Kommunens handlingsprogram

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er nå lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommunelovens §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute frem til Kommunestyrets behandling mandag 12. desember 2016.

Kommunens handlingsprogram

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 – 2020 - alminnelig ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommuneloven §§ 44 og 45.  Forslaget ligger ute fra kvelden 28.11.2016 og frem til Kommunestyrets behandling 12.12.2016.

Her ser du forslaget til Handlingsprogram i sin helhet.

Eventuelle uttalelser sendes Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak eller på epost til postmottak@frogn.kommune.no.  Uttalelser må være mottatt i kommunen innen 12. desember kl. 12.00.

Se også den samlede saksfremstillingen fra dagens budsjettmøte her

Dokumentene blir tilgjengelig på kommunens nettside www.frogn.no og på Rådhuset, servicetorget, der dokumentene ligger til gjennomsyn.