Kommunen stevnet

Frogn kommune har mottatt stevning fra Hersleth Entreprenør AS som oppførte Flerbrukshuset.

Bygget ble overtatt 8.4.2016. Etter at Hersleth Entreprenør AS sendte sitt krav om sluttoppgjør har partene ført langvarige forhandlinger fordi man er uenige om en rekke forhold, deriblant dagmulkt fordi bygget ble så vidt mye forsinket. Hersleth Entreprenør AS tok ut forliksklage mot kommunen i mars 2017.

Ettersom en så stor og komplisert sak ikke egner seg for behandling i forliksrådet ble saken henvist til retten. Dette skjedde for nesten ett år siden og kommunen har siden vært forberedt på at søksmål kunne forventes. Kommunen vil nå gjennomgå stevningen med sin advokat og besvare denne i samsvar med vanlig praksis.