Kommunereformen: Hva skjer videre?

Etter tre dager med forhåndstemning er søndag 12. juni selve dagen for folkeavstemningen om kommunereform. Skal Frogn bli en del av en ny og større kommune i Follo - eller skal vi forbli en egen kommune?

Kommunereformen og prosessen videre

Folkeavstemningen

Søndag 12. juni åpner dørene på stemmelokalene på Frogn rådhus, Smia flerbrukshus og Dal skole. Fra kl. 13.00 til kl. 21.00 kan du si hva du mener om en kommunereform.

Forhåndsstemmene og deltagelsen fra de tre dagene det var mulig å forhåndsstemme telles opp søndag, og resultatet av disse vil foreligge ca. kl. 21.00 søndag kveld. Rundt kl. 22.30-23.00 forventer vi å få inn resultatene fra de tre stemmestedene.

Valgstyret har sitt møte mandag 13. juni kl. 17.00 – og etter dette vil stemmetallsresultatet foreligge.

Innbyggerundersøkelsen

Det er også gjennomført en innbyggerundersøkelse i forkant av folkeavstemningen. Opinion AS vil lage en rapport på bakgrunn av innbyggernes svar. Rapporten skal foreligge 13. eller 14. juni, og tallene vil bli offentliggjort så raskt vi får dem. En mer utførlig tolkning av resultatet vil bli presentert av Opinion AS på et møte som er åpent for alle interesserte. Tid og sted: 15. juni kl. 18.00 på Frogn rådhus.

Endelig avgjørelse

Den politiske arbeidsgruppen som er utnevnt av Kommunestyret har sine arbeidsmøter 14. og 16. juni. Rådmannen på sin side vil avgi sin innstilling til de folkevalgte før resultatet av folkeavstemningen og innbyggerundersøkelsen foreligger.

Så knytter det seg spenning til hva vårt kommunestyremøte faller ned på i sitt avsluttende møte 20. juni – og også hva man blir enige om i de andre involverte kommunene; Ås, Ski, Oppegård og Enebakk.