Kontraktsignering for Drøbaksbadet

Bli med på en rundtur i det kommende Drøbaksbadet! Kontraktsignering for totalentreprisen om oppføring av Drøbaksbadet og rehabilitering av Frognhallen med entreprenørselskapet HENT er gjennomført - og her kan du se hvor fint det skal bli!

Investering i folkehelse

- En investering i fremtidens folkehelse i Frogn, understreket rådmann Harald K. Hermansen før de fremmøtte fikk høre mer om Seiersten idrettspark: 10 000 kvm i ren helse, sømløst åpent mellom svømmehall, treningssenter og idrettshall, slik prosjektleder Bjørn Nordvik fra Frogn kommune beskrev det.

Sjefsarkitekt Thomas Landenberg i White arkitekter viste prosjektet i 3D, mens leder av Frogn idrettsråd, Anders G Johansen, snakket om prosjektets betydning for frivillige lag og foreninger: - Idretten har ventet lenge. Men nå får vi Drøbaksbadet som blir et monument og et bindeledd mellom den organiserte idretten og den uorganiserte aktiviteten i befolkningen.

Den høytidelige kontraktsignering ble gjennomført av rådmann Harald Hermansen og Avdelingsleder Kristian Sorknes Myhrer i HENT AS.

Slik blir Drøbaksbadet

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. mars 2016 at det skal bygges et svømme-/badeanlegg. Det skal ha felles inngangsparti med Frognhallen, idrettsbasseng med integrert stup (1,3 og 5 meter), opplæringsbasseng/terapibad, bølgebasseng, boblebad, motstrømskanal, småbarnsbasseng, garderober, dusjfasiliteter, kafeteria, kjøkken, butikk og teknisk kjeller.

Videre skal Frognhallen totalrehabiliteres med etablering av nye tekniske installasjoner, innstallering av heis, ny fasade, nytt sportsgulv og oppgradering av kontor- og møteromfasiliteter.

Det skal utover dette bygges en etasje over svømme-/badeanlegget til utleie for en treningssenteraktør og en ekstra etasje med kontorfasiliteter over kontorfløyen for Frognhallen med plass til helsestasjon og andre funksjoner innenfor enheten barn, unge og familier. 

Kontrakten som inngås med entreprenørselskapet HENT har en verdi på 260 MNOK (eks mva). Drøbaksbadet og arealene til treningssenter skal etter kontrakten ferdigstilles 1. desember 2017, mens rehabilitering av Frognhallen med ekstra etasje over kontor-/møteromsdelen skal være ferdigstilt 6. april 2018.