Kommunereform ut på høring

Utredningen "Mulig fremtid for Ås, Frogn og Nesodden" legges nå ut på høring. Høringsfristen er 15. april.

Ordfører Haktor Slåke ble i januar enig med ordførerne i Nesodden og Ås kommuner om at det skulle lages en felles utredning for å kunne vurdere en eventuell ny kommune bestående av de tre kommunene. Dette er en oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 7. desember 2015.

Utredningen er nå klar. Formannskapet har bestemt at utredningen skal legges ut på offentlig høring med høringsfrist den 15. april.

Se mer her:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/kommunereformen-og-frogn/aktuelt/fellesutredning-ut-pa-horing/