Koronavirus: oppdatert informasjon

Sist oppdatert 8. april 2020. Her får du siste nytt om koronavirus i Frogn kommune.

9. april 2020: Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet. 14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Les mer om krisepakken og søknad her.

Er du helsepersonell?

Frogn kommune vil trenge helsepersonell til oppgaver i våre institusjoner, boliger m.fl. Oppgaver innenfor sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse: 

Se  mer og  registrer din interesse  her

Kommunen har samlet viktig informasjon om koronaviruset: 

Se viktig informasjon om Koronaviruset

Følg med på oppdateringer om korona på kommunes facebooksider 

Frogn kommunes åpningstider i påsken

Servicetorg tlf. 64 90 60 00: mandag 6.4 – tirsdag 7.4. kl. 08-16.00, onsdag 8.4 kl. 08.00-12.00

Ullerud helsebygg og rådhuset har fortsatt stengt for besøkende.  

Frogn kommunes korona-telefon, tlf. 64 90 60 00: mandag 6.4 – tirsdag 7.4. kl 08-16.00, onsdag 8.4 kl. 08.00-12.00

Nasjonal hjelpetelefon tlf. 815 55 015 er åpen og tilgjengelig gjennom hele påsken.

Korona testsenter og kommunens klinikk på Smia: Åpner enkelte dager for testing etter henvisning fra fastlege.

Bruk av idrettsanleggene i påsken

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. I Frogn vil det fortsatt være slik at alle innendørsanlegg er stengt, men uteanleggene kan benyttes til organisert idrettsaktivitet så langt helsemyndighetens retningslinjer for avstand, antall personer og smittevern følges.

Vi minner om aktsomhet ovenfor gjeldende retningslinjer:

 • hold avstand på 2 meter 
 • ikke mer 5 personer samlet  
 • ivareta smittevern ved bruk av utstyr og hoste- og håndhygiene
 • foresatte må ta ansvar for barn og unge

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Påskevettregler fra Folkehelseinstituttet 

Hvordan kan vi både ivareta behov for hygge, livskvalitet og samtidig følge smittevernrådene?

Les om rådene for hjemmepåske og smittevern her (fhi.no)

Tidligere oppdateringer:

8. april 2020: I tråd med sentrale myndigheters anbefalinger og samhandling med Ahus oppretter nå Frogn kommune kohort-avdeling ved Ullerud Helsebygg. Les mer om kohort-avdelingen her.

8. april 2020: Det er påvist totalt 17 smittede med covid-19 i Frogn kommune.
Det er registrert ett dødsfall. En person er fortsatt innlagt på sykehus.
14 personer er erklært friske.

7. april 2020

7. april 2020: Regjeringen viderefører alle tiltak frem til 20. april. Etter 20. april lettes det på noen av tiltakene. Det er fortsatt regjeringens strategi å slå ned spredningen av viruset.

Les mer om regjeringens beslutninger her (helsedirektoratet.no)

6. april 2020

6. april 2020: Ingen endring i smittetallene i Frogn kommune.

3. april 2020

3. april 2020 kl 16.00: Korona-dødsfall i Frogn kommune

Frogn kommune bekrefter at det i ettermiddag 3. april døde en innbygger med påvist koronasmitte på Akershus Universitetssykehus. – Vi er dypt preget og overbringer vår varmeste medfølelse til de pårørende, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Det er med stor sorg at vi har mistet en av våre innbyggere i Frogn. Vi sender varme tanker til alle som er berørt. De pårørende skal få den nødvendige oppfølging som de har behov for i tiden som kommer, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

- Dødsfallet viser hvor viktig det er at vi følger retningslinjene som er gitt oss. For å redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. De ansatte gjør alt de kan for å hindre flere dødsfall som følge av Covid-19. Kommunen har tilstrekkelig helsepersonell til å håndtere situasjonen. Vi må fortsette arbeidet med å følge myndighetenes råd - et ansvar hver og en av oss har nå i tiden fremover, understreker ordføreren.

Av personvernhensyn kan kommunen ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten, men kan bekrefte at pasienten i slutten av 70-årene hadde underliggende sykdommer og var innlagt ved sykehuset den siste uken.

3. april 2020 kl 10.00:

Antall smittede i Frogn er fremdeles 16. To pasienter er fremdeles innlagt på sykehus, mens en person ble utskrevet i går til isolat i eget hjem. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020

2. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 10 som ble testet tirsdag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. En person er utskrevet fra sykehuset til isolat i eget hjem, mens to fremdeles er innlagt. 11 er friskmeldt. Vi fortsetter å oppdatere fremover ved endring i tallene.

2. april 2020: Rådmann Harald K. Hermansen og ordfører Hans Kristian Raanaas informerer om statusen for enhetene i Frogn kommune, og planer og tiltak den nærmeste tiden. Les mer på siden om status for enhetene her.

1. april 2020

1. april 2020: Tallet på antall smittede i Frogn er fremdeles 16. Av de 6 som ble testet mandag, ble ingen påvist med smitte, men vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere. 10 personer ble testet i går.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være flere innbyggere som er smittet utover de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

31. mars 2020

31. mars 2020: Ønsker du deg en telefonvenn? Kanskje det kunne være hyggelig å ha noen å snakke med på telefonen om løst og fast noen ganger i uken? Frogn Frivilligsentral har mange som gjerne tar en hyggelig telefonprat med våre innbyggere som ønsker det, se her for mer info om frivillig innsats i koronatider.

31. mars 2020: Det er i dag 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Cirka 20 personer befinner seg i isolat. Seks personer ble testet i går. Videre kan vi melde at det nå er 12 personer som er friskmeldt etter å ha hatt covid-19.

Merk: Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer fremdeles til ansvarlighet med tanke på smittevern hos våre innbyggere.

30. mars 2020

30. mars 2020: Fastlegene oppfordrer til å ta kontakt Fastlegene erfarer at en del pasienter med symptomer, ikke kommer til legekontoret eller tar kontakt på annen måte fordi de er engstelige for smitte. Fastlegen og kommunen er bekymret for at annen alvorlig sykdom ikke blir undersøkt og behandlet. Pasienter som har luftveissymptomer følges opp med telefon/elektroniske kontaktformer og vurderes for videre undersøkelse på luftveisklinikken på Smia. Legekontorene har gode rutiner for ivaretakelse av smittevern. Trenger du legen din – ta kontakt, de er fortsatt der for å hjelpe deg!

30. mars 2020: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er tre innlagt på sykehus, hvorav en får intensivbehandling. Videre kan vi melde at 11 personer er friskmeldt etter å ha hatt covid -19. Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet pga gjeldende testkriterier. Det betyr at det kan være innbyggere som er smittet ut over de bekreftede positive tilfellene vi er kjent med.

30. mars 2020: Skjerpede anbefalinger om å holde avstand for befolkningen generelt

 • Det bør ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand.
 • I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha 1-2 faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdomGjeldende råd for barn og unge finner du her.

30. mars 2020: Oppdaterte krav til virksomheter hvor det serveres mat: 

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Les forskriften på lovdata.no

29. mars 2020

29. mars: Pr i dag er status uendret. Det er 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19, hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

28. mars 2020

28. mars: Pr i dag er status uendret. Det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

27. mars 2020

27. mars: Pr i dag er det 16 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 15 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

26. mars 2020

26. mars 2020: Koronasjekk.no er en ny nettside hvor du finner oppdaterte råd og anbefalinger.
Nettsiden skal til enhver tid være i samsvar med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratets og lokale vedtak om karantene.

26. mars 2020: Pr i dag er det 15 innbyggere i vår kommune som er bekreftet smittede med covid-19,
hvorav 14 oppholder seg i Frogn. Av disse er to innlagt på sykehus, hvorav en med intensivbehandling.

25. mars 2020

25. mars 2020: Foreldre slipper å betale for kommunal barnehage og SFO som er stengt grunnet korona utbruddet
Følgende vil gjelde for fakturaer og foreldrebetaling i Frogn 

25. mars 2020: Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. 
Få en oversikt over beslutningene som er tatt og tiltakene som påvirker deg her (regjeringen.no).

25. mars 2020: Pr i dag er status uendret. Det er 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid - 19,
hvorav 13 oppholder seg i Frogn. Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form.
Svar på tester fra mandag 23.03. viser 1 inkonklusiv test og resten negative. Den inkonklusive retestes i dag.

24. mars 2020

24. mars 2020: Pr i dag er det 14 innbyggere som er bekreftet smittede med covid-19,  hvorav 13 oppholder seg i Frogn.
Av disse får 1 intensivbehandling. De øvrige (12) er isolert hjemme og i god form.

24. mars 2020: Ullerud Helsebygg med restriksjoner for mottak av gaver fra pårørende. I tråd med nasjonale retningslinjer er Ullerud Helsebygg stengt for besøkende. Helsebygget tar nå ikke lenger i mot gaver o.l. fra pårørende. Dette da korona viruset overlever i ulik grad avhengig av overflate. Mottak av gaver, klær o.l. kan dermed utgjøre en risiko.

24. mars 2020: Ønsker du å komme i kontakt med noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider.

24. mars 2020: Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres. FHI mener at det smittevernfaglig er riktigere å behandle disse på lik linje med andre personer med symptomer som ikke testes – nemlig at de skal være hjemme én dag til etter symptomfrihet, som beskrevet her.

23. mars 2020

23. mars 2020: Ordfører og kommuneoverlegen ut med sterk oppfordring til de næringsdrivende om å ta retningslinjene for smittevern på det største alvor.
Frogn kommune mottar stadig henvendelser om brudd på helsemyndighetenes føringer for smittevern, herunder brudd på lov om smittevern ved forretninger og serveringssteder i Drøbak sentrum. Frogn kommune vil løpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjoner for næringens virksomhet dersom ikke denne oppfordringen straks fører til bedre etterlevelse av helsemyndighetenes føringer.

23. mars 2020: Flere enn 150 personer er foreløpig testet for korona i Frogn. Pr i dag har vi 13 konstatert smittede; en av disse ligger på sykehus, de øvrige 12 er isolert hjemme i eget bosted. Rundt 20 personer er nå i isolat, og rundt 25 personer er satt i karantene. I tillegg sitter mange i egenpålagt karantene.

23. mars 2020: Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (helsenorge.no). Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Opplysningene kan også være aktuelle for fremtidig forskning. 

22. mars 2020

22. mars 2020: Det er bekreftet nok en smittet person med Covid-19 blant de fem prøvene som ble tatt i Frogn i går.

Det betyr at det pr i dag er 13 bekreftede tilfeller i vår kommune. Av 9 prøver tatt den 20. mars, er 8 negative og 1 inkonklusiv, som det vurderes ny prøve av.  

Av våre 13 bekreftede smittetilfeller kan 7 tilfeller spores til utenlandsopphold (5 sikre, 2 trolige), mens ytterligere 3 er smittet via personer som har oppholdt seg i utlandet (2 sikre og 1 trolig).   

Det er også viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at det er innbyggere som er smittet ut over de positive tilfellene vi er kjent med. Vi oppfordrer derfor til fortsatt varsomhet; vask hender og hold avstand!

21. mars 2020

21. mars: En innbygger i Frogn er innlagt på sykehus på grunn av covid-19, og ligger nå i respirator. På grunn av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere detaljer om dette.

Totalt 12 personer er pr nå bekreftet smittet i vår kommune.

Det er planlagt 5 tester i dag. Av 19 personer testet fredag 19. mars, er 3 meldt som inkonklusive og må testes igjen i dag. Resten av testsvarene er negative.

Fredag 20. mars ble det testet totalt 9 personer, prøvesvar er forventet i løpet av morgendagen.

Vi oppfordrer sterkt våre innbyggere til å fortsette å være ansvarlige og bidra til å hindre smittespredning!

20. mars 2020

20. mars 2020: Av mottatte prøvesvar i dag, er to meldt inn som positive. Det er dermed totalt 12 smittede i Frogn kommune. I tillegg er det en smittet med bostedadresse Frogn som ivaretas i en annen kommune.

20. mars 2020: Sammen for Frogn Er du i hjemmeisolasjon eller – karantene og har behov for innkjøp og levering av dagligvarer? Frogn kommune gir deg denne tjenesten i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag og Frivilligsentralen. Registreringen skjer via appen Nyby. Les mer om fremgangsmåten for registering her. 

20. mars 2020: Bruk av idrettanleggene. Kommunen og DFI ber alle følge retningslinjene gitt av helsedirektoratet ved bruk av idrettsanleggene. Det er satt opp skilt på Høiås og Seiersten skate- og aktivitetspark. Skiltene som er satt opp lyder som følger: 

VIS ANSVARLIGHET!

Vi har alle nå et felles ansvar i å bidra på best mulig måte for å unngå smittefare. For at dette skal være forsvarlig for alle å oppholde seg her, ber vi alle overholde retningslinjene som er gitt av Helsedirektoratet. 

Frogn kommune og DFI har følgende råd:

 • Hold avstand på minst 1 meter!
 • Vær nøye med håndhygiene, ikke håndhils. 
 • Ikke vær for mange samlet. Blir dere flere her samtidig må dere heller rullere på tid i anlegget.
 • Foreldre/voksne må ta ansvar for barn og unge. 
 • Har du symptomer på forkjølelse? Hold deg hjemme og ikke bruk offentlige anlegg.
 • Ta vare på deg selv og alle rundt deg, og husk å vaske hendene! 

20. mars 2020: Regjeringen har innført hytteforbud.

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. 

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.

Les om hytteforbudet her (regjeringen.no)

20. mars 2020: FHI presiserer testkriteriene. Det er fortsatt slik at personer uten symptomer ikke skal testes. De som skal testes er: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.  (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Les mer her:https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

19. mars 2020

19. mars 2020: 26 tester ble tatt i går, ingen av dem positive. Det betyr at det fremdeles er 10 personer som er bekreftet smittet i Frogn. Det er kjørt 17 tester i dag.

19. mars 2020: La fritidsbåten ligge

Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å vise ansvar og i størst mulig grad holde seg på land så lenge situasjonen er som den er. I tillegg til at redningsskøytene brukes til beredskap skriver Redningsselskapet at det tar en hel dag å sanere en redningsskøyte hvis vi må evakuere noen som er syk med covid-19 smitte og under den tiden er vår beredskap nede, noe som vil føre til enda lavere kapasitet. 

Les artikkelen med oppfordringen fra Redningsselskapet her (ntb.no)

18. mars 2020

18. mars 2020: Frogn etablerer lokal luftveisklinikk for pasienter med uavklarte luftveisinfeksjoner som trenger legetilsyn. Klinikken er kun for innbyggere i Frogn som har fått henvisning fra sin fastlege.

Gjennom klinikken øker vi beredskapen i fastlegeordningen og sikrer god ivaretagelse av våre innbyggere med uavklart luftveisinfeksjon, samtidig som vi ivaretar godt smittevern i alle legekontorene. Luftveisklinikken blir lokalisert på Smia flerbrukshus. Vi har høyt fokus på godt smittevern, og har rigget lokalene for forsvarlig smittehåndtering. Kirken, som har sin administrasjonsavdeling i Smia, er godt ivaretatt med hensyn til dette. Smia er stengt for øvrig aktivitet. Luftveisklinikken er bemannet av lege og helsepersonell.

• Dersom du er syk med symptomer fra luftveiene og trenger kontakt med lege, ta kontakt din fastlege som før. Fastlegen henviser evt. til luftveisklinikken ved behov.

• Pasienter som får henvisning vil få tildelt time ved luftveisklinikken og får instrukser ved oppmøte til timeavtale. Vi presiserer at luftveisklinikken kun er for innbyggere i Frogn med henvisning fra sin fastlege.

• Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

• Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

- Jeg er imponert over hvor raskt og godt kommunen jobber med å tilrettelegge tjenester i en krevende tid for alle i Frogn. Vår kommuneoverlege er løsningsorientert og samarbeider tett med fastlegene for å finne tiltak for å hindre smittespredning og følge opp innbyggere med øvre luftveissymptomer på beste måte. Jeg vil presisere at tilbudet bare gjelder for innbyggere som får henvisning av fastlege. Flere av våre fastleger bruker nå videokonsultasjon, men det vil være tilfeller der det er behov for fysisk undersøkelse. Nå kan dette foregå i trygge omgivelser på Smia uten fare for smittespredning på fastlegekontorene. Jeg vil rette en takk til våre fastleger som er under stort press i disse dager. Det er viktig at vi som innbyggere strengt vurderer våre henvendelser til legen, slik at de som trenger det mest får hjelp, understreker ordfører Hans Kristian Raanaas.

18. mars 2020: Pr i dag er det registrert totalt 10 smittede i Frogn. Det testes fortsatt kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper.

17. mars 2020

17. mars 2020: Vi ber hytteeiere slutte å ringe for å be om dispensasjon fra å være på hyttene sine i Frogn kommune. Det finnes ingen dispensasjon fra oppmodingen om å reise hjem. Se mer informasjon til hytteeiere i Frogn her.

17. mars 2020: Frogn kommune følger Helsedirektoratets råd om hjemmekarantene. Lurer du om du eller noen i familien skal i karantene? Eller hva hjemmekarantene betyr? Se info om dette under "viktig informasjon om Koronaviruset" under.

16. mars 2020

16. mars 2020: Det er pr nå ingen nye bekreftede tilfeller av smitte i Frogn. Testene som ble tatt lørdag har ikke påvist smitte. MERK: Nå er det kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper, som testes. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes - derfor oppfordrer vi alle til vise aktsomhet. Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger!

16. mars 2020: Vedrørende utsendt faktura for SFO og barnehage i Frogn: Det vil komme en forskrift fra Kunnskapsdepartementet angående det reduserte tilbudet i mars og ev tilbakebetaling av dette. Avvent betaling av faktura for april og følg med på hjemmesiden/FaceBook-siden til kommunen for mer informasjon. 

16. mars 2020: Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter. Dette gjelder virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp. Se hele listen over hvilke virksomheter det gjelder her. 

16. mars 2020: Kjenner du deg forkjølet? Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

15. mars 2020

15. mars 2020: Informasjon til alle hytteeiere i Frogn. Helsedirektoratet anbefaler at alle blir hjemme og ikke reiser på hytta. Dette gjelder også i Frogn, uansett hvilken kommune du har bostedsadresse i.

15. mars 2020: Følgende varsling sendes ut til alle innbyggere fra Frogn kommune:

Tre råd til deg som er innbygger fra Frogn kommune: Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender og hold avstand til andre.

• Alle som er syke med luftveissymptomer må holde seg hjemme, selv med milde symptomer. De som er i hjemmekarantene skal ikke omgås andre utenfor husstanden, dette gjelder også barn.

• Friske folk må ikke isolere seg, men skal holde avstand til hverandre. Vi skal ikke være mange samlet samtidig. Foreldrene må bidra til at barn og unge overholder dette. I den grad man er sammen, bør det være i mindre grupper (maks 2-3 stk) og i en avstand på minst en meter.

• Vær nøye med håndhygiene og følg med på myndighetenes anbefalinger.

15. mars 2020: Vi har nå, litt forsinket, fått prøvesvar fra Ahus vedr fredagens 14 tester tatt i Frogn kommune. Av disse er det 1 bekreftet smittet og 2 inkonklusive. Disse blir testet på nytt. De øvrige 11 testene var negative.

Totalt 9 innbyggere i Frogn er da smittet så langt; alle rapporteres å være i god form og er isolert i eget hjem.

Frogn kommune fortsetter testingen i dag, søndag, etter de nye retningslinjene fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

14. mars 2020

14. mars 2020: Alle testresultater som kom i går (vedr 12 testede fra torsdag) var negative; altså ingen flere med påvist smitte i Frogn foreløpig. 14 personer ble testet fredag. Det kjøres testing både lørdag og søndag av personer henvist fra fastlegene. Ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020

13. mars 2020: 14 personer er testet i dag. Det kjøres testing både lørdag og søndag. 12 ble testet i går, og ca 30 innbyggere sitter i isolat.

13. mars 2020: Kommunestyremøtet 16. mars utsettes. Vi jobber med å tilrettelegge for gjennomføring av fjernmøter iflg departementets hasteforskrift vedrørende fjernmøter.

13. mars 2020: Ullerud helsebygg er stengt for besøkende. Bygget har hatt besøksrestriksjoner siden 11. mars. Det er innført adgangskontroll til alle helseinstitusjoner. Raskebekken dagsenter og Ressursenter for psykisk helse er stengt.

12. mars 2020

12. mars kl 21.00: En person til er bekreftet positiv, en inkonklusiv som skal testes på nytt. Det betyr totalt 8 bekreftet smittet i Frogn til nå, i tillegg til en inkonklusiv  

12. mars 2020 kl 16.00: En person er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt.

12. mars kl 2020 kl 14.00: Frogn kommune setter kriseledelse

12. mars 2020 kl 13.00: Frogn kommune stenger skoler og barnehager

SISTE: Regjeringen har besluttet at stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18.00 til og med torsdag 26. mars 2020.Vedtaket gjelder: Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universiteter og høyskoler Andre utdanningsinstitusjoner. Noen av våre skolene og barnehagene vil være betjent og ta i mot barn av innbyggere i samfunnskritiske funksjoner. Det vil iverksettes tiltak for opplæring med tanke på digital hjemmeundervisning på hver enkelt skole i Frogn.---

12. mars 2020: Besøksrestriksjoner på rådhuset
På grunn av dagens situasjon med korona-smitte, har Frogn kommune besluttet å innføre restriksjoner for besøkende på rådhuset frem til 1. april, da ny vurdering vil bli tatt. Alle tjenester vi fremdeles være tilgjengelige, men det betyr at innbyggere må ringe og avtale time med sin saksbehandler for fysisk å slippe inn på rådhuset. ---

12. mars 2020: Biblioteket og andre kommunale lokaler stenger. Ingen kommunale lokaler vil være oppe på kveldstid. Dette gjelder gymsaler, møterom, aulaer, skoler, kantiner m.m.

11. mars 2020

11. mars 2020: To personer er i dag bekreftet smittet i Frogn kommune. Smittesporing er iverksatt. De smittede er i god form, og har i likhet med tidligere smittede i kommunen vært i karantene hele tiden.

11. mars 2020: Oppdatert informasjon til alle arrangører, lag og foreninger - se mer info på https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/

11. mars 2020: Besøksrestriksjoner ved våre helseinstitusjoner Frogn kommune innfører restriksjoner ved besøke på Ullerud helsebygg, våre tilrettelagte boliger og andre helseinstistusjoner, da beboere og brukere her er ekstra sårbare.
For å forebygge smitte av koronavirus, er det innført strengere regler for besøk på sykehjemmene---

10. mars 2020

Pressemelding 10. mars kl 16.30: Fire personer med påvist koronavirus i Frogn
Det er i ettermiddag 10. mars 2020 påvist fire tilfeller av antatt smitte med SARS-CoV-2 (korona) i Frogn kommune. Siden 27. februar er det testet rundt 30 innbyggere. 4 av disse ble i ettermiddag konstatert smittet. Flere av disse har sammen eller hver for seg vært på reise i område med vedvarende smitte.---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. ---

Politiske møter: Vi anmoder om at publikum følger streaming på nett Våre politiske møter vil bli avviklet som normalt denne uken. På grunn av økt oppmerksomhet rundt smittespredning, anmoder vi interesserte innbyggere og andre om å følge direktesendt streaming av møtene på vår hjemmeside, heller enn å møte opp på rådhuset - dette for å unngå mange mennesker på ett sted og økt smittefare. ---

10. mars 2020: Vis aktsomhet ved arrangementer! Frogn kommune har i disse dager økt bevissthet rundt faren for smittespredning. For arrangementer for spesielt sårbare grupper (eldre, syke etc) anbefaler kommunen at planlagte arrangementer avlyses. Det samme gjelder arrangementer som innebærer stor grad av nærkontakt (kontaktidretter etc) og arrangementer som innebærer internasjonal deltagelse. Avbøtende tiltak som vurdering av lokaler (størrelse, ventilasjon etc) og tilgang på vaskemuligheter, håndsprit etc må også nøye vurderes. Er du i tvil, ring kommunens servicetorg på tlf 64 90 60 00 ---

8. mars 2020

8. mars 2020: Innskjerpinger i råd om hjemmekarantene: Frogn kommune forsterker tiltakene for å bremse smittespredning, og følger Helsedirektoratets innskjerpinger i råd om hjemmekarantene. For helsepersonell gjelder egne strengere regler. ---

4. mars 2020

4. mars 2020: Våre beboere på Ullerud helsebygg og andre helseinstitusjoner er ekstra sårbare. Vi oppfordrer alle besøkende og pårørende om å vise ekstra varsomhet i disse virustider. ---

2. mars 2020

2. mars 2020: Koronavirus: Dette bør du vite! Korona-viruset er kommet til Norge. Lurer du på hvordan du best kan beskytte deg mot smitte, eller hva du skal gjøre om du tror du kan være syk? Frogn kommune er godt forberedt på situasjonen og samarbeider tett med nasjonale myndigheter. Her får du vite det meste om koronaviruset og hvordan du skal forholde deg i din kommune. Koronavirus: viktig informasjon:  https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-informasjon/ ----

2. mars 2020: Skal du reise til utlandet? I lys av den pågående epidemien Covid 19/Coronavirus oppfordres alle som planlegger ferie til utlandet å følge Folkehelseinstituttets reiseråd. ---

28. februar 2020

28. februar 2020 kl 15.15: Prøvesvarene viser at de to innbyggere i Frogn kommune som er testet for SARS-CoV-2 (koronavirus) ikke er smittet av viruset.  - Vi fortsetter å følge med på situasjonen lokalt i samråd med rådene fra nasjonale myndigheter, sier kommuneoverlege Merete Nordaas Hvistendahl. ---

28. februar 2020 kl 13.00: To innbyggere i Frogn kommune er satt i hjemmekarantene og testet for SARS-CoV-2 (koronavirus). Kommuneoverlegen avventer nå svar på prøvene fra Ahus, men melder at de to er i fysisk god form, og mest sannsynlig har en annen infeksjon. Opphold i områder med smitteutbrudd gjorde imidlertid at man ønsket å teste disse to enkelttilfellene nærmere. Nødvendige tiltak vurderes fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Dersom noen tester positivt, vil smittesporing bli igangsatt. Svar på prøvene vil foreligge fredag ettermiddag.---

27. februar 2020

27. februar: Dette bør du vite om Korona-viruset. Korona-viruset er kommet til Norge. Kommuneoverlege i Frogn, Merete Nordaas Hvistendahl, understreker at det ikke er noe dramatikk i dette: - Kommunen er godt forberedt. Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg. Men anbefalingene klare: Har du symptomer og har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset, må du ringe fastlegen din eller legevakta på 116 117. Slik kan helsepersonell ta imot deg på rett måte og forhindre smitte. ---

31. januar 2020

31. januar 2020: Smittevern: Tiltak ved coronavirus For å begrense smitte og forhindre et utbrudd av coronaviruset i Norge, er det viktig å følge råd om smittevern og hygiene. ---

Se her for utfyllende informasjon om Koronaviruset: