesituasjon i en av våre bedrifter. Frogn kommune oppfordrer sterkt til å finne gode løsninger og systemer. Vi vil benytte anledningen til å takke alle for den ekstra innsatsen den siste tiden, og ser frem til videre godt samarbeid med våre næringsdrivende i tiden som kommer, sier kommuneoverlege Merete A. Nordaas Hvistendahl.

Se mer info her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/viktig-informasjon-til-naringsliv-idrett-og-kultur/

Mer informasjon fra regjeringen finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-nasjonale-smitteverntiltak-erstattes-av-lokale-tiltak-ved-smitteutbrudd/id2767070/

September 2020

30. september 2020: Påbud om munnbind på kollektivreiser fra 1. oktober 2020 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune vedtatt av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret i Frogn i sak 85/17, 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  § 1 Kollektivreiser

1. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

2. Forskriftene trer i kraft 01.10.20 kl. 12.

3. Det gjøres en ny vurdering av forskriftene 15. oktober 2020.

29. september 2020: Frogn kommune innfører påbud om munnbind ved reiser i kollektivtrafikken, både til og fra Oslo og internt i regionen. Påbudet vil gjelde ved trengsel og der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Iverksettelsen av påbudet vil samordnes med de øvrige Follo-kommunene.

Vi har i dialog med de andre kommunene i Follo, kommet frem til at dette påbudet bør innføres slik at det blir likhet i vår felles bo- og arbeidsregion. Frogn har gjennom hele pandemien kjørt en råd- og veiledningslinje og har samarbeidet godt med våre innbyggere,ansatte og næringsliv. Dette ønsker vi å fortsette med, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Frogn kommune har, i likhet med andre nærliggende kommuner til Oslo, gått gjennom de nye tiltakene som er innført i Oslo. Her er det gjeldende fra i dag innført påbud om munnbind i kollektivtransporten og forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser, samt begrensning på ti personer i private sammenkomster.

Frogn kommune innfører ikke samme forbud, men oppfordrer arrangører til å rådføre seg med kommunen ved slike større arrangementer fremover.

Når det gjelder registrering av gjester på skjenkesteder, oppfordrer Frogn kommune serveringsstedene til å bygge opp systemer som gjør det mulig å ha slik oversikt. - Dette kan bli viktig i smittesporingsarbeidet fremover, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl og anbefaler en gradvis innarbeidelse av slike oversikter, som ikke bryter med personvernhensyn og slettes etter 14 dager. - Ett påbud kan bli aktuelt i Frogn hvis smitten tar seg videre opp i høst, understreker kommuneoverlegen.

Til sist oppfordrer rådmann Harald K. Hermansen - som selv er største arbeidsgiver i Frogn - alle arbeidsgivere i vår kommune om fortsatt å legge til rette for hjemmekontor i tråd med den gjeldende koronaforskriften. - Mulighet for godt utstyr så man kan jobbe hjemmefra, å tilby fleksible arbeidstidsordninger, og rullere arbeidstagere i lokalene er tiltak som kan hjelpe oss å holde smittetrykket i Frogn og landet forøvrig nede. Vi er med på dugnaden!

26. september 2020: Nytt bekreftet tilfelle idag, så nå er totalt 48 tilfeller i Frogn bekreftet smittet så langt i pandemien. Av disse er en person syk nå, mens det siste tilfellet enn så lenge har vært uten symptomer. Det nye tilfellet er ikke tilknyttet tidligere tilfeller i Frogn, men er trolig nærkontakt til tilfelle i annen kommune. Smitten her er i forbindelse med arbeidsplass, som heller ikke ligger i Frogn. - Smittesporing er igang. Denne vil avdekke om det er flere enn husstandsmedlemer i Frogn som settes i karantene. Siden personen er uten symptomer, er sannsynligheten for smittespredning mindre, sier kommuneoverlege Merete N Hvistendahl.

24. september 2020: Nytt smittetilfelle i Frogn. - Det er i dag konstatert et nytt smittetilfelle i Frogn, melder kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. Personen var allerede i karantene som nærkontakt til allerede kjent tilfelle. Smittekilden er klar, og er sporet til et arrangement i annen kommune.

Vi oppfordrer til fortsatt økt aktsomhet med god håndvask og hygiene. Hold avstand og vær hjemme om du er syk.

21. september 2020: Tilsammen 10 personer er bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter, som driftes i samarbeid mellom flere kommuner i Follo. Fire av de smittede er i kategorien ansatte og seks i kategorien pasient/pårørende. Så langt er ingen fra Frogn smittet, men våre flinke smittesporere har stilt opp for nabokommunen!

To av våre dyktige smittesporere i Frogn kommune ble hentet inn og jobbet i helgen for Nordre Follo kommune og Lokalmedisinsk senter, i jakt på smitteveier og virus. Ved rask innsats håper man å kunne stoppe smitteveiene og effektivt lukke denne smittesirkelen uten ytterligere spredning.

Døgnenhet for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, begge lokalisert ved lokalmedisinsk senter i Ski, er fortsatt stengt for mottak av pasienter inntil videre. All bemanning i 3. etg. er satt i karantene, i tillegg til de 8 pasientene ved avdelingen. Det er ingenting som tyder på at rutiner er brutt i forbindelse med å komme på jobb med symptomer på smitte. Antall i karantene er høyt, dette er en vurdering av kommuneoverlegen i Nordre Follo, ut fra et «føre var» prinsipp.

- Jeg vil spesielt takke Frogn som bidrar med smittesporere. Det er til stor hjelp og det er en stor fordel at vi har det samme smittesporingsprogrammet, sier Marit Janne Rød Kronborg, kommunalsjef helse og mestring i Nordre Follo.

- Dette har vært nyttig læring også for oss, istemmer Frogns kommuneoverlege, Merete N. Hvistendahl. – Ved et slikt stort smitteutbrudd er situasjonen ofte uoversiktlig og krevende. Erfaringen ved vår innsats kan dermed være svært nyttig ved et eventuelt større smitteutbrudd i Frogn.

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1. og 2. etasje er berørt. Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus.

16. september 2020: Ikke test uten symptomer!

Vårt testsenter i Frogn kommune opplever stor pågang av bekymrede innbyggere som ønsker testing - selv om de ikke egentlig har symptomer… Dette bør vi unngå.

- Unødig testing er uheldig på mange måter, sier kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. – For det første tar vi opp kapasiteten til dem som bør testes, både ved testsenteret her i kommunen, og ved de sentrale laboratoriene. Det igjen forsinker analysene og dermed også smittesporingen der det virkelig trengs. Testing uten symptomer kan også gi falsk trygghet. Testen er et øyeblikksbilde og forteller kun om man kan påvise SARS-CoV2 akkurat da testen ble tatt. I tillegg er unødig testing både dyrt og kostnadskrevende; hver test koster den norske stat rundt 1000 kroner.

Med andre ord; har du ikke symptomer, er det helt unødvendig å testes. Hold avstand og vær nøye med håndhygienen – og blir du syk, da holder du deg hjemme.   Blir du syk, og får symptomer som feber, hodepine, sår hals, tap av smak og/eller luktesans el.l. – eller av annen grunn mistenker at symptomene du har skyldes covid-19 - er det viktig at du testes. Du får som regel time dagen etter at du melder deg til vårt testsenter; ta kontakt for timebestilling på tlf. 957 13 000. For barn under 10 år kan man se an litt ved nyoppståtte symptomer før barnet meldes til testing.

Du finner mer informasjon her:

 

15. september 2020: Etter ett smittetilfelle ved Frogn vgs forrige uke, ble totalt 34 personer definert som nærkontakter og satt i karantene. 11 av dem er hjemmehørende i Frogn kommune; alle disse er nå erklært negative etter test - og dermed "friskmeldt".   

11. september 2020: I disse koronatider: Hvor forkjølet og syke må vi være for at vi skal holde oss hjemme? Og når kan vi gå tilbake på jobb igjen? Nye symptomer skal du være obs på. Da smitter vi lett andre. Litt rest-snørr og ellers i fin form er ikke sååå farlig. Er du testet negativ og føler deg frisk, kan du trygt gå tilbake på jobb.

Når skal jeg være hjemme?

Terskelen for å holde seg hjemme skal være lav; særlig voksne skal være ekstra oppmerksomme på nye symptomer; vondt i halsen, tett nese, feber, muskelverk og uggen følelse i kroppen… Ny kunnskap viser at covid-19 smitter mest i perioden fra rett før symptomene oppstår og de første dagene med symptomer – så hold deg hjemme om du kjenner at sykdom er i ferd med å bryte ut. Barn er ofte litt snørrete, særlig på høsten, og kan som regel gå i barnehagen eller på skolen i god form likevel. Men ser du at det er nyoppstått hoste og snørring i tillegg til nedsatt almenntilstand, også bare lett redusert, skal barnet være hjemme.

Viktig å teste raskt

Blir du syk, er det viktig at du testes raskt. Du får som regel time dagen etter at du melder deg til vårt testsenter; ta kontakt for timebestilling på tlf. 957 13 000. For barn under 10 år kan man se an litt ved nyoppståtte symptomer før barnet meldes til testing (se mer her:  https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/sporsmal-og-svar-om-korona-til-barnefamilier/)  Og så er det viktig å følge reglene for karantene; mens du venter på resultatet fra test skal du holde deg hjemme.

Når kan jeg gå tilbake på jobben?

Er testen positiv, blir du kontaktet av vårt smittevernsteam og får råd og veiledning fra dem. Er testen negativ – som den er for de fleste – kan du trygt gå tilbake på jobb når du føler deg frisk, selv om du kanskje har restsymptomer som litt hoste og snørr. Budskapet er enkelt og klart: Vær hjemme til du er i god form, men du er velkommen tilbake på jobb når du føler deg frisk - selv om det henger igjen litt hoste eller rennende nese. Sykehus, skoler og barnehager og andre arbeidsplasser trenger at folk er på jobb. Er du testet negativ og ikke har fått nye symptomer, kan du altså komme tilbake på jobben. Men ekstra viktig blir det selvfølgelig å holde avstand og vaske hender.

 

Ill: FHI  

Mer info?

Onsdag 9. september 2020: Kommuneoverlegen i Ås opplyser at de har seks nye korona-smittede, etter et selskap i Oslo 29. august. Den ene smittede er elev ved Frogn videregående skole.

Smittesporingsteamet i Frogn kommune kontakter nå alle de nærkontaktene som er bosatt i Frogn kommune. Ås kommune kontakter andre kommuner som har nærkontakter knyttet til den bekreftede smittede, slik at hver bostedskommune følger opp sine nærkontakter. Totalt er 34 personer definert som nærkontakter som skal i karantene, 11 av disse er hjemmehørende i Frogn kommune.

- Vårt smittevernteam er i dialog med Frogn VGS om den mulige smittesituasjonen på skolen. Jeg forstår at enkelte kan bli bekymret, men de som defineres som nærkontakter, vil bli kontaktet direkte. Andre som opplever symptomer, kan som vanlig ta kontakt med vårt testsenter på tlf. 957 13 000. De som ikke har symptomer, skal ikke testes pr nå. Hvis det blir aktuelt å teste noen uten symptomer i forbindelse med smittesporing, vil de som er aktuelle for dette bli kontaktet, opplyser kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl. 

August 2020

Fredag 28. august 2020: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden.

Kommunen har fremdeles god kontroll og oversikt, og er glade for at vi i stor grad har lykkes i å trygge våre innbyggere under koronaepidemien. Alle enheter drifter tilnærmet normalt; med et koronaperspektiv på tjenestene.

Under ser du en oppdatert oversikt fra alle våre enheter. Vi følger situasjonen tett og oppfordrer alle våre innbyggere til å holde seg oppdatert på rådene fra nasjonale myndigheter for å hindre oppblomstring av viruset.

https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/status-for-enhetene-i-frogn-kommune/

Torsdag 27. august 2020: 

Frogn kommune har vært regnet som rød sone med bakgrunn i økende antall smittede over en kort tidsperiode, men kommunen har god oversikt over smittesituasjonen, og vil i løpet av et par dager defineres som gul sone. Vi har ikke påvist noen smittetilfeller den siste uken, til tross for mange tester.

Den totale smittesituasjonen i kommunen er samsvarende med gul sone ifølge nasjonale føringer. Dette innebærer at skoler og barnehager fortsatt har tiltak på gult nivå, se https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-veiledere-for-barnehager-og-skoler/.

Åpningstiden i de kommunale barnehagene i Frogn fortsetter å være fra 7.30 til 16.30 inntil videre. Barna må også ha med matpakke til alle måltider. 

Vi sender ut melding om endringer fortløpende.

Mandag 24. august 2020: Når skal barnehagebarn og elever holdes hjemme?

Dette spørsmålet er det kanskje mange foreldre som lurer på i disse dager, særlig hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Her finner du rådene som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/sporsmal-og-svar-om-korona-til-barnefamilier/

Lørdag 22. august 2020: Alle prøvesvar i Frogn kommune fra onsdag 19. august er nå bekreftet negative. Fra 20.08 har vi foreløpig bare fått 12 svar, alle negative. Det meldes at det nå må forventes litt lenger svartid på de innsendte testene. 

Fredag 21. august 2020: Foreløpig er 40 av 47 prøver fra onsdag 19. august meldt negative. Vi venter fortsatt på 7 prøvesvar fra onsdag, mens 7 forsinkede svar fra tirsdag nå er bekreftet negative. 

45 ble testet på vår teststasjon i går, samme antall er ventet i dag. Vi oppdaterer status fremover kun ved positive svar.

Har du symptomer og vil testes?

Kontakt Frogn kommunes testsenter for å avtale tid for testing: ring til testsenteret på tlf. nr. 957 13 000 ved symptomer på koronavirus. Ha personnummer klart, husk også personnummer til barn dersom de skal testes, samt navn på fastlege. Telefontider til testsenter: Man – fredag kl. 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.00 Lør – søndag kl. 11.00 – 12.00

Testing

Møt til avtalt tid. Ta med legitimasjon med bilde. Følg instruks på skilt, anvisning fra trafikkvakt og helsepersonell. Testsenteret er lokalisert ved rådhuset, Rådhusveien 6, med innkjøring fra Grandeveien.

Etter gjennomført test vil du få utlevert et informasjonsskriv. Du skal være i karantene frem til testresultatet foreligger.

Svar på prøve

Det er inntil tre dagers ventetid før du får svar på testen. Logg deg inn på Helsenorge.no for å sjekke ditt svar https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no Dersom du tester positivt vil du bli oppringt av helsepersonell. Testsenteret gir ikke ut testsvar

Se mer informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

Nytting informasjon: 

Spørsmål og svar om koronautviklingen i Frogn 

Hva betyr det egentlig at vi er en rød kommune? Kan barna fremdeles møtes ved skateparken og i Badeparken? Anbefaler kommunen bruk av munnbind på kollektivreiser til Oslo? Kan vi ha korpsøvelser som planlagt? Kan man teste seg bare for å ha gjort det liksom?

Disse - og en del andre spørsmål om koronautviklingen i Frogn får du svar på her.

NB! Helsedirektoratet advarer: koronasvindel

Helsedirektoratet melder at noen ringer privatpersoner med beskjed om at de kan være smittet. Personene blir deretter bedt om å oppgi kortinformasjon etc for å få tilsendt test-sett. Dette er svindel.

Testing i Norge er gratis. Kommunehelsetjenesten gjør sporing og Frogn kommune vil aldri be deg om å oppgi kortinfo om de ringer i forbindelse med smittesporing

Torsdag 20. august 2020Fra tirsdagens 72 tester mangler vi nå foreløpig kun svar på 3. Status så langt - av 69 tester - er en positiv og resten negative. Den som er bekreftet smittet i dag er husstandsmedlem til tidligere kjent smittetilfelle og er isolert hjemme og i god form. Personen var allerede i karantene i forbindelse med smittesporing.

Onsdag 19. august 2020: Testsvar fra 76 av 78 personer som ble testet mandag er mottatt. Av disse er det konstatert ett nytt smittetilfelle som kan knyttes til tidligere smitteklynge, resten er negative. Vi avventer de siste to prøvesvarene.
De 9 smittetilfellene fra forrige uke er alle i bedring.

Det meldes om stor pågang til testsenteret. Så mange som 350 personer ble testet uke 33, og mange nærkontakter opplever dermed å bli satt i karantene.
- Mange nærkontakter (ikke syke) blir varslet og satt i karantene. De fleste av oss vil nok komme i ulike situasjoner der vi havner i karantene i løpet av denne pandemien, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl.

Totalt er det registrert 45 smittet i Frogn gjennom hele pandemien.

Mandag 17. august 2020: Alle tester gjennomført på vårt testsenter lørdag og søndag er bekreftet negative. Noen nærkontakter til smittede testes i dag, og vil kunne forventes å være positive.

Tallene for Frogn er dermed slik:

Total antall smittede i hele pandemiperioden: 44 - der 34 er friskmeldte

Antall smittede sist uke (uke 33): 9

Antall døde: 1

Søndag 16. august 2020: Kommunen har tre nye bekreftede smittetilfeller i dag. Her følger viktig info til våre innbyggere i forbindelse med smittesporingen av våre siste tilfeller. 

Det er gjennomført et omfattende smittesporingsarbeid på våre nyeste smittetilfeller, og kommuneoverlegen konkluderer foreløpig med tre smitteklynger: 

 • 3 tilfeller kan ha tilknytning til Handelshuset Gastrobar i Drøbak – her er det mistanke om mulig smittespredning søndag ettermiddag/kveld 9. august. Dette innebærer et uoversiktlig og krevende smittesporingsarbeid, og kommunen følger situasjonen tett. 
  •  Vi oppfordrer besøkende og andre som var på det aktuelle serveringsstedet denne søndagen om å følge ekstra nøye med på mulige egne symptomer frem til onsdag 19. august. De må også være ekstra påpasselige med avstand og håndhygiene. 
  • Aktuelle personer som opplever symptomer, oppfordrer vi om å la seg teste raskest mulig. De må avtale time direkte med testsenteret: telefon 957 13000 (Telefontider: Man – fredag: 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.00, Lør – søndag: 11.00 – 12.00). Ha alltid fødselsnummer (11 siffer) klart og oppgi fastlege. 
  • Ansatte på serveringsstedet som var på jobb denne kvelden er satt i karantene.
 • 2 husstandstilfeller der det jobbes videre for å finne smittekilde. 
 • 4 tilfeller kan ha tilknytning til Drøbak rørleggerservice – her er det pr i dag god kontroll på smittesporing og aktuelle personer i karantene.

Alle smittede er så langt i god form og isolert i eget hjem.

 - Frogn kommune følger situasjonen nøye og vil sette inn aktuelle tiltak dersom smittevernsituasjonen tilsier at dette er nødvendig, sier ordfører Hans Kristian Raanaas og kommer med følgende oppfordring til oss alle: Det er nå utrolig viktig at våre innbyggere har ekstra oppmerksomhet på de grunnleggende smittevernrådene. Ta ansvar! 

15. august 2020: To innbyggere i Frogn er bekreftet smittet med covid - 19. Begge personene er i god form og isolert i eget hjem. Smittesporing av nærkontakter er iverksatt. Smittekilder er foreløpig ukjent. Det er totalt 41 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

13. august 2020: To innbyggere i Frogn har i dag testet positivt på covid – 19.
Begge personene er i god form og isolert i eget hjem.
Smittesporing av nærkontakter er i iverksatt. Smittekilder er foreløpig ukjent.
Det er totalt 39 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

12. august 2020: En innbygger i Frogn testet i dag positivt på covid – 19.
Personen er i god form og isolert i eget hjem. Smittekilde er foreløpig ukjent,
men antas å kunne knyttes til utenlandsopphold. Smittesporing av nærkontakter er utført.
Det er totalt 37 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

11. august 2020: En innbygger i Frogn har i dag testet positivt på covid - 19. 
Personen er i god form og isolert i eget hjem. Smittekilde er foreløpig ikke kjent,
men kan ikke spores til andre bekreftede smittetilfeller i Frogn. Smittesporing av nærkontakter er utført.
Det er totalt 36 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

7. august 2020: Regjeringen bremser videre gjenåpning og innfører nasjonal skjenkestopp kl. 2400
Les mer:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bremser-videre-gjenapning/id2724235/

7. august 2020: Det er per nå ingen nye bekreftede smittetilfeller blant innbyggerne i Frogn.
Status er totalt 35 bekreftede smittede med covid - 19.

Fra starten av pandemien har Frogn kommune kontinuerlig delt informasjon om nye smittetilfeller blant våre innbyggere i våre kommunikasjonskanaler. Andre forhold som blir vurdert av betydning for smitte- og helse situasjonen i Frogn, informeres også om kontinuerlig.

Frogn er en turistdestinasjon og har i sommer mottatt mange besøkende.
På bakgrunn av situasjonen med covid -19 har vi hatt jevnlige kontroller på servings – og utestedene og tilbudt opplæring i smittevern for næringsaktører.

Vi kan bekrefte at det sist lørdag kveld var en besøkende i Drøbak sentrum, bosatt i en annen kommune, som nå er bekreftet smittet av covid - 19. Vi understreker at personen ikke hadde symptomer på sykdom i perioden besøket fant sted, men har først senere fått symptomer og testet positivt på covid -19.
Vedkommendes hjemstedskommune følger opp dette smittetilfellet og smittesporing er iverksatt. Aktuelle nærkontakter følges opp og det jobbes fortsatt med kartlegging for å sikre at alle blir fanget opp. Situasjonen representerer en mulighet for en smittesituasjon, men per nå er det ikke bekreftet smitte. Risikoen for at andre som var i Drøbak sentrum den aktuelle kvelden kan ha blitt smittet, er vurdert som liten. Frogn kommune følger imidlertid situasjonen nøye og vil fortsette å oppdatere etter behov.

Juli 2020

31. juli 2020: Frogn kommune har mottatt et positivt prøvesvar på covid-19. Vikarierende kommuneoverlege melder at smittesporing er igangsatt. Det er også testet to nærkontakter denne uken. Den ene nærkontakten har fått negativ test, den andre er i karantene, uten symptomer, og venter svar på test.

29. juli 2020: Frogn kommunes testsenter for covid-19 holder stengt torsdag 30. juli 2020 på grunn av flytting. Fra 31. juli 2020 vil testsenteret være lokalisert på rådhuset, inngang D fra parkeringsplass vest for rådhuset. Eget område for parkering er merket.

9. juli 2020: Enda et nytt smittetilfelle i Frogn i dag. Smittekilden er kjent, og pasienten er i god form, isolert i eget hjem. Dette gir totalt 34 bekreftede smittetilfeller i Frogn.

9. juli 2020: Fra 13. juli 2020 vil det være mulig å bli testet for Covid -19 uten rekvisisjon fra lege hvis du har symptomer.

Ta kontakt med testsenteret: telefon 957 13000

Telefontider:

Man – fredag: 08.30 – 11.00 og 12.00 – 14.00

Lør – søndag: 11.00 – 12.00

Ha alltid fødselsnummer (11 siffer) klart og oppgi fastlege.

Ved positiv prøve vil kommuneoverlegen kontakte deg, ved negativ prøve vil svar gis ut fra fastlege eller du kan logge deg inn på helsenorge.no https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no

Det tar mellom 24 - 48 timer før svar kommer.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Les mer om testing her: https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid#Hvem-b%C3%B8r-testes-for-koronavirus

Vi ber om at både fastboende og tilreisende følge rådene for å unngå å spre smitte. Det betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Frogn kommune følger myndighetenes råd og oppfordrer besøkende som blir syke, men er i rimelig nærhet til eget hjemsted om reise hjem, hvis tilstanden tillater det. Hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, bør du reise hjem, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig. I egen hjemkommune kan du kontakte egen fastlege/kommunehelsetjeneste og du er nærmere eget hjem om du må i karantene eller isolasjon.

Se mer informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus

8. juli 2020: Nytt smittetilfelle i Frogn

Det er i dag bekreftet ett nytt smittetilfelle av covid-19 i Frogn kommune. Personen er i god form og er isolert i eget hjem. Smittested er kjent, utenfor vår kommune.

Dette betyr at vi har totalt 33 bekreftede smittetilfeller totalt i Frogn. Vi oppfordrer til fortsatt ansvarlighet med hensyn til smittevern.

Juni 2020

23. juni 2020: Frogn kommune har i dag konstatert to nye smittetilfeller med bekreftet covid-19. De to tilfellene er uavhengige av hverandre, og begge har kjente smittekilder. De to smittede er i god form og oppholder seg i isolasjon i egne hjem.

Dette er de første tilfellene kommunen har hatt siden 30. april. – Dette var likevel ikke uventet, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, som understreker at siden det fremdeles er smitte i samfunnet, er svært viktig at smittevernreglene fortsatt følges av våre innbyggere.

19. juni 2020: Smittevern får skryt i Frogn

Godt smittevern er viktig for oss alle – men er kanskje spesielt krevende for næringsvirksomheter og serveringssteder. Mange virksomheter i vårt område har måttet sette inn ekstratiltak i forbindelse med koronaepidemien. Frogn kommune har hatt jevnlige kontroller via eksterne kontrollselskaper og gleder seg over at de næringsdrivende får mye ros for arbeidet de gjør.

Skjenkekontrollørene har i tillegg til ordinære tilsynsoppgaver også hatt fokus på smittevern og har hatt god dialog om dette med skjenkestedene i Drøbak. Kontrollørene melder om tilfredsstillende tiltak som avstand mellom gjestene, plakater om smittevern, antibac og bestilling ved bordene. - Skjenkenæringen har tatt sitt ansvar og jobbet godt for å ivareta smittevernet, mener Rune Hammer, beredskapskoordinator i enhet for HR, politiske tjenester og service.

- Gjennom pandemien har det hele tiden vært kriseledelsens mål å bistå med råd, veiledning og tilrettelegging overfor næringslivet for på denne måten å slippe total nedstengning. Jeg må berømme aktørene for god dialog og samarbeid for å hindre smittespredning, roser ordfører Hans Kristian Raanaas. - Det har vært tøft for flere næringsaktører og jeg forstår bekymringer de har hatt. Det blir ekstremt viktig nå å holde fokuset på smittevern slik at vi unngår ytterligere begrensninger. Jeg ønsker derfor å takke, ønske god sesong og oppfordre våre innbyggere å støtte opp om vårt lokale næringsliv i hele Frogn, sier Raanaas.

Her istemmer kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl: - Hvis man skal ut en tur på byen så oppfordrer jeg til å støtte lokalt næringsliv som har lagt ned stor innsats for å tilpasse seg situasjonen. Nyt alkohol med måtehold til mat og sørg for å drikke nok vann i varmen. Ta ansvar for deg selv med god håndhygiene og avstand til andre. Hold deg hjemme om du lurer på om du kanskje brygger på noe. Er det fullt der du helst hadde tenkt deg, vent til det blir ledig eller kom tilbake senere. Del gjerne raust med smil og hyggelige kommentarer til alle rundt deg, oppfordrer kommuneoverlegen – og ønsker riktig god sommer til hele Frogn.

Det er mange hyggelige serveringssteder i Frogn (NB: disse bildene er tatt før korona og før smittevernrestriksjonene).

12. juni 2020: STATUS FROGN KOMMUNE

Testede: Antall testede i kommunens tjenester i perioden fra 27. februar 2020 til i dag 09.juni 2020: 621 personer

Bekreftede tilfeller: Antall positive covid-19 prøver: 30 - Smittet i utlandet: 8 - Smittet av famille/venner: 10 - Smittet i jobbsammenheng: 6 - Ukjent: 6

Antall som har vært tilsett/innlagt sykehus: 6 hvor av 3 mer enn 24t og 1 på intensiv avdeling.

Antall friske: 29

Antall døde: 1

Nærkontakter: Antall innbyggere i Frogn som har vært nærkontakt til bekreftet tilfelle og derfor vært i karantene: 81

Samlet antall nærkontakter til de bekreftede tilfellene i Frogn: 132. I snitt har hvert bekreftet tilfelle i Frogn hatt 4,4 nærkontakter som har blitt satt i karantene, medianen er 2. Antallet har variert mellom 0 og 23 nærkontakter satt i karantene (se illustrasjon). Av det vi kjenner til av bekreftede smittede fra våre tilfeller har R-tallet vært 0,26.

NB: Tilfeldig rekkefølge på figurene, den femte er ikke nødvendigvis det 5. tilfellet vi registrerte.

 • Rød prikk = bekreftet tilfelle bosatt i Frogn
 • Grønn prikk = nærkontakt bosatt i Frogn, ikke bekreftet smittet. Noen av disse har hatt symptomer uten å ha blitt testet og blitt håndtert som covid-19 – få av disse heldigvis. De fleste har ikke blitt syke.
 • Hvit prikk = Nærkontakt ikke bosatt i Frogn. Har blitt meldt til sin bostedskommune og fult opp videre der. Noen av disse har vi kjennskap til at har blitt testet men langt i fra alle. I noen av tilfellene er en av nærkontaktene en sannsynlig kilde.

Veien videre: Det forventes lavt smittetrykk gjennom sommeren og tidlig høst. Det er en reell risiko for mindre lokale utbrudd. Beredskap må derfor opprettholdes. Utover høsten er det forventet en økning i antall tilfeller i forbindelse med ny forkjølelsessesong og mulighet for en ny større smittebølge da det er svært lav immunitet i befolkningen. Dette må kommunen være rustet for. Slik det er nå legges luftveisklinikken midlertidig ned med plan for klar for rask opprettelse igjen når behovet melder seg. Testsenteret flytter fra Hestehagen 30. juni og åpner i nye lokaler på Rådhuset 1. juli.

I dagens situasjon går mesteparten av smittevernsarbeidet på å veilede ulike tjenester og aktører og sikre gode planer for håndtering av en eventuell smitteøkning Det er fortsatt ikke mulig å teste seg for om man har hatt virus eller ikke da disse testene foreløpig ikke regnes som sikre nok til å gi riktig resultat.

10. juni 2020: Frogn seniorsenter åpner dørene igjen! Etter en lang pause åpner seniorsenterets kafé mandag 15. juni.

Dette er en møteplass mange har savnet - og her er det viktig å følge smittevernregler:

 • Er du ikke i form, hoster litt eller er litt snufsete; vær så snill og hold deg hjemme til du er bra, eller kontakt fastlegen.
 • Når du kommer inn på seniorsenteret, er det viktig at du går rett inn i gangen til toalettene og vasker hendene. Døren står åpen sånn at du slipper å ta i dørhåndtaket.
 • Vi tar ikke imot sedler eller mynter, kun kort.

Vi gleder oss til å se dere igjen!

7. juni 2020: Frogn kommune oppfordrer dem som deltar på arrangementer der smittevernet ikke er ivaretatt, om å være ekstra påpasselige på egne symptomer i 14 dager etterpå og ha lav terskel for å gå i karantene/isolasjon.

Karantene for alle som deltar på demonstrasjonen el.l. er ikke anbefalt av FHI. Frogn kommune følger veiledning som gis fra helsedirektoratet og FHI. 

- Vi ber befolkningen fortsette å følge reglene om smitteverntiltak, viser ansvarlighet og tar ansvar, sier Merete Hvistendahl, kommuneoverlege i Frogn. 

Mai 2020

15. mai 2020: Vi har ingen nye smittetilfeller i kommunen sist uke, men en tidligere inkonklusiv test er konkludert positiv i etterkant. Vi har dermed 31 bekreftede tilfeller totalt. Pr nå er kun en syk og isolert i eget hjem, ingen er innlagt på sykehus. Alle andre, inkludert nærkontakter, er erklært friske.

14. mai 2020: Skal du arrangere sammenkomst i disse koronatider? Du trenger ikke "spørre om lov". Det er arrangøren sitt ansvar å sikre at arrangementet er forsvarlig. Det er ikke forbudt å ha arrangementer. Et godt gjennomtenkt opplegg vil kunne la seg gjennomføre også innenfor smittevernreglene.

Den som ønsker å invitere til samling må:

 • Sjekke siste råd og retningslinjer på helsedirektoratet og FHI og være kjent med disse
 • Gjøre en risikovurdering av arrangementet som planlegges og skriv en plan for hvordan det skal gjennomføre i henhold til reglene.
 • Tenke spesielt på hvordan man skal begrense oppmøtet til 50 personer
 • Vurdere om ditt arrangement vil samle flere enn de som er invitert? Vil det kunne tiltrekke seg publikum? Hvordan skal du som arrangør håndtere en situasjon der det samles fler enn planlagt?
 • Sørg for å informere de inviterte om at de ikke kan delta dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon og ha et system for å sende disse hjem igjen dersom de likevel skulle møte opp.
 • Tilrettelegge for at deltagerne kan følge de personlige smittereglene
 • Og viktigst av alt: VITE HVEM ER TILSTEDE OG HVORDAN SKAL DE KONTAKTES

I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte. Dersom dette skulle skje, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister med navn og kontaktinformasjon til de som var tilstede og bistå kommunen slik at smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist.

14. mai 2020: Samfunnet er i ferd med gradvis og kontrollert gjenåpning og sentrale føringer åpner nå for utvidet aktivitet for lag og foreninger.

Dette forutsetter imidlertid forsterket renhold og at krav til at smittevernhensyn ivaretas. Situasjonen knyttet til Covid -19 krever fortsatt økt innsats og tilpasning fra oss alle. Frogn kommunes virksomhet er fortsatt i høy beredskap, noe som krever økt arbeidsinnsats og økonomiske ressurser innenfor alle våre tjenesteområder.

Frogn kommune ønsker tilrettelegge for at lag og foreninger i størst mulig grad kan gjenoppta sin virksomhet, med gradvis opptrapping og alternative løsninger for bruk av lokaler.
Frogn kommune vil derfor gå i dialog med Frogn kulturråd, Frogn idrettsråd og Drøbak- Frogn idrettslag for sammen å finne hensiktsmessig løsninger under situasjonen med Covid -19, før vi kan åpne for utvidet bruk av kommunale lokaler.

12. mai 2020: Nå vil det igjen bli mulig for pårørende å besøke sine kjære ved Ullerud helsebygg.  Pasienter/beboere som er i stand til å ta imot besøk utendørs, kan treffe pårørende utenfor institusjonen. Det kan også, under visse forutsetninger, tilrettelegges for at alvorlige syke kan få besøk innendørs.
Se her for regler for besøk på Ullerud helsebygg: https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/kommunens-tiltak/

8. mai 2020: Norske konsertarrangører har publisert oppdatert veileder for konserter og arrangementer. Se mer her:

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/

8. mai 2020: Alle elever i Frogn får et skoletilbud fra mandag 11. mai

Oppstarten er planlagt nøye innenfor rammene av smittevernhensyn og følger veilederen som er gitt av myndighetene. Våre skoler er forskjellige i forhold til størrelse, bygningsmasse, antall elever per trinn osv., og tilbudet vil derfor variere fra skole til skole. Elever og foresatte vil få direkte informasjon fra den enkelte skole via Transponder og ev andre plattformer.

Se også våre hjemmesider https://www.frogn.kommune.no/enheter/skole/

Vi setter sikkerheten først, og organisering av undervisningen er krevende med de retningslinjene som er gitt. Åpningstider, innhold, omfang og f. eks. gjennomføring av spesialundervisning vil bli påvirket i større eller mindre grad. 

Vi kommer med mer detaljert informasjon så snart det er praktisk mulig, men vet allerede at vi er avhengig av et fortsatt godt samarbeid med både foresatte og elever. Barn som har symptomer på forkjølelse (også lette symptomer) må være hjemme fra skolen, og vi oppfordrer fortsatt til god håndhygiene både hjemme og i løpet av skoledagen. Husk også på avstand; minst en meter.

Vi gleder oss til å møte elevene!

7. mai 2020: Regjeringen annonserer sin plan for gjenåpning av samfunnet, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Frogn kommune vil så snart det er mulig komme med mer detaljert informasjon om hvordan dette skal løses i vår kommune. 

17. mai-programmet finner du her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/hurra-for-en-annerledes-17.-mai/

3. mai 2020: Ytterligere to smittetilfeller ble konstatert i kommunen 1. mai, noe som gir 30 bekreftede tilfeller totalt. De siste sykdomstilfellene er i relativt god form, men en av dem er innlagt på sykehus for nærmere oppfølging. Det er ikke utført flere smittetester 1. mai eller i løpet av helgen.  

April 2020

30. april 2020: Pressemelding med nye retningslinjer: 

 • Retningslinjene om at alle skal holde 2 meters avstand endres til minst 1 meters avstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs, også for risikogrupper. Viktigheten av smittevern (håndvask etc.) presiseres. Denne retningslinjen gjelder fra og med i dag.
 • 7. mai vil det bli åpnet for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, dersom det er en ansvarlig arrangør, smittevernreglene overholdes og det er minst 1 meter mellom deltakere (som ikke er i samme husstand). Bransjene skal sørge for at de har gode standarder for håndteringen av retningslinjene og smittevern. For samlinger som ikke er arrangert på offentlig sted med en ansvarlig arrangør gjelder fortsatt regelen om grupper på maks 5 personer.
 • 15. juni vil det vurderes om det skal åpnes for arrangementer for inntil 200 personer.

Nye vurderinger og anbefalinger rundt de andre retningslinjene som er innført og en plan for tiden fremover vil bli lagt frem neste uke. 

Mer informasjon blir publisert på fhi.no (Folkehelseinstituttets nettsider).

30. april 2020: Ny status for enhetene i Frogn. Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Se statusoppdateringen her. 

30. april 2020: Ett nytt bekreftet tilfelle i dag; nærkontakt til en av de nylig bekreftede - og derfor forventet. Det betyr at vi i dag har 28 bekreftede smittetilfeller med covid-19 i Frogn. 

29. april 2020: Vi fikk som ventet fire nye bekreftede tilfeller i dag. Dermed har vi 27 smittede med covid-19 i Frogn. Det betyr at det nå sitter 8 syke isolert, 18 er friskmeldt, i tillegg til ett dødsfall. 

- Når testkriteriene nå er utvidet til å også inkludere barn og ansatte som opplever symptomer i barnehager og skoler, betyr det at flere testes. Da vil vi nødvendigvis også påvise flere tilfeller, understreker kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. - Det er forventet at vi i tiden fremover med videre test-kriterier påviser en større andel av de som faktisk er syke med covid-19 enn det vi har gjort til nå på grunn av de strenge test-kriteriene, understreker hun.

28. april 2020: Nytt bekreftet smittetilfelle i Frogn. Vi har dermed totalt 23 personer med bekreftet covid-19 i vår kommune. Videre har fire nærkontakter av den smittede symptomer, og ble testet i går. - Vi venter på prøvesvarene, men forventer nok positive svar på disse, varsler kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. 

24. april 2020: Nytt bekreftet smittetilfelle i Frogn. Vi har dermed totalt 22 personer med bekreftet covid-19 i vår kommune. 

24. april 2020: 
Det er nå åpnet for at korps, orkestre, kor, band og andre musikkgrupper kan gjenoppta øvelser dersom smittevernregler overholdes. Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for kontrollert gjenopptakelse av musikkøvelser. Frogn kommune forutsetter at kommuneoverlegen har godkjent lokal arena og plan for ivaretakelse av renhold og smittevernhensyn før øvingene kan starte opp.

Les mer her: https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/nye-muligheter-for-musikkoving/

22. april 2020: Har du tenkt å foreta fritidsreiser? Rådene som gjelder for fritidsreiser innenlands fra 21. april kan du lese om her (fhi.no)

18. april 2020: Et nytt bekreftet tilfelle (nærkontakt til en av de nylige smittetilfellene) ble testet positiv i går. Det betyr at totalt 21 er registrert smittet med covid-19 i Frogn kommune pr nå.

17. april 2020: Helsestasjon for ungdom åpner igjen. Vi kan kontaktes på telefon 6490 6262 mandager mellom kl. 14.00-17.00. Åpen for avtaler kun ved timebestilling. Har du spørsmål? Trenger du time? Ta kontakt!

17. april 2020: Kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, enhetsleder for barnehagene Ann-Ireen Jørgensen og enhetsleder for Frognskolen Frank Westby oppfordrer foreldre og foresatte til å fortsette å forebygge smitte, og kommer med gode råd for hvordan det kan la seg gjøre ved gjenåpning av skoler og barnehager. Les mer om oppfordringene her.

16. april 2020: Informasjon om hva som gjelder for Frogns åpning av barnehagene er publisert her.

15. april 2020: Det er i dag påvist et nytt smittetilfelle, dermed er det totalt 20 smittede med covid-19 i Frogn kommune. Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus. 14 personer er så langt erklært friske.

- For de sist bekreftede smittetilfellene er ikke smittekilde kjent. Det betyr at det er enda viktigere at man viser aktsomhet i lokalsamfunnet, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl, og understreker at når man nå åpner forsiktig opp for barn i barnehage og skole, er det enda viktigere at alle forholder seg til smittevernreglene.

12. april 2020: Det er påvist totalt 19 smittede med covid-19 i Frogn kommune.
Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus.
14 personer er erklært friske.

11. april 2020: Det er påvist totalt 18 smittede med covid-19 i Frogn kommune.
Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus.
14 personer er erklært friske

9. april 2020: Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet. 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Les mer om krisepakken og søknad her.

8. april 2020: I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg. Les mer om kohort-avdelingen her.

8. april 2020: Det er påvist totalt 17 smittede med covid-19 i Frogn kommune.
Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus.
14 personer er erklært friske.

Påskevettregler fra Folkehelseinstituttet 

Hvordan kan vi både ivareta behov for hygge, livskvalitet og samtidig følge smittevernrådene?

Les om rådene for hjemmepåske og smittevern her (fhi.no)

Regjeringen viderefører alle tiltak frem til 20. april. Etter 20. april lettes det på noen av tiltakene. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset.

Les mer om regjeringens beslutninger her (helsedirektoratet.no)

Bruk av idrettsanleggene

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. I Frogn vil det fortsatt være slik at alle innendørsanlegg er stengt, men uteanleggene kan benyttes til organisert idrettsaktivitet så langt helsemyndighetens retningslinjer for avstand, antall personer og smittevern følges.

Vi minner om aktsomhet ovenfor gjeldende retningslinjer:

 • hold avstand på 2 meter 
 • ikke mer 5 personer samlet  
 • ivareta smittevern ved bruk av utstyr og hoste- og håndhygiene
 • foresatte må ta ansvar for barn og unge

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

6. april 2020: Ingen endring i smittetallene i Frogn kommune.

3. april 2020 kl 16.00: Korona-dødsfall i Frogn kommune

Frogn kommune bekrefter at det i ettermiddag 3. april døde en innbygger med påvist koronasmitte på Akershus Universitetssykehus. – Vi er dypt preget og overbringer vår varmeste medfølelse til de pårørende, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Det er med stor sorg at vi har mistet en av våre innbyggere i Frogn. Vi sender varme tanker til alle som er berørt. De pårørende skal få den nødvendige oppfølging som de har behov for i tiden som kommer, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Dødsfallet viser hvor viktig det er at vi følger retningslinjene som er gitt oss. For å redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. De ansatte gjør alt de kan for å hindre flere dødsfall som følge av Covid-19. Kommunen har tilstrekkelig helsepersonell til å håndtere situasjonen. Vi må fortsette arbeidet med å følge myndighetenes råd - et ansvar hver og en av oss har nå i tiden fremover, understreker ordføreren.

Av personvernhensyn kan kommunen ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, men kan bekrefte at pasienten i slutten av 70-årene hadde underliggende sykdommer og var innlagt ved sykehuset den siste uken.

3. april 2020 kl 10.00:

Antall smittede i Frogn er fremdeles 16. To pasienter er fremdeles innlagt på sykehus, mens en person ble utskrevet i går til isolat i eget hjem. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 10 som ble testet tirsdag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. En person er utskrevet fra sykehuset til isolat i eget hjem, mens to fremdeles er innlagt. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Les mer på siden om status for enhetene her.

1. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 6 som ble testet mandag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. 10 personer ble testet i går.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være flere innbyggere som er smittet utover de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

Mars 2020

31. mars 2020: Ønsker du deg en telefonvenn? Kanskje det kunne være hyggelig å ha noen å snakke med på telefonen om løst og fast noen ganger i uken? Frogn Frivilligsentral har mange som gjerne tar en hyggelig telefonprat med våre innbyggere som ønsker det, se her for mer info om frivillig innsats i koronatider.

31. mars 2020: Det er i dag 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Cirka 20 personer befinner seg i isolat. Seks personer ble testet i går. Videre kan vi melde at det nå er 12 personer som er friskmeldt etter å ha hatt covid-19.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere.

30. mars 2020: Fastlegene oppfordrer til å ta kontakt Fastlegene erfarer at en del pasienter med symptomer, ikke kommer til legekontoret eller tar kontakt på annen måte fordi de er engstelige for smitte. Fastlegen og kommunen er bekymret for at annen alvorlig sykdom ikke blir undersøkt og behandlet. Pasienter som har luftveissymptomer følges opp med telefon/elektroniske kontaktformer og vurderes for videre undersøkelse på luftveisklinikken på Smia. Legekontorene har gode rutiner for ivaretakelse av smittevern. Trenger du legen din – ta kontakt, de er fortsatt der for å hjelpe deg!

30. mars 2020: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Videre kan vi melde at 11 personer er friskmeldt etter å ha hatt covid -19. Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

30. mars 2020: Skjerpede anbefalinger om å holde avstand for befolkningen generelt

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand.
 • I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdomGjeldende råd for barn og unge finner du her.

30. mars 2020: Oppdaterte krav til virksomheter hvor det serveres mat: 

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Les forskriften på lovdata.no

29. mars: Pr i dag er status uendret. Det er 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

28. mars: Pr i dag er status uendret. Det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

27. mars: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

26. mars 2020: Koronasjekk.no er en ny nettside hvor du finner oppdaterte råd og anbefalinger.
Nettsiden skal til enhver tid være i samsvar med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratets og lokale vedtak om karantene.

26. mars 2020: Pr i dag er det 15 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 14 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

25. mars 2020: Foreldre slipper å betale for kommunal barnehage og SFO som er stengt grunnet korona utbruddet
Følgende vil gjelde for fakturaer og foreldrebetaling i Frogn 

25. mars 2020: Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. 
Få en oversikt over beslutningene som er tatt og tiltakene som påvirker deg her (regjeringen.no).

25. mars 2020: Pr i dag er status uendret. Det er 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid - 19,
hvorav 13 oppholder seg i Frogn. Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form.
Svar på tester fra mandag 23.03. viser 1 inkonklusiv test og resten negative. Den inkonklusive retestes i dag.

24. mars 2020: Pr i dag er det 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid-19,  hvorav 13 oppholder seg i Frogn.
Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form.

24. mars 2020: Ullerud Helsebygg med restriksjoner for mottak av gaver fra pårørende. I tråd med nasjonale retningslinjer er Ullerud Helsebygg stengt for besøkende. Helsebygget tar nå ikke lenger i mot gaver o.l. fra pårørende. Dette da korona viruset overlever i ulik grad avhengig av overflate. Mottak av gaver, klær o.l. kan dermed utgjøre en risiko.

24. mars 2020: Ønsker du å komme i kontakt med noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider.

24. mars 2020: Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres. FHI mener at det smittevernfaglig er riktigere å behandle disse på lik linje med andre personer med symptomer som ikke testes – nemlig at de skal være hjemme én dag til etter symptomfrihet, som beskrevet her.

23. mars 2020: Ordfører og kommuneoverlegen ut med sterk oppfordring til de næringsdrivende om å ta retningslinjene for smittevern på det største alvor.
Frogn kommune mottar stadig henvendelser om brudd på helsemyndighetenes føringer for smittevern, herunder brudd på lov om smittevern ved forretninger og serveringssteder i Drøbak sentrum. Frogn kommune vil løpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjoner for næringens virksomhet dersom ikke denne oppfordringen straks fører til bedre etterlevelse av helsemyndighetenes føringer.

23. mars 2020: Flere enn 150 personer er foreløpig testet for korona i Frogn. Pr i dag har vi 13 konstatert smittede; en av disse ligger på sykehus, de øvrige 12 er isolert hjemme i eget bosted. Rundt 20 personer er nå i isolat, og rundt 25 personer er satt i karantene. I tillegg sitter mange i egenpålagt karantene.

23. mars 2020: Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (helsenorge.no). Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning. 

22. mars 2020: Det er bekreftet nok en smittet person med Covid-19 blant de fem prøvene som ble tatt i Frogn i går.

Det betyr at det pr i dag er 13 bekreftede tilfeller i vår kommune. Av 9 prøver tatt den 20. mars, er 8 negative og 1 inkonklusiv, som det vurderes ny prøve av.  

Av våre 13 bekreftede smittetilfeller kan 7 tilfeller spores til utenlandsopphold (5 sikre, 2 trolige), mens ytterligere 3 er smittet via personer som har oppholdt seg i utlandet (2 sikre og 1 trolig).   

Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det er innbyggere som er smittet ut over de positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer derfor til fortsatt varsomhet; vask hender og hold avstand!

21. mars: En innbygger i Frogn er innlagt på sykehus på grunn av covid-19, og ligger nå i respirator. På grunn av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere detaljer om dette.

Totalt 12 personer er pr nå bekreftet smittet i vår kommune.

Det er planlagt 5 tester i dag. Av 19 personer testet fredag 19. mars, er 3 meldt som inkonklusive og må testes igjen i dag. Resten av testsvarene er negative.

Fredag 20. mars ble det testet totalt 9 personer, prøvesvar er forventet i løpet av morgendagen.

Vi oppfordrer sterkt våre innbyggere til å fortsette å være ansvarlige og bidra til å hindre smittespredning!

20. mars 2020: Av mottatte prøvesvar i dag, er to meldt inn som positive. Det er dermed totalt 12 smittede i Frogn kommune. I tillegg er det en smittet med bostedadresse Frogn som ivaretas i en annen kommune.

20. mars 2020: Sammen for Frogn Er du i hjemmeisolasjon eller – karantene og har behov for innkjøp og levering av dagligvarer? Frogn kommune gir deg denne tjenesten i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag og Frivilligsentralen. Registreringen skjer via appen Nyby. Les mer om fremgangsmåten for registering her. 

20. mars 2020: Bruk av idrettanleggene. Kommunen og DFI ber alle følge retningslinjene gitt av helsedirektoratet ved bruk av idrettsanleggene. Det er satt opp skilt på Høiås og Seiersten skate- og aktivitetspark. Skiltene som er satt opp lyder som følger: 

VIS ANSVARLIGHET!

Vi har alle nå et felles ansvar i å bidra på best mulig måte for å unngå smittefare. For at dette skal være forsvarlig for alle å oppholde seg her, ber vi alle overholde retningslinjene som er gitt av Helsedirektoratet. 

Frogn kommune og DFI har følgende råd:

 • Hold avstand på minst 1 meter!
 • Vær nøye med håndhygiene, ikke håndhils. 
 • Ikke vær for mange samlet. Blir dere flere her samtidig må dere heller rullere på tid i anlegget.
 • Foreldre/voksne må ta ansvar for barn og unge. 
 • Har du symptomer på forkjølelse? Hold deg hjemme og ikke bruk offentlige anlegg.
 • Ta vare på deg selv og alle rundt deg, og husk å vaske hendene! 

20. mars 2020: Regjeringen har innført hytteforbud.

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. 

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.

Les om hytteforbudet her (regjeringen.no)

20. mars 2020: FHI presiserer testkriteriene. Det er fortsatt slik at personer uten symptomer ikke skal testes. De som skal testes er: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.  (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Les mer her:https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

19. mars 2020: 26 tester ble tatt i går, ingen av dem positive. Det betyr at det fremdeles er 10 personer som er bekreftet smittet i Frogn. Det er kjørt 17 tester i dag.

19. mars 2020: La fritidsbåten ligge

Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å vise ansvar og i størst mulig grad holde seg på land så lenge situasjonen er som den er. I tillegg til at redningsskøytene brukes til beredskap skriver Redningsselskapet at det tar en hel dag å sanere en redningsskøyte hvis vi må evakuere noen som er syk med covid-19 smitte og under den tiden er vår beredskap nede, noe som vil føre til enda lavere kapasitet. 

Les artikkelen med oppfordringen fra Redningsselskapet her (ntb.no)

18. mars 2020: Frogn etablerer lokal luftveisklinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner som trenger legetilsyn. Klinikken er kun for innbyggere i Frogn som har fått henvisning fra sin fastlege.

Gjennom klinikken øker vi beredskapen i fastlegeordningen og sikrer god ivaretagelse av våre innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som vi ivaretar godt smittevern i alle legekontorene. Luftveisklinikken blir lokalisert på Smia flerbrukshus. Vi har høyt fokus på godt smittevern, og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering. Kirken, som har sin administrasjonsavdeling i Smia, er godt ivaretatt med hensyn til dette. Smia er stengt for øvrig aktivitet. Luftveisklinikken er bemannet av lege og helsepersonell.

• Dersom du er syk med symptomer fra luftveiene og trenger kontakt med lege, ta kontakt din fastlege som før. Fastlegen henviser evt. til luftveisklinikken ved behov.

• Pasienter som får henvisning vil få tildelt time ved luftveisklinikken og får instrukser ved oppmøte til timeavtale. Vi presiserer at luftveisklinikken kun er for innbyggere i Frogn med henvisning fra sin fastlege.

• Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

• Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

- Jeg er imponert over hvor raskt og godt kommunen jobber med å tilrettelegge tjenester i en krevende tid for alle i Frogn. Vår kommuneoverlege er løsningsorientert og samarbeider tett med fastlegene for å finne tiltak for å hindre smittespredning og følge opp innbyggere med øvre luftveissymptomer på beste måte. Jeg vil presisere at tilbudet bare gjelder for innbyggere som får henvisning av fastlege. Flere av våre fastleger bruker nå videokonsultasjon, men det vil være tilfeller der det er behov for fysisk undersøkelse. Nå kan dette foregå i trygge omgivelser på Smia uten fare for smittespredning på fastlegekontorene. Jeg vil rette en takk til våre fastleger som er under stort press i disse dager. Det er viktig at vi som innbyggere strengt vurderer våre henvendelser til legen, slik at de som trenger det mest får hjelp, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas.

18. mars 2020: Pr i dag er det registrert totalt 10 smittede i Frogn. Det testes fortsatt kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper.

17. mars 2020: Vi ber hytteeiere slutte å ringe for å be om dispensasjon fra å være på hyttene sine i Frogn kommune. Det finnes ingen dispensasjon fra oppmodingen om å reise hjem. Se mer informasjon til hytteeiere i Frogn her.

17. mars 2020: Frogn kommune følger Helsedirektoratets råd om hjemmekarantene. Lurer du om du eller noen i familien skal i karantene? Eller hva hjemmekarantene betyr? Se info om dette under "viktig informasjon om Koronaviruset" under.

16. mars 2020: Det er pr nå ingen nye bekreftede tilfeller av smitte i Frogn. Testene som ble tatt lørdag har ikke påvist smitte. MERK: Nå er det kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper, som testes. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes - derfor oppfordrer vi alle til vise aktsomhet. Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger!

16. mars 2020: Vedrørende utsendt faktura for SFO og barnehage i Frogn: Det vil komme en forskrift fra Kunnskapsdepartementet angående det reduserte tilbudet i mars og ev tilbakebetaling av dette. Avvent betaling av faktura for april og følg med på hjemmesiden/FaceBook-siden til kommunen for mer informasjon. 

16. mars 2020: Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter. Dette gjelder virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp. Se hele listen over hvilke virksomheter det gjelder her. 

16. mars 2020: Kjenner du deg forkjølet? Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

15. mars 2020: Informasjon til alle hytteeiere i Frogn. Helsedirektoratet anbefaler at alle blir hjemme og ikke reiser på hytta. Dette gjelder også i Frogn, uansett hvilken kommune du har bostedsadresse i.

15. mars 2020: Følgende varsling sendes ut til alle innbyggere fra Frogn kommune:

Tre råd til deg som er innbygger fra Frogn kommune: Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender og hold avstand til andre.

• Alle som er syke med luftveissymptomer må holde seg hjemme, selv med milde symptomer. De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås andre utenfor husstanden, dette gjelder også barn.

• Friske folk må ikke isolere seg, men skal holde avstand til hverandre. Vi skal ikke være mange samlet samtidig. Foreldrene må bidra til at barn og unge overholder dette. I den grad man er sammen, bør det være i mindre grupper (maks 2-3 stk) og i en avstand på minst en meter.

• Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger.

15. mars 2020: Vi har nå, litt forsinket, fått prøvesvar fra Ahus vedr fredagens 14 tester tatt i Frogn kommune. Av disse er det 1 bekreftet smittet og 2 inkonklusive. Disse blir testet på nytt. De øvrige 11 testene var negative.

Totalt 9 innbyggere i Frogn er da smittet så langt; alle rapporteres å være i god form og er isolert i eget hjem.

Frogn kommune fortsetter testingen i dag, søndag, etter de nye retningslinjene fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

14. mars 2020: Alle testresultater som kom i går (vedr 12 testede fra torsdag) var negative; altså ingen flere med påvist smitte i Frogn foreløpig. 14 personer ble testet fredag. Det kjøres testing både lørdag og søndag av personer henvist fra fastlegene. Ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020: 14 personer er testet i dag. Det kjøres testing både lørdag og søndag. 12 ble testet i går, og ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020: Kommunestyremøtet 16. mars utsettes. Vi jobber med å tilrettelegge for gjennomføring av fjernmøter iflg departementets hasteforskrift vedrørende fjernmøter.

13. mars 2020: Ullerud helsebygg er stengt for besøkende. Bygget har hatt besøksrestriksjoner siden 11. mars. Det er innført adgangskontroll til alle helseinstitusjoner. Raskebekken dagsenter og Ressursenter for psykisk helse er stengt.

12. mars kl 21.00: En person til er bekreftet positiv, en inkonklusiv som skal testes på nytt. Det betyr totalt 8 bekreftet smittet i Frogn til nå, i tillegg til en inkonklusiv  

12. mars 2020 kl 16.00: En person er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt.

12. mars kl 2020 kl 14.00: Frogn kommune setter kriseledelse

12. mars 2020 kl 13.00: Frogn kommune stenger skoler og barnehager

SISTE: Regjeringen har besluttet at stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18.00 til og med torsdag 26. mars 2020.Vedtaket gjelder: Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universiteter og høyskoler Andre utdanningsinstitusjoner. Noen av våre skolene og barnehagene vil være betjent og ta i mot barn av innbyggere i samfunnskritiske funksjoner. Det vil iverksettes tiltak for opplæring med tanke på digital hjemmeundervisning på hver enkelt skole i Frogn.---

12. mars 2020: Besøksrestriksjoner på rådhuset
På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset frem til 1. april, da ny vurdering vil bli tatt. Alle tjenester vi fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. ---

12. mars 2020: Biblioteket og andre kommunale lokaler stenger. Ingen kommunale lokaler vil være oppe på kveldstid. Dette gjelder gymsaler, møterom, aulaer, skoler, kantiner m.m.

11. mars 2020: To personer er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt. De smittede er i god form, og har i likhet med tidligere smittede i kommunen vært i karantene hele tiden.

11. mars 2020: Oppdatert informasjon til alle arrangører, lag og foreninger - se mer info på https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/

11. mars 2020: Besøksrestriksjoner ved våre helseinstitusjoner Frogn kommune innfører restriksjoner ved besøke på Ullerud helsebygg, våre tilrettelagte boliger og andre helseinstistusjoner, da beboere og brukere her er ekstra sårbare.
For å forebygge smitte av koronavirus, er det innført strengere regler for besøk på sykehjemmene---

Pressemelding 10. mars kl 16.30: Fire personer med påvist koronavirus i Frogn
Det er i ettermiddag 10. mars 2020 påvist fire tilfeller av antatt smitte med SARS-CoV-2 (korona) i Frogn kommune. Siden 27. februar er det testet rundt 30 innbyggere. 4 av disse ble i ettermiddag konstatert smittet. Flere av disse har sammen eller hver for seg vært på reise i område med vedvarende smitte.---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. ---

Politiske møter: Vi anmoder om at publikum følger streaming på nett Våre politiske møter vil bli avviklet som normalt denne uken. På grunn av økt oppmerksomhet rundt smittespredning, anmoder vi interesserte innbyggere og andre om å følge direktesendt streaming av møtene på vår hjemmeside, heller enn å møte opp på rådhuset - dette for å unngå mange mennesker på ett sted og økt smittefare. ---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. Avbøtende tiltak som vurdering av lokaler (størrelse, ventilasjon etc) og tilgang på vaskemuligheter, håndsprit etc må også nøye vurderes. Er du i tvil, ring kommunens servicetorg på tlf 64 90 60 00 ---

8. mars 2020: Innskjerpinger i råd om hjemmekarantene: Frogn kommune forsterker tiltakene for å bremse smittespredning, og følger Helsedirektoratets innskjerpinger i råd om hjemmekarantene. For helsepersonell gjelder egne strengere regler. ---

4. mars 2020: Våre beboere på Ullerud helsebygg og andre helseinstitusjoner er ekstra sårbare. Vi oppfordrer alle besøkende og pårørende om å vise ekstra varsomhet i disse virustider. --

2. mars 2020: Koronavirus: Dette bør du vite! Korona-viruset er kommet til Norge. Lurer du på hvordan du best kan beskytte deg mot smitte, eller hva du skal gjøre om du tror du kan være syk? Frogn kommune er godt forberedt på situasjonen og samarbeider tett med nasjonale myndigheter. Her får du vite det meste om koronaviruset og hvordan du skal forholde deg i din kommune. Koronavirus: viktig informasjon:  https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/ ----

2. mars 2020: Skal du reise til utlandet? I lys av den pågående epidemien Covid 19/Coronavirus oppfordres alle som planlegger ferie til utlandet å følge Folkehelseinstituttets reiseråd. ---

Februar 2020

28. februar 2020 kl 15.15: Prøvesvarene viser at de to innbyggere i Frogn kommune som er testet for SARS-CoV-2 (koronavirus) ikke er smittet av viruset.  - Vi fortsetter å følge med på situasjonen lokalt i samråd med rådene fra nasjonale myndigheter, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. ---

28. februar 2020 kl 13.00: To innbyggere i Frogn kommune er satt i hjemmekarantene og testet for SARS-CoV-2 (koronavirus). Kommuneoverlegen avventer nå svar på prøvene fra Ahus, men melder at de to er i fysisk god form, og mest sannsynlig har en annen infeksjon. Opphold i områder med smitteutbrudd gjorde imidlertid at man ønsket å teste disse to enkelttilfellene nærmere. Nødvendige tiltak vurderes fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Dersom noen tester positivt, vil smittesporing bli igangsatt. Svar på prøvene vil foreligge fredag ettermiddag.---

27. februar: Dette bør du vite om Korona-viruset. Korona-viruset er kommet til Norge. Kommuneoverlege i Frogn, Merete Nordaas Hvistendahl, understreker at det ikke er noe dramatikk i dette: - Kommunen er godt forberedt. Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Men anbefalingene klare: Har du symptomer og har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset, må du ringe fastlegen din eller legevakta på 116 117. Slik kan helsepersonell ta imot deg på rett måte og forhindre smitte. ---

Januar 2020

31. januar 2020: Smittevern: Tiltak ved coronavirus For å begrense smitte og forhindre et utbrudd av coronaviruset i Norge, er det viktig å følge råd om smittevern og hygiene. ---

Se her for utfyllende informasjon om Koronaviruset: